แถบเมนูและแท็บของตัวจัดการงานไม่ปรากฏให้เห็นใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314227 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Windows 2000 ในบทความนี้ โปรดดู 193050 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

แถบเมนูและแท็บอาจไม่ปรากฏให้เห็นในตัวจัดการงาน

สาเหตุ

ลักษณะเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าตัวจัดการงานกำลังทำงานอยู่ในโหมด Tiny Footprint ถ้าคุณคลิกสองครั้งที่พื้นที่ว่างในขอบรอบๆ แท็บ ตัวจัดการงานจะสลับไปที่โหมดนี้

การแก้ไข

เมื่อต้องการสลับตัวจัดการงานกลับไปยังโหมดการแสดงผลตามปกติ ให้คลิกสองครั้งที่ขอบด้านบนของหน้าต่าง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อตัวจัดการงานทำงานในโหมด Tiny Footprint คุณสามารถปรับขนาดหน้าต่างนั้นได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314227 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 ธันวาคม 2550 - Revision: 1.2
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbprb KB314227

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com