Μήνυμα λάθους "Σφάλμα 691" (Error 691) κατά την προσπάθεια σύνδεσής σας με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP)

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 314455 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 161986.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να συνδεθείτε με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP), ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
Σφάλμα 691: Ο υπολογιστής που καλείτε δεν είναι δυνατό να συνδεθεί στο Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου. Ελέγξτε των κωδικό πρόσβασής σας και προσπαθήστε ξανά. (Error 691: The computer you are dialing in to cannot establish a Dial-Up Networking connection. Check your password, and then try again.)
-ή-
Σφάλμα 691: Δεν επιτράπηκε η πρόσβαση γιατί το όνομα χρήστη ή/και ο κωδικός πρόσβασης για τον τομέα δεν ήταν έγκυρα. (Error 691: Access was denied because the user name and/or password was invalid on the domain.)
-ή-
Σφάλμα 734: Το πρωτόκολλο ελέγχου σύνδεσης ΡΡΡ τερματίστηκε. (Error 734: The PPP link control protocol terminated.)
-ή-
Σφάλμα 629: Η θύρα αποσυνδέθηκε από τον απομακρυσμένο υπολογιστή. (Error 629: The port was disconnected by the remote machine.)
-ή-
Σφάλμα 640: Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα του NetBIOS. (Error 640: A NetBIOS error has occurred.)

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να παρουσιαστεί αν ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Η ρύθμιση των παραμέτρων σύνδεσης με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) είναι εσφαλμένη.
 • Η επιλογή ασφαλείας για τη σύνδεση μέσω τηλεφώνου έχει εσφαλμένα ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί τη ρύθμιση Απαίτηση κωδικού πρόσβασης ασφαλείας (Require secured password).
 • Ο διακομιστής PPP (Point-to-Point Protocol) της υπηρεσίας παροχής Internet (ISP) δεν λειτουργεί σωστά.
 • Πληκτρολογείτε εσφαλμένο όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το θέμα (ή τα θέματα), χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους, με τη σειρά που παρουσιάζονται. Αφού ολοκληρώσετε κάθε μέθοδο, ελέγξτε εάν μπορείτε να συνδεθείτε με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας Administrators, για να ολοκληρώσετε αυτές τις διαδικασίες. Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, οι ρυθμίσεις πολιτικής δικτύου ενδέχεται να μην σας επιτρέπουν να ολοκληρώσετε αυτές τις διαδικασίες.

Επαλήθευση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας

 1. Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο CAPS LOCK δεν έχει πατηθεί και ενεργοποιηθεί κατά λάθος.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Σύνδεση με (Connect To) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο δίκτυο μέσω τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση (Connect), επαληθεύστε ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας έχουν πληκτρολογηθεί σωστά στα αντίστοιχα πλαίσια κειμένου Όνομα χρήστη (User name) και Κωδικός πρόσβασης (Password), όπως σας παρέχονται από την υπηρεσία παροχής Internet (ISP), και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Κλήση (Dial).ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν είστε βέβαιοι για το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) για βοήθεια.

Επαλήθευση του αριθμού τηλεφώνου

Επαληθεύστε ότι χρησιμοποιείτε τον σωστό αριθμό τηλεφώνου για τη σύνδεσή σας με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP).

Δυνατότητα χρήσης κωδικού πρόσβασης χωρίς ασφάλεια

Ρυθμίστε τις παραμέτρους της σύνδεσής σας μέσω τηλεφώνου με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) ώστε να επιτρέπεται η χρήση κωδικού πρόσβασης χωρίς ασφάλεια. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κατόπιν στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου και Internet (Network and Internet Connections) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου (Network Connections).
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση μέσω τηλεφώνου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή των ρυθμίσεων αυτής της σύνδεσης (Change settings of this connection) στην ενότητα Εργασίες Δικτύου (Network Tasks).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security) και κατόπιν βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο Τυπικές (προτεινόμενες ρυθμίσεις) (Typical (recommended settings)).
 4. Στο πλαίσιο Επικύρωση του αναγνωριστικού μου ως εξής (Validate my identity as follows), επαληθεύστε ότι το στοιχείο Να επιτρέπεται κωδικός πρόσβασης χωρίς ασφάλεια (Allow unsecured password) είναι επιλεγμένο.
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επιλογές (Options).
 6. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Να συμπεριλαμβάνεται ο τομέας σύνδεσης των Windows (Include Windows logon domain) (εάν είναι επιλεγμένο), για να καταργήσετε την επιλογή του και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ δύο φορές.

Μείωση της ταχύτητας σύνδεσης

Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες όπως παράσιτα στην τηλεφωνική σύνδεση ή άλλες παρεμβολές, μπορείτε να συνδεθείτε με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) μειώνοντας την ταχύτητά σύνδεσής σας. Για να μειώσετε την ταχύτητα σύνδεσής σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κατόπιν στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου και Internet (Network and Internet Connections) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου (Network Connections).
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση μέσω τηλεφώνου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή των ρυθμίσεων αυτής της σύνδεσης (Change settings of this connection) στην ενότητα Εργασίες Δικτύου (Network Tasks).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο μόντεμ σας στο πλαίσιο Σύνδεση με χρήση (Connect Using) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Παράμετροι (Configure).
 4. Στο πλαίσιο Μέγιστη ταχύτητα (bps) (Maximum speed (bps)), κάντε κλικ στην επιλογή 9600 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές.
Αν μπορείτε να συνδεθείτε σε χαμηλή ταχύτητα ή αν τα παράσιτα της τηλεφωνικής γραμμής είναι τόσα ώστε να μην μπορείτε να συνδεθείτε, ζητήστε από την τηλεφωνική εταιρεία να ελέγξει τις τηλεφωνικές γραμμές.

Απενεργοποίηση ελέγχου ροής υλικού

Απενεργοποιήστε τη δυνατότητα ελέγχου ροής υλικού στη σύνδεση μέσω τηλεφώνου με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κατόπιν στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου και Internet (Network and Internet Connections) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου (Network Connections).
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση μέσω τηλεφώνου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή των ρυθμίσεων αυτής της σύνδεσης (Change settings of this connection) στην ενότητα Εργασίες Δικτύου (Network Tasks).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο μόντεμ σας στο πλαίσιο Σύνδεση με χρήση (Connect Using) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Παράμετροι (Configure).
 4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ελέγχου ροής υλικού (Enable Hardware Flow Control) για να καταργήσετε την επιλογή του και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ δύο φορές.

Απενεργοποίηση ελέγχου σφαλμάτων από το μόντεμ

Απενεργοποιήστε τη δυνατότητα ελέγχου σφαλμάτων από το μόντεμ στη σύνδεση μέσω τηλεφώνου με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κατόπιν στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου και Internet (Network and Internet Connections) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου (Network Connections).
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση μέσω τηλεφώνου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή των ρυθμίσεων αυτής της σύνδεσης (Change settings of this connection) στην ενότητα Εργασίες Δικτύου (Network Tasks).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο μόντεμ σας στο πλαίσιο Σύνδεση με χρήση (Connect Using) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Παράμετροι (Configure).
 4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση ελέγχου σφαλμάτων από το μόντεμ (Enable Modem Error Control) για να καταργήσετε την επιλογή του και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ δύο φορές.

Απενεργοποίηση συμπίεσης μόντεμ

Απενεργοποιήστε τη δυνατότητα συμπίεσης μόντεμ στη σύνδεση μέσω τηλεφώνου με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κατόπιν στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου και Internet (Network and Internet Connections) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου (Network Connections).
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση μέσω τηλεφώνου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή των ρυθμίσεων αυτής της σύνδεσης (Change settings of this connection) στην ενότητα Εργασίες Δικτύου (Network Tasks).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο μόντεμ σας στο πλαίσιο Σύνδεση με χρήση (Connect Using) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Παράμετροι (Configure).
 4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση συμπίεσης μόντεμ (Enable Modem Compression) για να καταργήσετε την επιλογή του και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ δύο φορές.

Απενεργοποίηση συμπίεσης με λογισμικό

Απενεργοποιήστε τη δυνατότητα συμπίεσης με λογισμικό στη σύνδεση μέσω τηλεφώνου με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. (Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κατόπιν στην επιλογή Εκτυπωτές και άλλο υλικό (Printers and Other Hardware) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο εικονίδιο Επιλογές Τηλεφώνου και Μόντεμ (Phone and Modem Options).
 2. Στην καρτέλα Μόντεμ (Modems), κάντε κλικ στο μόντεμ που θέλετε να ρυθμίσετε.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή προεπιλεγμένων προτιμήσεων (Change Default Preferences).
 6. Στην ενότητα Προτιμήσεις σύνδεσης δεδομένων (Data Connection Preferences), κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποιημένη (Disabled) στη λίστα Συμπίεση (Compression).

Απενεργοποίηση επεκτάσεων LCP

Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε δυσκολίες στη σύνδεσή σας με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) αν το πρωτόκολλο PPP (Point-to-Point Protocol) της υπηρεσίας δεν υποστηρίζει επεκτάσεις πρωτοκόλλου ελέγχου σύνδεσης (Link Control Protocol - LCP). Οι επεκτάσεις LCP περιλαμβάνουν την επιλογή "Επιστροφή κλήσης" (Callback), τη δυνατότητα "Χρόνος που απομένει" (Time Remaining) και πακέτα αναγνώρισης σύμφωνα με το RFC 1570. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) για να καταλήξετε αν θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τις επεκτάσεις LCP.

Για να απενεργοποιήσετε τις επεκτάσεις LCP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κατόπιν στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου και Internet (Network and Internet Connections) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου (Network Connections).
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση μέσω τηλεφώνου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή των ρυθμίσεων αυτής της σύνδεσης (Change settings of this connection) στην ενότητα Εργασίες Δικτύου (Network Tasks).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δίκτυο (Networking), κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις (Settings) και μετά καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση επεκτάσεων LCΡ (Enable LCP extensions).

Απενεργοποίηση συμπίεσης κεφαλίδας IP

Ίσως αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά τη σύνδεσή σας με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP), αν χρησιμοποιείτε συμπίεση κεφαλίδας IP (γνωστή επίσης ως συμπίεση κεφαλίδας Van Jacobson ή VJ). Για να απενεργοποιήσετε τη συμπίεση κεφαλίδας IP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κατόπιν στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου και Internet (Network and Internet Connections) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου (Network Connections).
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση μέσω τηλεφώνου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή των ρυθμίσεων αυτής της σύνδεσης (Change settings of this connection) στην ενότητα Εργασίες Δικτύου (Network Tasks).
 3. Στην καρτέλα Δίκτυο (Networking), κάντε κλικ στο στοιχείο Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP)) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και κατόπιν κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Συμπίεση κεφαλίδας IP (Use IP header compression).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Δεν εμφανίζεται μήνυμα για την εισαγωγή ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης

Αν δεν εμφανίζεται μήνυμα για την εισαγωγή ονόματος χρήστη ή κωδικού πρόσβασης όταν επιχειρείτε να συνδεθείτε με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κατόπιν στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου και Internet (Network and Internet Connections) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου (Network Connections).
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση μέσω τηλεφώνου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή των ρυθμίσεων αυτής της σύνδεσης (Change settings of this connection) στην ενότητα Εργασίες Δικτύου (Network Tasks).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο μόντεμ σας στο πλαίσιο Σύνδεση με χρήση (Connect Using) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Παράμετροι (Configure).
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επιλογές (Options), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ερώτηση για όνομα και κωδικό πρόσβασης, πιστοποιητικό, κλπ. (Prompt for name and password, certificate, etc.) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αμοιβαίος έλεγχος ταυτότητας

Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά τη σύνδεσή σας με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP), αν ο διακομιστής PPP της υπηρεσίας χρησιμοποιεί αμοιβαίο έλεγχο ταυτότητας. Το Δίκτυο μέσω Τηλεφώνου δεν υποστηρίζει αμοιβαίο έλεγχο ταυτότητας. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) για να εξακριβώσετε αν ο διακομιστής PPP της υπηρεσίας χρησιμοποιεί αμοιβαίο έλεγχο ταυτότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν το μόντεμ ή τις κλήσεις, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
308022 Πόροι για την Αντιμετώπιση προβλημάτων μόντεμ στα Windows XP

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας σύνδεσης μέσω τηλεφώνου στα Windows XP, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
305549 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης στο Internet στα Windows XP Professional
308522 Περιγραφή του "Οδηγού εγκατάστασης δικτύου" (Network Setup Wizard) στα Windows
284269 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Αποθήκευση και επαναφορά συνδέσεων μέσω τηλεφώνου στα Windows XP

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 314455 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2007 - Αναθεώρηση: 1.4
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Λέξεις-κλειδιά: 
kberrmsg kbnetwork kbprb kbfaq KB314455

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com