Jak odstraňovat možné příčiny potíží s připojením k Internetu v systému Windows XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 314095 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Verzi tohoto článku pro systémy Microsoft Windows NT 4.0 a Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 163391.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Článek popisuje způsoby zjištění a řešení potíží, které mohou způsobit problémy při pokusu o komunikaci se servery v síti Internet pomocí následujících prostředků:
 • prohlížeče sítě Internet,
 • protokolu FTP (File Transfer Protocol),
 • serveru Telnet.
Tento článek předpokládá, že se můžete úspěšně připojit a přihlásit k poskytovateli služeb Internetu.

Další informace

Potíže při pokusu o komunikaci se serverem v síti Internet může způsobit některá z následujících příčin:
 • Server nepracuje správně nebo byl dočasně odebrán z Internetu.
 • Prohlížeč sítě Internet není správně nakonfigurován.
 • Konfigurace protokolu TCP/IP pro telefonické připojení k poskytovateli služeb Internetu je nesprávná.
 • Server DNS (Domain Name Service) poskytovatele služeb Internetu nepracuje správně.
 • Soubory Hosts v adresářích systémová jednotka:\Windows, systémová jednotka:\Windows\System32\Drivers a systémová jednotka:\Program Files\Network Ice\Black Ice mohou být poškozeny.

  Poznámka: systémová jednotka představuje písmeno jednotky, na které je nainstalován systém Windows.
Chcete-li určit příčinu a nalézt řešení příslušného problému, použijte v uvedeném pořadí postupy v každé z následujících částí. Po dokončení postupu znovu vyzkoušejte, zda lze komunikovat se servery v síti Internet.

Zkuste se přihlásit ke známému kvalitnímu serveru

Pokud nemůžete komunikovat s konkrétním serverem v síti Internet, pokuste se připojit k webu společnosti Microsoft pomocí úplného názvu domény (FQDN):
http://www.microsoft.com/cze/
Úplný název domény se skládá z názvu hostitele (v tomto případě microsoft) a z názvu domény (.com). Jestliže se můžete připojit k webu společnosti Microsoft pomocí úplného názvu domény, konfigurace protokolu TCP/IP v počítači je správná.

Pokud se můžete připojit k webu společnosti Microsoft, ale nemůžete se i po několika pokusech připojit k jinému konkrétnímu serveru v Internetu, tento server pravděpodobně nepracuje správně nebo byl dočasně odebrán z Internetu. Pokuste se připojit k jinému webu. Jestliže se můžete k některým webům připojit, ale k jiným ne, a potřebujete pomoc, kontaktujte svého poskytovatele služeb Internetu.

Jestliže se nemůžete připojit k žádným webovým serverům, bude pravděpodobně problém v nastavení prohlížeče sítě Internet nebo v nastavení protokolu TCP/IP pro telefonické připojení k poskytovateli služeb Internetu.

Zkontrolujte správnost nastavení prohlížeče

Ujistěte se, zda prohlížeč sítě Internet (například aplikace Microsoft Internet Explorer) je správně nastaven pro připojení k Internetu prostřednictvím telefonického připojení k poskytovateli služeb Internetu, a dále se ujistěte, zda prohlížeč sítě Internet není nastaven pro připojení prostřednictvím serveru proxy. (Server proxy je počítač nebo program, který se chová jako „zprostředkovací“ bariéra mezi místní sítí a sítí Internet. Server proxy je součástí brány firewall, která představuje jedinou síťovou adresu pro externí servery.)

Chcete-li tato nastavení ověřit, spusťte aplikaci Internet Explorer a v nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti Internetu. Klepněte na kartu Připojení a zobrazte nastavení, která se týkají vašeho poskytovatele služeb Internetu.

Chcete-li zjistit, zda prohlížeč používá server proxy, klepněte na tlačítko Nastavení místní sítě.

Ověřte adresu IP (Internet Protocol)

Pokud vám poskytovatel služeb Internetu přidělil statickou (trvalou) adresu IP, ujistěte se, zda konfigurace protokolu TCP/IP pro připojení k poskytovateli služeb Internetu obsahuje správné informace. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Připojte se k poskytovateli služeb Internetu.
 2. Spusťte příkazový řádek, zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  ipconfig /all
  Příkaz ipconfig /all zobrazí nastavení protokolu TCP/IP v systému Windows pro všechny síťové adaptéry a připojení modemem. Adresa pro připojení modemem je zobrazena jako NDISWAN x adaptér, kde x je číslo. Výchozí brána pro NDISWAN x adaptér je stejná jako adresa IP. Toto chování je záměrné. Může být zobrazen více než jeden adaptér NDISWAN x. Adaptéry NDISWAN x, které aktuálně nejsou používány, mají u adresy IP zobrazeny nuly.
 3. Jestliže adresa IP, která je zobrazena pro telefonické připojení k poskytovateli služeb Internetu, neodpovídá adrese IP, která vám byla poskytovatelem přidělena, změňte ji tak, aby přidělené adrese odpovídala. Postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nastavení, klepněte na příkaz Ovládací panely a poté poklepejte na položku Síťová připojení.
  2. Pravým tlačítkem klepněte na příslušné připojení k Internetu, klepněte na příkaz Vlastnosti a potom na kartu Sítě.
  3. Klepněte na adaptér protokolu sítě Internet a potom na tlačítko Vlastnosti.
  4. Pokud nastavení protokolu TCP/IP není správné, změňte ho tak, aby odpovídalo nastavení od poskytovatele služeb Internetu, klepněte na tlačítko OK a potom ještě jednou na tlačítko OK.

Zapněte možnost používání výchozí brány vzdálené sítě

Jestliže se připojujete k místní síti pomocí síťového adaptéru a současně se připojujete k poskytovateli služeb Internetu pomocí modemu, nakonfigurujte telefonické připojení tak, aby případné konflikty směrování byly vyřešeny ve prospěch telefonického připojení k poskytovateli služeb Internetu. Postupujte takto:
 1. V okně Ovládací panely poklepejte na panel Síťová připojení.
 2. Pravým tlačítkem klepněte na příslušné připojení k Internetu, klepněte na příkaz Vlastnosti a potom na kartu Sítě.
 3. Klepněte na adaptér protokolu sítě Internet, na tlačítko Vlastnosti a na tlačítko Upřesnit.
 4. Zaškrtněte políčko Používat výchozí bránu vzdálené sítě a potom klepněte na tlačítko OK.
 5. Klepněte na tlačítko OK.

Zkontrolujte indikátory přenosu a příjmu

Jestliže se připojujete k místní síti pomocí síťového adaptéru a současně se připojujete k poskytovateli služeb Internetu pomocí modemu, může konflikt mezi síťovým adaptérem a modemem zabránit modemu v odeslání informací serverům v síti Internet. Chcete-li ověřit, zda pakety protokolu TCP/IP jsou směrovány prostřednictvím modemu k poskytovateli služeb Internetu, postupujte následujícím způsobem:
 1. Připojte se a přihlaste se k poskytovateli služeb Internetu.
 2. Použijte příkaz ping, po jehož zadání modem odešle zkušební informace. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
  ping adresa IP
  kde adresa IP je adresou IP serveru v síti Internet, který je s jistotou přístupný. Jestliže neznáte adresu IP serveru v síti Internet, použijte adresu IP serveru ftp.microsoft.com, 207.46.133.140.
Nástroj Sledování telefonického připojení sítě používá k zobrazení stavu modemu světelné indikátory.
 • Jestliže při testování serveru v síti Internet pomocí příkazu ping světelný indikátor přenosu (Tx) nástroje Sledování telefonického připojení sítě bliká, je informace protokolu TCP/IP směrována prostřednictvím modemu k poskytovateli služeb Internetu.
 • Jestliže při testování serveru v Internetu pomocí příkazu ping světelný indikátor přenosu (Tx) nástroje Sledování telefonického připojení sítě nebliká, pakety prostřednictvím modemu směrovány nejsou. Ujistěte se, zda se adresa IP, kterou vám přidělil poskytovatel služeb Internetu pro telefonické připojení, liší od adresy IP pro síťový adaptér nebo ovladač zpětné smyčky (pokud je nainstalován). Adresa IP síťového adaptéru nebo ovladače zpětné smyčky také nesmí být ve stejné síti jako adresa IP, kterou vám pro telefonické připojení přiřadil poskytovatel služeb Internetu.
 • Jestliže při testování serveru v síti Internet pomocí příkazu ping nebliká světelný indikátor příjmu (Rx) nástroje Sledování telefonického připojení sítě, nejsou přijímány pakety od poskytovatele služeb Internetu. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte svého poskytovatele služeb Internetu.
 • Jestliže při testování serveru v síti Internet pomocí příkazu ping světelný indikátor příjmu (Rx) nástroje Sledování telefonického připojení sítě bliká, ale stále se nemůžete k serveru připojit pomocí úplného názvu domény (FQDN), může se jednat o potíže s překladem adres IP.

Otestujte překlad adres IP

Překlad názvu IP hostitele poskytuje server DNS. Jestliže se nemůžete připojit k serveru v síti Internet pomocí úplného názvu domény (FQDN), může se jednat o problém s nastavením DNS telefonického připojení k poskytovateli služeb Internetu nebo se serverem DNS poskytovatele služeb Internetu.

Chcete-li zjistit, zda se jedná o potíže s nastavením serveru DNS telefonického připojení k poskytovateli služeb Internetu, postupujte následujícím způsobem:
 1. Zobrazte adresu IP serveru DNS zadáním příkazu ipconfig /all do příkazového řádku a stisknutím klávesy ENTER. Pokud se adresa IP serveru DNS nezobrazí, kontaktujte svého poskytovatele služeb Internetu, který vám ji sdělí.
 2. Chcete-li ověřit, zda počítač může komunikovat se serverem DNS, otestujte adresu IP serveru DNS pomocí příkazu ping. Odpověď vypadá takto:
    Příkaz PING na ###.###.###.### s délkou 32 bajtů:
  
    Odpověď od ###.###.###.###: bajty=32 čas=77ms TTL=28
    Odpověď od ###.###.###.###: bajty=32 čas=80ms TTL=28
    Odpověď od ###.###.###.###: bajty=32 čas=78ms TTL=28
    Odpověď od ###.###.###.###: bytes=32 time=79ms TTL=28 
  Řada znaků čísla (###.###.###.###) představuje adresu IP serveru DNS.
Jestliže adresu IP serveru DNS nemůžete úspěšně otestovat pomocí příkazu ping, kontaktujte svého poskytovatele služeb Internetu, abyste ověřili, zda používáte správnou adresu IP a zda server DNS pracuje správně.

Jestliže pomocí příkazu ping můžete adresu IP serveru DNS otestovat, ale nemůžete se připojit k serveru v síti Internet pomocí úplného názvu domény (FQDN), server DNS pravděpodobně správně nepřekládá adresy IP hostitele. Pokud má poskytovatel služeb Internetu k dispozici více než jeden server DNS, nakonfigurujte počítač k používání jiného serveru DNS. Jestliže použití jiného serveru DNS tento problém vyřeší, kontaktujte poskytovatele služeb Internetu, aby odstranil potíže týkající se původního serveru DNS.

Prověřte soubory Host

Spusťte aplikaci Internet Explorer. Připojte se k Internetu. Zadejte do pole adresy adresu www.microsoft.com a další úplné názvy domén a klepněte na tlačítko Přejít. Zobrazí se zpráva vyhledávače MSN Search o tom, že stránka nebyla nalezena. Zadáte-li však adresu IP některého z těchto webových serverů, stránky se zobrazí.

Při řešení potíží postupujte takto:
 1. Vyhledejte na místních pevných discích soubory hosts.
 2. Jsou-li viditelné přípony souborů, vyhledejte všechny soubory bez přípony SAM, otevřete je v programu Poznámkový blok a ověřte, zda obsahují odkazy na nedostupné weby.
 3. Odstraňte všechny soubory hosts bez přípony SAM.

Po ověření správnosti adresy IP serveru DNS aktualizujte nastavení protokolu TCP/IP pro telefonické připojení k poskytovateli služeb Internetu. Chcete-li změnit nebo přidat platnou adresu serveru DNS pro položku telefonického připojení sítě, postupujte následovně:
 1. V okně Ovládací panely poklepejte na panel Síťová připojení.
 2. Pravým tlačítkem klepněte na příslušné připojení k Internetu, klepněte na příkaz Vlastnosti a potom na kartu Sítě.
 3. Klepněte na adaptér protokolu sítě Internet a potom na tlačítko Vlastnosti.
 4. Vyberte možnost Použít následující adresy serverů DNS a pak do pole Upřednostňovaný server DNS zadejte správnou adresu IP.
 5. Klepněte na tlačítko OK a ještě jednou na tlačítko OK.

Vlastnosti

ID článku: 314095 - Poslední aktualizace: 2. července 2013 - Revize: 7.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbhowto kbdialup kbinfo kbnetwork KB314095

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com