วิธีการเขียนแฟ้ม LMHOSTS ข้อสำหรับการตรวจสอบโดเมนและประเด็นการแก้ปัญหาชื่ออื่น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314108 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Windows 2000 เวอร์ชันในบทความนี้ โปรดดูที่180094.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

อาจมีอินสแตนซ์เมื่อคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาชื่อบนเครือข่าย TCP/IP-ยึด และคุณต้องใช้แฟ้ม LMHOSTS การแก้ไขชื่อ NetBIOS บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างแฟ้มการ LMHOSTS เพื่อช่วยในการตรวจสอบชื่อโดเมนและการแก้ปัญหา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อสร้างแฟ้ม LMHOSTS จัดรูปแบบอย่างถูกต้อง:
 1. ใช้ตัวแก้ไขข้อความ ตัวอย่างเช่น Notepad.exe หรือ Edit.com สร้างแฟ้มที่เรียกว่า LMHOSTS และบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc
  โปรดสังเกตว่า ชื่อแฟ้มเป็น LMHOSTS โดยไม่มีส่วนขยายของ ถ้าคุณกำลังใช้ Notepad.exe, Notepad.exe อาจผนวก.txt โดยอัตโนมัติ ถ้า Notepad.exe ไม่นี้ เปลี่ยนชื่อแฟ้ม การใช้ส่วนขยายที่ไม่มี ที่พร้อมท์คำสั่ง

 2. เพิ่มรายการต่อไปนี้ลงในแฟ้ม LMHOSTS:
    10.0.0.1  PDCNAME #PRE #DOM:DOMAIN_NAME
    10.0.0.1  "DOMAIN_NAME  \0x1b"  #PRE
  โปรดสังเกตด้วยว่า DOMAIN_NAME ในรายการนี้ case-sensitive ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด แทน 10.0.0.1 ด้วยอยู่ IP ของตัวควบคุมโดเมนหลักของคุณ (PDC), แทน PDCName มีชื่อ NetBIOS PDC ของคุณ และแทน DOMAIN_NAME ด้วยชื่อของโดเมนที่ใช้ Windows NT ของคุณ

  ระยะห่างที่ถูกต้องของรายการเหล่านี้คือ imperative ในบรรทัดที่มีคำพูด ("), ต้องมีจำนวนอักขระที่แน่นอน 20 ระหว่างหมายคำพูด การเรียกนี้รวมอักขระ 20 พิมพ์ชื่อโดเมน เพิ่มช่องว่างเพียงพอกับแผ่นชื่อโดเมนถึง 15 อักขระ และเพิ่มเครื่องหมายทับขวาและตัวเลขหก NetBIOS ที่แสดงถึงชนิดของการบริการแล้ว

  เครื่องหมายทับขวาควรมีอักขระที่ sixteenth เพื่อช่วยให้คุณทราบอย่างแน่นอนซึ่งอักขระ sixteenth คัดลอกบรรทัดต่อไปนี้ไปยังแฟ้ม LMHOSTS ของคุณ:
    # IP Address  "123456789012345*7890"
  บรรทัดหมายคำพูดในบรรทัดข้อคิดเห็นของคุณด้วยอัญประกาศในบรรทัดถูกคัดลอก โดยการเพิ่ม หรือเอาช่องว่างออกจากบรรทัดข้อคิดเห็นของคุณเพื่อทำการ \ ในคอลัมน์ sixteenth (คอลัมน์ที่ถูกทำเครื่องหมาย ด้วยเครื่องหมายดอก) หมายเหตุว่าคุณต้องใช้ spaces ไม่มีแท็บอักขระ หลังชื่อโดเมน และก่อน \

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  163409NetBIOS Suffixes (16th อักขระของชื่อ NetBIOS)
 3. หลังจากที่คุณเพิ่มบรรทัด บันทึกแฟ้มนั้น แล้ว ออกจากตัวแก้ไขข้อความ
 4. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์ต่อไปนี้ และกด enter:
  nbtstat -ขวา
  หมายเหตุ -R case-sensitive และต้องถูกบันทึก หลังจากที่คุณป้อนคำสั่ง คุณควรได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
  กำจัดเสร็จสมบูรณ์ และ preload ของแคชระยะไกลของ NBT ชื่อตาราง
 5. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์ต่อไปนี้ และกด enter:
  nbtstat - c
  โปรดสังเกตว่า การ - c ยัง case-sensitive และต้องเป็นตัวพิมพ์เล็ก หลังจากที่คุณป้อนคำสั่ง คุณควรได้รับการแสดงผลเหมือนกับตารางต่อไปนี้
    Node IpAddress: [10.0.0.5] Scope Id: []
  
          NetBIOS Remote Cache Name Table
  
    Name         Type    Host Address    Life [sec]
    --------------------------------------------------------------
    PDCName    <03> UNIQUE   10.0.0.1      -1
    PDCName    <00> UNIQUE   10.0.0.1      -1
    PDCName    <20> UNIQUE   10.0.0.1      -1
    Domain     <1B> UNIQUE   10.0.0.1      -1
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  180099การแก้ปัญหาการแก้ปัญหาชื่อ LMHOSTS

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314108 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB314108 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314108

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com