מתקבלת שגיאת עצירה 0x0000007B לאחר העברת דיסק המערכת של Windows XP למחשב אחר

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 314082 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

מאמר זה מתאר כיצד אתה עשוי לקבל שגיאת עצירה בעת ניסיון להפעיל מחשב גיבוי מבוסס Microsoft Windows XP לאחר העברת דיסק המערכת למחשב גיבוי. בעיה זו מתרחשת כאשר ערכי הרישום ומנהלי ההתקנים עבור בקר התקני אחסון בנפח גדול אינם מותקנים ב-Windows XP. לפתרון בעיה זו, השתמש באותה חומרה במחשב הגיבוי.

מאפייני הבעיה

לאחר העברת דיסק המערכת (האתחול) של Microsoft Windows XP למחשב גיבוי, אתה עלול לקבל את שגיאת העצירה הבאה בעת ניסיון להפעיל את מחשב הגיבוי המבוסס Windows XP:
STOP:? 0x0000007B (0xF741B84C,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)?
INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

סיבה

שגיאה זו עלולה להתרחש אם ערכי הרישום ומנהלי ההתקנים עבור חומרת בקר התקני אחסון בנפח גדול במחשב הגיבוי אינם מותקנים ב-Windows XP.

עבור בקרי IDE קיימים מספר מערכי שבבים שונים כגון Intel, VIA או Promise. לכל מערך שבבים יש מזהה הכנס-הפעל (PnP-ID) שונה.

המידע לגבי PnP-ID של בקרי התקני אחסון בנפח גדול עבור מחשב הגיבוי חייב להיות ברישום לפני ההפעלה, כדי לאפשר ל-Windows XP לאתחל את מנהלי ההתקנים הנכונים.

פתרון הבעיה


לפתרון שגיאה זו, השתמש באותה חומרה במחשב הגיבוי:
 • החלף את רכיבי החומרה הבעייתיים במחשב הגיבוי ברכיבים של אותו יצרן ואותו דגם כבלוח האם של המחשב שאותו אתה מגבה.
 • אם דיסק המערכת הינו דיסק SCSI, השתמש בבקר SCSI מאותו דגם במחשב החדש.
 • אם דיסק המערכת הוא דיסק IDE, השתמש בלוח אם מאותו סוג במחשב החדש, בלוח אם בעל אותו סוג של מערך שבבי IDE ואותו PnP-ID כשל לוח האם במחשב שאותו אתה מגבה.
עבור דיסק מערכת מבוסס SCSI, באפשרותך להכין את הרישום ולוודא כי מנהלי ההתקנים הרצויים נמצאים במקומם על-ידי התקנת בקר SCSI המשמש את מחשב הגיבוי לפני העברת תוכן דיסק המערכת. מנגנון הכנס-הפעל של Windows XP מזהה את הבקר, מגדיר ערכי רישום קריטיים ומעתיק את מנהל ההתקן המתאים.

לאחר שתראה את בקר SCSI במנהל ההתקנים, באפשרותך להסיר את הבקר החלופי. אם יהיה עליך להעביר את דיסק המערכת למחשב אחר בעל בקר SCSI מאותו דגם בעתיד, Windows XP יופעל בהצלחה מאחר ש-Windows XP כבר השתמש בבקר זה פעם אחת ושמר את נתוני התצורה הנכונים.

מידע נוסף

למרות ש-Microsoft אינה תומכת בשיטה זו, באפשרותך לייבא או למזג את ערכי הרישום הנחוצים ולהעתיק את מנהלי ההתקנים מראש כדי לתמוך בכל בקרי IDE הנתמכים באופן מקורי על ידי Windows XP. שים לב כי למרות ששיטה זו עשויה לאפשר הפעלה מוצלחת של דיסק המערכת אשר הועבר, הבדלים אחרים בחומרה עלולים להוביל לבעיות אחרות.

פתרון זה מספק תמיכה עבור בקרי IDE אשר ערך PnP-ID שלהם תואם לאחד מערכי PnP-ID ברשימה שלהלן. אולם אם ברצונך לקבוע מראש מהם בקרי IDE המשמשים במחשב הנוכחי ובמחשב הגיבוי שלך, באפשרותך לחפש בקובץ ?%SystemRoot%\Setupapi.log את ערך PnP-ID אשר אותר בעת הפעלת תוכנית ההתקנה.

לאחר שקבעת מהם ערכי PnP-ID המשמשים במחשבים שלך, באפשרותך לבחור למזג או להכניס לרישום רק את ערכי PnP-ID הנחוצים לך.

הרשימה שלהלן מציגה את ערכי PnP-ID עבור בקרי IDE הנתמכים באופן מקורי ב-Windows XP:

  ;*********** בקרי IDE ATA/ATAPI רגילים *********
  Secondary_IDE_Channel=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*********** בקרי דיסק קשיח ESDI כלליים **********
  *PNP0600=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*********** בקר Aztech IDE **********************
  *AZT0502=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*********** מזהה התקן עבור PCI IDE כללי כפול *********
  PCI\CC_0101=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;************בקר ALI IDE ******************************
  PCI\VEN_10B9&DEV_5215=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_10B9&DEV_5219=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_10B9&DEV_5229=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;************טכנולוגיית Appian **************************
  PCI\VEN_1097&DEV_0038=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;************טכנולוגיית CMD *****************************
  PCI\VEN_1095&DEV_0640=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0646=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0646&REV_05=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0646&REV_07=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0648=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1095&DEV_0649=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;************Compaq ************************************* 
  PCI\VEN_0E11&DEV_AE33=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Intel *************************************
  PCI\VEN_8086&DEV_1222=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_1230=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7010=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7111=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_2411=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_2421=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7199=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_244A=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_244B=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_248A=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7199=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_8086&DEV_7601=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************טכנולוגיית PC *****************************
  PCI\VEN_1042&DEV_1000=%systemroot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************מערכת משולבת Silicon *****************
  PCI\VEN_1039&DEV_0601=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_1039&DEV_5513=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Symphony Labs *****************************
  PCI\VEN_10AD&DEV_0001=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf
  PCI\VEN_10AD&DEV_0150=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************טכנולוגיית Promise *****************************
  PCI\VEN_105A&DEV_4D33=%SystemRoot%\inf\mshdc.inf

  ;*************VIA Technologies, Inc. ********************
  PCI\VEN_1106&DEV_0571=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Standard Microsystems Corp. ***************
  PCI\VEN_1055&DEV_9130=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

  ;*************Toshiba ***********************************
  PCI\VEN_1179&DEV_0105=%SystemRoot%\inf\Mshdc.inf

				
בכדי לייבא מידע זה, בצע את השלבים הבאים על שני מחשבי בדיקה שונים שמופיעה בהם שגיאת העצירה 0x0000007B לאחר העברת דיסקים בין המחשבים. לאחר ביצוע הליך זה על כל מחשב בדיקה, כפי הנראה יהיה באפשרותך להעביר את הדיסקים הקשיחים ולהפעיל את שני המחשבים מבלי שתקבל את הודעת העצירה 0x0000007B. אולם הבדלי חומרה אחרים עלולים לגרום לבעיות אחרות.
 1. העתק את המידע הבא לתוך פנקס הרשומות ולאחר מכן שמור את הקובץ על תקליטון בגודל 3.5 אינץ'. תן לקובץ את השם Mergeide.reg ללא סיומת שם הקובץ txt.

  ********** התחל העתקה כאן **********
  Windows Registry Editor Version 5.00
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\primary_ide_channel]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\secondary_ide_channel]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*pnp0600]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\*azt0502]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="atapi"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\gendisk]
  "ClassGUID"="{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="disk"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#cc_0101]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_0e11&dev_ae33]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_0601]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1039&dev_5513]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1042&dev_1000]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_105a&dev_4d33]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0640]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_05]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0646&REV_07]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0648]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1095&dev_0649]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1097&dev_0038]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0001]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10ad&dev_0150]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5215]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5219]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_10b9&dev_5229]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="pciide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_1106&dev_0571]
  "Service"="pciide"
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1222]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_1230]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2411]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_2421]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7010]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7111]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CriticalDeviceDatabase\pci#ven_8086&dev_7199]
  "ClassGUID"="{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
  "Service"="intelide"
  
  ;Add driver for Atapi (requires Atapi.sys in Drivers directory)
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi]
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Group"="SCSI miniport"
  "Start"=dword:00000000
  "Tag"=dword:00000019
  "Type"=dword:00000001
  "DisplayName"="Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller"
  "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 
   52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,61,00,74,00,61,00,70,00,69,00,2e,\ 
   00,73,00,79,00,73,00,00,00
  
  ;Add driver for intelide (requires intelide.sys in drivers directory)
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IntelIde]
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Group"="System Bus Extender"
  "Start"=dword:00000000
  "Tag"=dword:00000004
  "Type"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 
   52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,69,00,6e,00,74,00,65,00,6c,00,69,\ 
   00,64,00,65,00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
  
  
  ;Add driver for Pciide (requires Pciide.sys and Pciidex.sys in Drivers directory)
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PCIIde]
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "Group"="System Bus Extender"
  "Start"=dword:00000000
  "Tag"=dword:00000003
  "Type"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\ 
   52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,70,00,63,00,69,00,69,00,64,00,65,\ 
   00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
  					
  ********** סיים העתקה כאן **********

 2. חלץ את הקבצים Atapi.sys?, Intelide.sys?, Pciide.sys וכן Pciidex.sys מתוך הקובץ ?%SystemRoot%\Driver Cache\I386\Driver.cab, או העתק את הקבצים לתיקייה ?%SystemRoot%\System32\Drivers.
 3. ב-Microsoft Windows Explorer, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ Mergeide.reg בכונן התקליטונים ולאחר מכן לחץ על מזג.

  Windows XP מציג את ההודעה הבאה:
  האם אתה בטוח שברצונך להוסיף את המידע ב-A:\Mergeide.reg לרישום?
  לחץ על כן.

  לאחר השלמת הליך היבוא, Windows XP יציג הודעה נוספת:
  המידע ב-A:\Mergeide.reg הוזן בהצלחה לתוך הרישום.
 4. צא מ-Windows XP, כבה את המחשב והעבר את דיסק המערכת למחשב הבדיקה השני, שלפני כן הציג שגיאת עצירה 0x0000007B, ובדוק אם ניתן להפעיל בהצלחה את המחשב השני.

מאפיינים

Article ID: 314082 - Last Review: יום שישי 08 דצמבר 2006 - Revision: 3.6
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
מילות מפתח 
kbregistry kberrmsg kb3rdparty kbenv kbprb KB314082

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com