ID článku: 314106 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows 2000 je dostupná pod číslom 165214.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

SUHRN

Tento článok popisuje riešenie problémov s aplikáciami pre systém MS-DOS systéme Windows.

DALSIE INFORMACIE

Test podsystému Ntvdm

Pri problémoch s aplikáciami pre systém MS-DOS otestujte najprv podsystém NTVDM (Windows Virtual DOS Machine). Na správne otestovanie funkčnosti podsystému NTVDM môžete použiť nástroj Command.com. Nástroj Command.com spustíte nasledovným spôsobom:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz command.com a potom kliknite na tlačidlo OK.
Tento príkaz by mal otvoriť okno príkazového riadka. Ak sa tak nestalo, príčinou je problém s podsystémom NTVDM. V takom prípade skontrolujte nasledovné položky:
 • Skontrolujte, či súbory Config.nt a Autoexec.nt v priečinku SystemRoot%\System32 neobsahujú neštandardné nastavenia.

  Pomocou príkazu REM vylúčte všetky položky s výnimkou nasledovných predvolených položiek:
    Config.nt
    ---------
    dos=high, umb
    device=%SystemRoot%\System32\Himem.sys
    files=20
  
    Autoexec.nt
    -----------
  
    lh %SystemRoot%\System32\Mscdexnt.exe
    lh %SystemRoot%\System32\Redir
    lh %SystemRoot%\System32\Dosx
    lh %SystemRoot%\System32\Nw16 (len ak sú nainštalované služby CSNW)
    lh %SystemRoot%\System32\Vwipxspx (len ak sú nainštalované služby CSNW)
  						
  Môžete tiež rozbaliť súbory Autoexec.nt_ a Config.nt_ z disku CD so systémom Windows do priečinka %SystemRoot%\System32.
 • Stlačením klávesov CTRL+SHIFT+ESC spustite Správcu úloh, ukončite všetky spustené programy a skontrolujte, či nie sú spustené žiadne ďalšie procesy NTVDM.
 • Zabráňte spusteniu akýchkoľvek programov pri spúšťaní systému. Pri spúšťaní systému sa môžu programy spúšťať z dvoch miest: z priečinkov Pri spustení a z riadkov Run a RunOnce v databáze Registry. Tieto miesta skontrolujete nasledovným spôsobom:
  1. Priečinky Pri spustení sa nachádzajú na miestnom pevnom disku. Ich umiestnenie je nasledovné:
   • %SystemRoot%\Profiles\meno_používateľa\Ponuka Štart\Programy
   • %SystemRoot%\Profiles\Default user\Ponuka Štart\Programy
  2. Riadky Run a RunOnce sa nachádzajú v databáze Registry pod nasledovným kľúčom:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
 • Skontrolujte systémové súbory NTVDM v priečinku %SystemRoot%\System32. Skontrolujte veľkosť a dátum nasledovných súborov a overte tak, či je ich verzia správna:
    Ntio.sys
    Ntdos.sys
    Ntvdm.exe
    Ntvdm.dll (len pre systém Windows NT 3.1)
    Redir.exe
  					
 • Položky databázy Registry spojené s podsystémom NTVDM sú nasledovné:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
   Tento kľúč obsahuje premenné prostredia zo súborov Config.sys a Autoexec.bat pre použitie v systéme Windows.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ VirtualDeviceDrivers
   Tento kľúč obsahuje ovládače zariadení používané v relácii podsystému NTVDM. Inštalátor systému Windows vytvára tieto položky pri inštalácii ovládača zariadenia.

Kontrola problémov špecifických pre určitý program

Nasledovné funkcie nemožno v systéme Windows XP použiť:
 • Sú podporované všetky funkcie systému MS-DOS s výnimkou rozhrania API (Application Programming Interface) pre prepínanie úloh.
 • Ovládače blokových zariadení nie sú podporované. Blokové zariadenia nie sú podporované, preto nie sú podporované rozhrania API systému MS-DOS pre riadenie vstupu/výstupu (IOCTL), ktoré obsluhujú blokové zariadenia a funkcie SETDPB.
 • Funkcia 1A prerušenia 10 vracia hodnotu 0; všetky ostatné funkcie sa predávajú do pamäte ROM.
 • Volania prerušenia 13, ktoré obsluhujú zakázaný prístup k disku, nie sú podporované.
 • Prerušenie 18 (ROM BASIC) generuje hlásenie s informáciou o tom, že systém ROM BASIC nie je podporovaný.
 • Prerušenie 19 nereštartuje počítač, ale správne ukončí aktuálny virtuálny počítač DOS (VDM).
 • Prerušenie 2F, ktoré obsluhuje volania programu DOSKEY (AX = 4800), nie je podporované.
 • Funkcie 2, 3, 4, 5, 8, E a F rozšírenia MSCDEX (Microsoft CD-ROM Extensions) nie sú podporované.
 • 16-bitový podsystém Windows v počítačoch s procesorom x86 podporuje programy v rozšírenom režime, nepodporuje však 16-bitové virtuálne ovládače zariadení (VxD). Tento podsystém v počítačoch s iným procesorom než x86 emuluje skupinu inštrukcií, ktorá umožňuje v počítačoch s procesorom RISC spustiť programy v rozšírenom režime (napríklad program Microsoft Visual Basic).
Znamená to, že systém Windows nepodporuje 16-bitové programy, ktoré vyžadujú neobmedzený prístup k hardvéru. Takéto programy nebudú fungovať v systémoch Windows NT, Windows 2000 a Windows XP.

Ďalej skontrolujte, či súbory Autoexec.nt a Config.nt obsahujú správne nastavenia. Vždy vyskúšajte predvolené nastavenia popísané vyššie v tomto článku. Používanie niektorých programov vyžaduje špeciálne nastavenia alebo ovládače v súbore Config.sys alebo Autoexec.bat. Pre tieto prípady existujú dva spôsoby inicializácie týchto súborov pri spúšťaní programu:
 • Zadajte potrebné riadky do súborov Config.nt a Autoexec.nt v priečinku %SystemRoot%\System32.
 • Vytvorte nové súbory Config a Autoexec, ktoré sa majú spúšťať pri spustení daného programu. Postupujte nasledovne:
  1. Vytvorte súbory a uložte ich s príponou .nt do iného priečinka, než je priečinok %SystemRoot%\System32 (tieto súbory sa obyčajne ukladajú do rovnakého priečinka ako program).
  2. Kliknite pravým tlačidlom myši na plochu, ukážte na položku Nový a potom kliknite na položku Odkaz.
  3. Do poľa Zadajte umiestnenie položky zadajte úplnú cestu k súboru, ktorý chcete spustiť, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
  4. Do poľa Zadajte názov pre tento odkaz zadajte názov odkazu a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť. Na ploche tým vytvoríte nový odkaz.
  5. Pravým tlačidlom myši kliknite na daný odkaz a potom kliknite na položku Vlastnosti.
  6. Na karte Program otvorte kliknutím na tlačidlo Windows dialógové okno pre zadanie cesty k súborom Autoexec a Config.
  7. Zadajte úplnú cestu k vytvoreným súborom a v oboch dialógových oknách kliknite na tlačidlo OK.
  Kliknutím na ikonu odkazu spustíte súbory Autoexec a Config určené pre daný program. Pre tieto nastavenia platia rovnaké obmedzenia, aké sú uvedené pre programy systému MS-DOS.
Vlastnosti programu obsahujú ďalšie nastavenia. Ak daný program nepracuje správne, prezrite si všetky karty a skontrolujte, či nastavenia programu zodpovedajú špecifikáciám výrobcu. Ak program stále nepracuje, zistite u jeho dodávateľa, či je podporovaný v systéme Windows.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:
171940 Vstupno-výstupné operácie aplikácie pre systém MS-DOS spôsobujú prístup na disketovú jednotku (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
156687 Položky v súbore CONFIG.NT alebo AUTOEXEC.NT môžu spôsobovať chyby podsystému NTVDM (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
102418 Chyba v podsystéme NTVDM: V jednotke nie je žiadny disk (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
142026 Chyba: V skrytej konzole podsystému WOW VDM je spustená 16-bitová aplikácia alebo aplikácia systému DOS (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Produkty iných výrobcov, o ktorých pojednáva tento článok, vyrobili spoločnosti, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje ohľadom výkonu a spoľahlivosti týchto produktov žiadne záruky.

Vlastnosti

ID článku: 314106 - Posledná kontrola: 16. novembra 2005 - Revízia: 2.2
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbregistry kbenv kbinfo kbtshoot KB314106

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com