Τρόπος αντιμετώπισης πιθανών αιτιών ζητημάτων σύνδεσης Internet στα Windows XP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 314095 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000 και τα Microsoft Windows NT 4.0, ανατρέξτε στο άρθρο 163391.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τρόπους για τη διάγνωση και την επίλυση ζητημάτων τα οποία μπορεί να λύσουν προβλήματα κατά την προσπάθειά σας να χρησιμοποιήσετε μια από τις παρακάτω δυνατότητες και τη σύνδεσή σας στο Internet:
 • Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet
 • Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων (FTP) (File Transfer Protocol - FTP)
 • Telnet
Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι μπορείτε επιτυχημένα να συνδεθείτε στην υπηρεσία παροχής Internet (Internet service provider - ISP).

Περισσότερες πληροφορίες

Οποιοδήποτε από τα ακόλουθα ζητήματα μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όταν προσπαθείτε να επικοινωνήσετε με ένα διακομιστή στο Internet:
 • Ο διακομιστής δεν λειτουργεί σωστά ή έχει καταργηθεί προσωρινά από το Internet.
 • Οι παράμετροι του προγράμματος περιήγησης Internet δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά.
 • Η ρύθμιση TCP/IP για τη σύνδεσή σας μέσω τηλεφώνου στην υπηρεσία ISP δεν είναι σωστή.
 • Ο διακομιστής DNS (Domain Name Service) της υπηρεσίας παροχής Internet δεν λειτουργεί σωστά.
 • Τα αρχεία κεντρικών υπολογιστών στους καταλόγους Μονάδα_συστήματος:\Windows, Μονάδα_συστήματος:\Windows\System32\Drivers και Μονάδα_συστήματος:\Program Files\Network Ice\Black Ice μπορεί να είναι κατεστραμμένα.

  Σημείωση Το στοιχείο Μονάδα_συστήματος είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για τη μονάδα δίσκου στην οποία είναι εγκατεστημένα τα Windows.
Για να προσδιορίσετε την αιτία και την επίλυση του ζητήματος που αντιμετωπίζετε, ακολουθήστε τις διαδικασίες σε καθεμία από τις ακόλουθες ενότητες, με τη σειρά που παρουσιάζονται.

Δοκιμή ενός γνωστού λειτουργικού διακομιστή

Εάν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν συγκεκριμένο διακομιστή στο Internet, δοκιμάστε να συνδεθείτε με την τοποθεσία της Microsoft στο Web, χρησιμοποιώντας το έγκυρο όνομα τομέα (FQDN) που έχει:
http://www.microsoft.com/el/gr/default.aspx
Ένα FQDN αποτελείται από ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή (σε αυτήν την περίπτωση, "microsoft") και ένα όνομα τομέα (".com"). Εάν μπορείτε να συνδεθείτε με την τοποθεσία της Microsoft στο Web, χρησιμοποιώντας το FQDN της, η ρύθμιση παραμέτρων TCP/IP στον υπολογιστή σας είναι σωστή.

Εάν μπορείτε να συνδεθείτε με την τοποθεσία της Microsoft στο Web, αλλά δεν μπορείτε να συνδεθείτε με άλλη συγκεκριμένη τοποθεσία Internet, έπειτα από αρκετές δοκιμές, η άλλη τοποθεσία ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά ή μπορεί να έχει καταργηθεί προσωρινά από το Internet. Προσπαθήστε να συνδεθείτε με διαφορετικές τοποθεσίες Web. Εάν μπορείτε να συνδεθείτε με ορισμένες τοποθεσίες Web αλλά όχι με άλλες τοποθεσίες Web, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet για βοήθεια.

Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε με καμία τοποθεσία Web, μπορεί να υπάρχει ένα ζήτημα με τη ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος περιήγησης Internet ή με τη ρύθμιση παραμέτρων TCP/IP για τη σύνδεση μέσω τηλεφώνου με την υπηρεσία παροχής Internet.

Εξακρίβωση ότι η ρύθμιση παραμέτρων προγράμματος περιήγησης είναι σωστή

Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος περιήγησης Internet (για παράδειγμα, Microsoft Internet Explorer) έχει γίνει σωστά, για να συνδεθείτε με το Internet μέσω της σύνδεσης μέσω τηλεφώνου στην υπηρεσία παροχής Internet και βεβαιωθείτε, ότι η ρύθμιση παραμέτρων του προγράμματος περιήγησης Internet δεν προορίζεται για σύνδεση μέσω διακομιστή μεσολάβησης. (Ένας διακομιστής μεσολάβησης είναι ένας υπολογιστής ή πρόγραμμα που ενεργεί ως "ενδιάμεσος" περιορισμός ανάμεσα σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN) και στο Internet. Ένας διακομιστής μεσολάβησης είναι ένα στοιχείο τείχους προστασίας που αντιπροσωπεύει μία μεμονωμένη διεύθυνση δικτύου σε εξωτερικές τοποθεσίες.)

Για να επιβεβαιώσετε αυτές τις ρυθμίσεις, ξεκινήστε τον Internet Explorer και κατόπιν, στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options). Κάντε κλικ στην καρτέλα Συνδέσεις (Connections) και κατόπιν προβάλετε τις ρυθμίσεις που αφορούν την υπηρεσία παροχής Internet.

Για να διαπιστώσετε αν το πρόγραμμα περιήγησής σας χρησιμοποιεί ένα διακομιστή μεσολάβησης, κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις LAN (LAN Settings).

Επιβεβαίωση της διεύθυνσης Πρωτοκόλλου Internet (Internet Protocol - IP)

Εάν η υπηρεσία παροχής Internet σάς έχει δώσει μια στατική (μόνιμη) διεύθυνση IP, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση παραμέτρων TCP/IP για τη σύνδεση της υπηρεσίας παροχής Internet περιέχει τις σωστές πληροφορίες. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε με την υπηρεσία παροχής Internet.
 2. Ξεκινήστε μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  ipconfig /all
  Η εντολή ipconfig /all εμφανίζει τις ρυθμίσεις TCP/IP των Windows για όλους τους προσαρμογείς δικτύου σας και τις συνδέσεις μόντεμ. Η διεύθυνση για μια σύνδεση μόντεμ εμφανίζεται ως "NDISWANx προσαρμογέας", όπου το x είναι αριθμός. Η προεπιλεγμένη πύλη για τον προσαρμογέα NDISWAN x είναι η ίδια με τη διεύθυνση IP. Αυτό οφείλεται στη σχεδίαση. Περισσότεροι από ένας προσαρμογείς NDISWANx μπορεί να εμφανίζονται. Οι προσαρμογείς NDISWANx που δεν βρίσκονται σε χρήση τη συγκεκριμένη στιγμή, εμφανίζουν μηδενικά για τη διεύθυνση IP.
 3. Εάν η διεύθυνση IP που εμφανίζεται για τη σύνδεσή σας μέσω τηλεφώνου στην υπηρεσία παροχής Internet δεν ταιριάζει με τη διεύθυνση IP που σας έδωσε η υπηρεσία παροχής Internet, αλλάξτε τη διεύθυνση IP που εμφανίζεται, ώστε να ταιριάζει με τη διεύθυνση που σας έδωσε η υπηρεσία παροχής Internet. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Συνδέσεις δικτύου (Network Connections).
  2. Κάντε δεξιό κλικ στη σύνδεση Internet, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Δίκτυο (Networking).
  3. Κάντε κλικ στον προσαρμογέα Πρωτοκόλλου Internet (IP) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
  4. Στην περίπτωση που οι ρυθμίσεις δεν είναι σωστές, αλλάξτε τις ρυθμίσεις TCP/IP ώστε να ταιριάζουν με τις ρυθμίσεις που παρέχονται από την υπηρεσία σας ISP, κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, κάντε κλικ ξανά στο κουμπί OK.

Ενεργοποίηση της επιλογής για χρήση μιας προεπιλεγμένης πύλης στο απομακρυσμένο δίκτυο

Εάν συνδεθείτε ταυτόχρονα σε ένα τοπικό δίκτυο, χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα δικτύου και στην υπηρεσία παροχής Internet χρησιμοποιώντας ένα μόντεμ, ρυθμίστε τις παραμέτρους της σύνδεσης μέσω τηλεφώνου, ώστε οι διενέξεις δρομολόγησης να επιλύονται προς όφελος της σύνδεσης μέσω τηλεφώνου στην υπηρεσία παροχής Internet. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Συνδέσεις δικτύου (Network Connections).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στη σύνδεση Internet, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Δίκτυο (Networking).
 3. Κάντε κλικ στον προσαρμογέα Πρωτοκόλλου Internet, κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προεπιλεγμένης πύλης στο απομακρυσμένο δίκτυο (Use default gateway on remote network) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Έλεγχος των φωτεινών ενδείξεων μεταφοράς και λήψης

Εάν συνδεθείτε ταυτόχρονα σε ένα τοπικό δίκτυο, χρησιμοποιώντας έναν προσαρμογέα δικτύου και συνδεθείτε με την υπηρεσία παροχής Internet χρησιμοποιώντας ένα μόντεμ, μια διένεξη ανάμεσα στον προσαρμογέα δικτύου και στο μόντεμ μπορεί να εμποδίσει το μόντεμ να αποστείλει πληροφορίες σε διακομιστές στο Internet. Για να επιβεβαιώσετε ότι τα πακέτα TCP/IP δρομολογούνται μέσω του μόντεμ σας στην υπηρεσία παροχής Internet, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε στην υπηρεσία παροχής Internet.
 2. Χρησιμοποιήστε την εντολή ping, για να στείλει το μόντεμ πληροφορίες δοκιμής. Σε μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  ping διεύθυνση IP
  όπου διεύθυνση IP είναι η διεύθυνση IP ενός γνωστού διακομιστή στο Internet ο οποίο λειτουργεί σωστά. Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση IP ενός διακομιστή στο Internet, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση IP για το ftp.microsoft.com, 207.46.133.140.
Η "Εποπτεία δικτύου μέσω τηλεφώνου" (Dial-Up Networking Monitor) χρησιμοποιεί φωτεινές ενδείξεις, για να εμφανίσει την κατάσταση του μόντεμ.
 • Εάν η φωτεινή ένδειξη μεταφοράς (Tx) στην "Εποπτεία δικτύου μέσω τηλεφώνου" (Dial-Up Networking Monitor) αναβοσβήνει όταν κάνετε ping σε ένα διακομιστή Internet, οι πληροφορίες TCP/IP δρομολογούνται μέσω του μόντεμ στην υπηρεσία παροχής Internet.
 • Εάν η φωτεινή ένδειξη μεταφοράς (Tx) στην "Εποπτεία δικτύου μέσω τηλεφώνου" (Dial-Up Networking Monitor) δεν αναβοσβήνει όταν κάνετε ping σε ένα διακομιστή στο Internet, τα πακέτα δεν δρομολογούνται μέσω του μόντεμ. Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση IP που αντιστοίχισε η υπηρεσία ISP σε εσάς για τη σύνδεση μέσω τηλεφώνου είναι διαφορετική από τη διεύθυνση IP του προσαρμογέα δικτύου ή του προγράμματος οδήγησης loopback (εάν υπάρχει εγκατεστημένο). Επίσης, η διεύθυνση IP του προσαρμογέα δικτύου σας ή του προγράμματος οδήγησης loopback δεν πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο με τη διεύθυνση IP που η υπηρεσία παροχής Internet αντιστοίχισε στη σύνδεση μέσω τηλεφώνου.
 • Εάν η φωτεινή ένδειξη λήψης (Rx) στην "Εποπτεία δικτύου μέσω τηλεφώνου" (Dial-Up Networking Monitor) δεν αναβοσβήνει όταν κάνετε ping σε ένα διακομιστή στο Internet, τα πακέτα δεν λαμβάνονται από την υπηρεσία παροχής Internet. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία σας ISP για βοήθεια.
 • Εάν το ενδεικτικό φως λήψης (Rx) στην "Εποπτεία δικτύου μέσω τηλεφώνου" (Dial-Up Networking Monitor) αναβοσβήνει όταν κάνετε ping σε ένα διακομιστή στο Internet, αλλά εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η σύνδεση στο διακομιστή χρησιμοποιώντας το FQDN του, ενδέχεται να υπάρχει κάποιο ζήτημα ανάλυσης ονομάτων.

Δοκιμή της ανάλυσης ονομάτων

Ένας διακομιστής DNS παρέχει ανάλυση ονομάτων κεντρικού υπολογιστή. Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε με ένα διακομιστή στο Internet χρησιμοποιώντας το FQDN του, ενδέχεται να υπάρχει ένα ζήτημα με τη ρύθμιση παραμέτρων DNS της σύνδεσης μέσω τηλεφώνου στην υπηρεσία παροχής Internet ή στο διακομιστή DNS της υπηρεσίας παροχής Internet.

Για να εξακριβώσετε αν υπάρχει ζήτημα με τη ρύθμιση παραμέτρων DNS της σύνδεσης μέσω τηλεφώνου στην υπηρεσία παροχής Internet, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Σε μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε ipconfig /all και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER, για να εμφανίσετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή DNS. Εάν η διεύθυνση IP του διακομιστή DNS δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet, για να μάθετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή DNS.
 2. Για να επαληθεύσετε ότι ο υπολογιστής σας μπορεί να επικοινωνήσει με το διακομιστή DNS, κάντε ping στη διεύθυνση ΙΡ του διακομιστή DNS. Η απάντηση μοιάζει με το εξής:
    Γίνεται Ping στο ###.###.###.### με 32 byte δεδομένων: (Pinging ###.###.###.### with 32 bytes of data:)
  
    Απάντηση από ###.###.###.###: bytes=32 χρόνος=77ms TTL=28
    Απάντηση από ###.###.###.###: bytes=32 χρόνος=80ms TTL=28
    Απάντηση από ###.###.###.###: bytes=32 χρόνος=78ms TTL=28
    Απάντηση από ###.###.###.###: bytes=32 χρόνος=79ms TTL=28 (Pinging ###.###.###.### with 32 bytes of data:   Reply from ###.###.###.###: bytes=32 time=77ms TTL=28  Reply from ###.###.###.###: bytes=32 time=80ms TTL=28  Reply from ###.###.###.###: bytes=32 time=78ms TTL=28  Reply from ###.###.###.###: bytes=32 time=79ms TTL=28)
  Η σειρά των συμβόλων αριθμών (###.###.###.###) αντιπροσωπεύει τη διεύθυνση IP του διακομιστή DNS.
Εάν δεν μπορείτε να κάνετε ping της διεύθυνσης IP του διακομιστή DNS με επιτυχία, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet, για να επιβεβαιώσετε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή διεύθυνση IP και ότι ο διακομιστής DNS λειτουργεί σωστά.

Εάν μπορείτε να κάνετε ping στη διεύθυνση IP του διακομιστή DNS, αλλά δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή στο Internet χρησιμοποιώντας το FQDN του, ο διακομιστής DNS μπορεί να μην αναλύει σωστά τα ονόματα του κεντρικού υπολογιστή. Εάν στην υπηρεσία παροχής Internet υπάρχουν διαθέσιμοι περισσότεροι του ενός διακομιστές DNS, ρυθμίστε τις παραμέτρους του υπολογιστή, για να χρησιμοποιείτε διαφορετικό διακομιστή DNS. Εάν η χρήση ενός άλλου διακομιστή DNS επιλύει το ζήτημα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet, για να διορθώσετε το ζήτημα με τον αρχικό διακομιστή DNS.

Εξέταση των αρχείων hosts

Ανοίξτε τον Internet Explorer. Συνδεθείτε στο Internet. Πληκτρολογήστε www.microsoft.com και άλλες διευθύνσεις FQDN στη γραμμή διευθύνσεων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση (Go). Το MSN Search αναφέρει ότι δεν βρέθηκε καμία σελίδα. Ωστόσο, εάν πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση IP οποιασδήποτε από τις τοποθεσίες Web, η τοποθεσία Web εμφανίζεται.

Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αναζητήστε αρχεία hosts στους τοπικούς σκληρούς δίσκους.
 2. Εάν οι επεκτάσεις ονόματος αρχείου είναι ορατές, βρείτε τα αρχεία hosts που δεν έχουν την επέκταση .sam και ανοίξτε τα με το Σημειωματάριο (Notepad) για να επιβεβαιώσετε ότι περιέχουν αναφορές στις τοποθεσίες που δεν είναι διαθέσιμες.
 3. Διαγράψτε όλα τα αρχεία hosts που δεν έχουν την επέκταση .sam.

Όταν επιβεβαιώσετε τη σωστή διεύθυνση IP για το διακομιστή DNS, ενημερώστε τις ρυθμίσεις TCP/IP για τη σύνδεση μέσω τηλεφώνου στην υπηρεσία παροχής Internet. Για να αλλάξετε ή να προσθέσετε μια έγκυρη διεύθυνση IP για το διακομιστή DNS για μια καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο του Dial-Up Networking, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Συνδέσεις δικτύου (Network Connections).
 2. Κάντε δεξιό κλικ στη σύνδεση Internet, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Δίκτυο (Networking).
 3. Κάντε κλικ στον προσαρμογέα Πρωτοκόλλου Internet (IP) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Χρήση των παρακάτω διευθύνσεων διακομιστή DNS (Use the following DNS server addresses) και κατόπιν πληκτρολογήστε τη σωστή διεύθυνση IP στο πλαίσιο Προτιμώμενος διακομιστής DNS (Preferred DNS server).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κάντε ξανά κλικ στο κουμπί OK.
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 314095 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbdialup kbinfo kbnetwork KB314095

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com