วิธีการส่งอีเมล์ทางการเขียนโปรแกรม ด้วย System.Web.Mail และ Visual Basicสุทธิ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314201 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายเกี่ยวกับวิธีการใช้System.Web.Mailเมื่อต้องการส่งข้อความอีเมลใน Visual Basicสุทธิ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. เริ่ม Microsoft Visual Studioสุทธิ บนเครื่องแฟ้มเมนู คลิกใหม่แล้ว คลิกโครงการ. คลิกโครงการ Visual Basicคลิกแอพลิเคชันของคอนโซลต้นแบบ จากนั้นคลิกตกลง. โดยค่าเริ่มต้น Module1.vb ถูกสร้างขึ้น
 2. เพิ่มการอ้างอิงถึงSystem.Web.dll. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. บนเครื่องโครงการเมนู คลิกเพิ่มการอ้างอิง.
  2. บนเครื่อง.สุทธิแท็บ ค้นหาSystem.Web.dllแล้ว คลิกเลือก.
  3. คลิกตกลงในการเพิ่มการอ้างอิงกล่องโต้ตอบเพื่อยอมรับการเลือกของคุณ ถ้าคุณได้รับพร้อมท์เพื่อสร้าง wrappers สำหรับไลบรารีที่คุณต้องเลือก คลิกYes.
 3. ในหน้าต่างรหัส แทนรหัสทั้งหมดที่มี:
  Imports System.Web.Mail
  
  Module Module1
  
    Sub Main()
  
      Dim oMsg As MailMessage = New MailMessage()
  
      ' TODO: Replace with sender e-mail address.
      oMsg.From = "sender@somewhere.com"
      ' TODO: Replace with recipient e-mail address.
      oMsg.To = "recipient@somewhere.com"
      oMsg.Subject = "Send using Web Mail"
  
      ' SEND IN HTML FORMAT (comment this line to send plain text).
      oMsg.BodyFormat = MailFormat.Html
  
      'HTML Body (remove HTML tags for plain text).
      oMsg.Body = "<HTML><BODY><B>Hello World!</B></BODY></HTML>"
  
      ' ADD AN ATTACHMENT.
      ' TODO: Replace with path to attachment.
      Dim sFile As String = "C:\temp\Hello.txt"
      Dim oAttch As MailAttachment = New MailAttachment(sFile, MailEncoding.Base64)
  
      oMsg.Attachments.Add(oAttch)
  
      ' TODO: Replace with the name of your remote SMTP server.
      SmtpMail.SmtpServer = "MySMTPServer"
      SmtpMail.Send(oMsg)
  
      oMsg = Nothing
      oAttch = Nothing
    End Sub
  
  End Module
  					
 4. การปรับเปลี่ยนรหัสที่คุณเห็น "สิ่งที่ต้องทำ"
 5. กด F5 เพื่อสร้าง และเรียกใช้โปรแกรม
 6. ตรวจสอบว่า ข้อความอีเมลที่ถูกส่ง และรับ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314201 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB314201 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314201

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com