Przeznaczenie pliku Boot.ini w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 314081 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 99743.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W tym artykule opisano przeznaczenie i typową zawartość pliku Boot.ini.

Więcej informacji

System Windows (a konkretnie program Ntldr) korzysta z pliku Boot.ini do określania opcji systemu operacyjnego wyświetlanych podczas procesu uruchamiania (rozruchu). Plik Boot.ini jest oznaczony domyślnie jako plik systemowy tylko do odczytu i nie wymaga żadnych ręcznych modyfikacji.

Jeśli trzeba zmienić zawartość tego pliku, należy użyć narzędzia System z Panelu sterowania.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę System.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane, a następnie w sekcji Uruchamianie i odzyskiwanie kliknij przycisk Ustawienia.
Zazwyczaj plik Boot.ini zawiera następujące dane:
[boot loader]
timeout=30
default=scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt
[operating systems]
scsi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\winnt = "Windows NT" /NODEBUG C:\ = "Previous Operating System on C:\"
Następująca lista zawiera objaśnienia znaczenia danych w pliku Boot.ini:
 • Parametr „timeout” określa, jak długo system Windows czeka, zanim wybierze domyślny system operacyjny.
 • Parametr „default” określa domyślny system operacyjny.
 • Parametr „scsi(0)” oznacza, że za urządzenie jest odpowiedzialny kontroler podstawowy (zazwyczaj jest to jedyny kontroler). Jeśli istnieją dwa kontrolery SCSI, a dysk jest podłączony do drugiego, to kontroler ma nazwę „scsi(1)”.

  Jeśli w systemie są używane dyski IDE, EIDE, ESDI lub karty SCSI bez wbudowanego systemu BIOS, należy zastąpić parametr „SCSI” parametrem „Multi”.
 • Parametr „disk(0)” odnosi się do jednostki logicznej (LUN) SCSI, która ma być użyta. Może to być oddzielny dysk, ale znaczna większość konfiguracji urządzeń SCSI ma tylko jeden numer LUN dla każdego identyfikatora SCSI.
 • Parametr „rdisk(0)” odnosi się do fizycznego dysku 1.
 • Parametr „partition(1)” w tym przykładzie wskazuje na jedyną partycję na pierwszym dysku w komputerze. Jeśli byłyby 2 partycje, C i D, dysk C odpowiadałby parametrowi partition(1), a dysk D odpowiadałby parametrowi partition(2).
 • Parametr wielokrotnego rozruchu, jeśli występuje, powoduje sprawdzenie folderu Winnt w celu dokonania rozruchu z określonego dysku kontrolera SCSI oraz z określonej partycji.
 • Parametr /NODEBUG określa, że żadne informacje dotyczące debugowania nie będą monitorowane. Informacje dotyczące debugowania są użyteczne tylko dla deweloperów.
 • Można dodać przełącznik /SOS, aby podczas rozruchu systemu Windows były wyświetlane nazwy ładowanych sterowników. Domyślnie na ekranie programu ładującego system operacyjny są wyświetlane jedynie kropki postępu.
 • Parametr „Previous Operating System on C:\” określa, że poprzednim systemem operacyjnym był MS-DOS, ponieważ ścieżka „C:\” jest ścieżką systemu MS-DOS.

Właściwości

Numer ID artykułu: 314081 - Ostatnia weryfikacja: 14 czerwca 2004 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbenv kbsetup KB314081

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com