ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ระบบย่อย MS-DOS 16 บิต" เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314452 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Windows 2000 เวอร์ชันในบทความนี้ โปรดดูที่254914.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อคุณพยายามที่จะเรียกใช้โปรแกรม 16 บิต:
16 บิตระบบย่อยของ MS-DOS
ไดรฟ์:\เส้นทางของโปรแกรม
xxxx. โปรแกรมควบคุมเสมือนที่สามารถติดตั้งได้อุปกรณ์ไม่สามารถเตรียมใช้งานใน DLL Choose 'Close' to terminate the application.
หรือ
16 บิตระบบย่อยของ MS-DOS
ไดรฟ์:\เส้นทางของโปรแกรม
SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers VDD โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เสมือนรูปในรีจิสทรีไม่ถูกต้อง Choose 'Close' to terminate the application.
ในบางกรณี เมื่อคุณคลิกละเว้นโปรแกรมทำงานอย่างถูกต้อง แต่คุณยังคงได้รับข้อความข้อผิดพลาดเมื่อคุณเริ่มโปรแกรม 16 บิต

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากค่ารีจิสทรีต่อไปนี้เสียหาย:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers\VDD
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรม 16 บิตหรือโปรแกรมที่ใช้โปรแกรมติดตั้งโปรแกรม 16 บิตที่ไม่เข้ากัน Windows XP ได้ลักษณะการทำงานนี้อาจจะเกิดขึ้นหากแฟ้ม Command.com ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหาย หรือเป็นรุ่นไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ปฏิบัติดังนี้:
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedt32.exe หรือ Regedit.exe)

  หมายเหตุ:: ใน Windows XP, Regedit.exe และ Regedt32.exe ได้ถูกรวมไว้ในโปรแกรมเดียวที่รวมลักษณะการทำงานของตัวแก้ไขรีจิสทรีที่สองใน Windows 2000
 2. ค้นหา และเลือกค่าต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers\VDD
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกลบ.
 4. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่าสายอักขระจำนวนมาก.
 5. ประเภท:vddในการชื่อค่า:กล่อง และกด enter
 6. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
หากปัญหายังคงเกิดขึ้น ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งรุ่นที่ถูกต้องของแฟ้ม Command.com ในนั้นsystemroot/ โฟลเดอร์ System32 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

แฟ้ม Command.com รุ่น Windows XP มีคุณลักษณะที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  Size  Date     Time
  ------------------------------
  50620  08-23-2001  4:00 A.M.
				

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314452 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbacwsurvey kb3rdparty kbappdev kberrmsg kbprb kbmt KB314452 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314452

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com