Jak tworzyć plik LMHOSTS służący do sprawdzania poprawności domen i rozwiązywania innych problemów z rozpoznawaniem nazw

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 314108 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 180094.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Mogą wystąpić sytuacje, w których będzie konieczne użycie pliku LMHOSTS do rozpoznawania nazw NetBIOS ze względu na problemy z rozpoznawaniem nazw w sieci TCP/IP. W tym artykule omówiono tworzenie pliku LMHOSTS używanego do rozpoznawania nazw i sprawdzania poprawności domen.

Więcej informacji

Aby utworzyć poprawnie sformatowany plik LMHOSTS, wykonaj następujące kroki:
 1. Za pomocą edytora tekstów, takiego jak Notatnik.exe lub Edit.com, utwórz plik o nazwie LMHOSTS i zapisz go w następującym folderze:
  %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc
  Należy zauważyć, że nazwa pliku to LMHOSTS bez rozszerzenia. Jeśli jest używany program Notatnik.exe, to może on automatycznie dołączyć rozszerzenie .txt. W takim wypadku konieczna będzie zmiana nazwy pliku w wierszu polecenia, tak aby nazwa nie zawierała rozszerzenia.

 2. Dodaj następujące wpisy do pliku LMHOSTS:
    10.0.0.1  NAZWAPDC #PRE #DOM:NAZWA_DOMENY
    10.0.0.1  "NAZWA_DOMENY  \0x1b"  #PRE
  Należy także zauważyć, że we wpisie NAZWA_DOMENY jest uwzględniana wielkość liter. Należy się upewnić, że są używane wyłącznie wielkie litery. Adres 10.0.0.1 należy zastąpić adresem IP podstawowego kontrolera domeny (PDC, Primary Domain Controler), wpis NAZWAPDC – nazwą NetBIOS podstawowego kontrolera domeny, a wpis NAZWA_DOMENY – nazwą domeny Windows NT.

  Odpowiednie rozmieszczenie tych wpisów jest obowiązkowe. W wierszu zawierającym znaki cudzysłowu (") musi być łącznie dokładnie 20 znaków. Aby uzyskać tych 20 znaków, wpisz nazwę domeny, dodając odpowiednią liczbę spacji do 15 znaków, a następnie wpisz ukośnik odwrotny i szesnastkową liczbę NetBIOS reprezentującą typ usługi.

  Ukośnik odwrotny musi być szesnastym znakiem. Aby uprościć znalezienie pozycji szesnastego znaku, skopiuj następujący wiersz do pliku LMHOSTS:
    # Adres IP  "123456789012345*7890"
  Wyrównaj znaki cudzysłowu ("), dodając lub usuwając spacje z wiersza komentarza, a następnie umieść znak \ w 16 kolumnie (kolumnie oznaczonej gwiazdką). Zauważ, że przed znakiem \ i po nim należy wstawiać SPACJE, a nie znaki tabulacji.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  163409 NetBIOS Suffixes (16th Character of the NetBIOS Name)
 3. Po dodaniu powyższych wierszy zapisz plik i zamknij edytor tekstu.
 4. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  nbtstat -R
  W przełączniku -R jest uwzględniana wielkość liter i musi on być wpisany wielką literą. Po wpisaniu powyższego polecenia powinien zostać wyświetlony następujący komunikat:
  Oczyszczenie i wstępne załadowanie tabeli nazw w zdalnej pamięci podręcznej NBT zakończyło się pomyślnie.
 5. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  nbtstat -c
  W przełączniku -c także jest uwzględniana wielkość liter i musi on być wpisany małą literą. Po wpisaniu powyższego polecenia powinna zostać wyświetlona informacja podobna do następującej tabeli:
    Adres IP węzła: [10.0.0.5] Identyfikator zakresu: []
  
          NetBIOS - tabela nazw w zdalnej pamięci podręcznej
  
    Nazwa         Typ    Adres hosta    Aktywność [s]
    ----------------------------------------------------------------
    NazwaPDC    <03> UNIKATOWY  10.0.0.1          -1
    NazwaPDC    <00> UNIKATOWY  10.0.0.1          -1
    NazwaPDC    <20> UNIKATOWY  10.0.0.1          -1
    Domena     <1B> UNIKATOWY  10.0.0.1          -1
  Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  180099 Troubleshooting LMHOSTS Name Resolution Issues

Właściwości

Numer ID artykułu: 314108 - Ostatnia weryfikacja: 18 września 2006 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo KB314108

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com