ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาด 691" เมื่อคุณลองการเชื่อมต่อกับ ISP ของคุณ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314455 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Windows 2000 เวอร์ชันในบทความนี้ โปรดดูที่161986.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
ข้อผิดพลาด 691: คอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังเรียกในการไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อเครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ ตรวจสอบรหัสผ่านของคุณ และลองอีกครั้ง
หรือ
ข้อผิดพลาด 691: การเข้าถึงถูกปฏิเสธเนื่องจากชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องบนโดเมน
หรือ
ข้อผิดพลาด 734: การโพรโทคอลควบสำหรับการเชื่อมโยง PPP ถูกยกเลิก
หรือ
ข้อผิดพลาด 629: พอร์ตถูกเชื่อมต่อ โดยเครื่องระยะไกล
หรือ
: 640 ข้อผิดพลาดของ NetBIOS เกิดข้อผิดพลาด

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • การตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ของ ISP ของคุณได้กำหนดค่าไม่ถูกต้อง
 • ตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยของเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ไม่ถูกต้องกำหนดค่าให้ใช้การต้องการรหัสผ่านที่ปลอดภัยการตั้งค่า
 • เซิร์ฟเวอร์ Point-to-Point โพรโทคอล (PPP) ของ ISP ของคุณมีการทำงานไม่ถูกต้อง
 • คุณพิมพ์รหัสผ่านหรือชื่อผู้ใช้ที่ไม่ถูกต้องการ

การแก้ไข

การแก้ไขปัญหานี้ (หรือปัญหา) ใช้วิธีต่อไปนี้ ตามความจำเป็น ในใบสั่งการนำเสนอ หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการแต่ละวิธี ตรวจสอบดูว่า คุณสามารถเชื่อมต่อกับ ISP ของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ:: คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลหรือสมาชิกของกลุ่ม Administrators เพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายของเครือข่ายอาจป้องกันไม่ให้คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้

ตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

 1. ตรวจสอบให้แน่ ใจว่า คีย์แป้น CAPS LOCK ยังไม่ได้โดยไม่ตั้งใจกด engaged
 2. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การเชื่อมต่อไปแล้ว คลิกเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ของคุณ
 3. ในการเชื่อมต่อกล่องโต้ตอบกล่อง การตรวจสอบว่า ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณได้อย่างถูกต้องพิมพ์ชื่อผู้ใช้:และรหัสผ่าน:โดยที่ ISP ของคุณ กล่องเป็น และจากนั้น คลิกเรียกเลขหมาย.หมายเหตุ:: ถ้าคุณไม่แน่ใจว่า ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณคืออะไร ติดต่อ ISP ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์

ตรวจสอบว่า คุณกำลังใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องในการเชื่อมต่อกับ ISP ของคุณ

อนุญาตรหัสผ่านที่ไม่ปลอดภัย

การกำหนดค่าการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ของ ISP ของคุณเพื่อทำให้รหัสผ่านไม่ปลอดภัย โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกเครือข่ายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว คลิกการเชื่อมต่อเครือข่าย.
 2. คลิกที่การเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ของคุณ และจากนั้น คลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเชื่อมต่อนี้ภายใต้งานเกี่ยวกับเครือข่าย.
 3. คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ และจากนั้น ตรวจสอบว่าปกติ (การตั้งค่าที่แนะนำ)ถูกเลือก
 4. ในการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของฉันเป็นดังนี้กล่อง การตรวจสอบว่าอนุญาตรหัสผ่านที่ไม่ปลอดภัยถูกเลือก
 5. คลิกการตัวเลือกแท็บ
 6. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นรวมโดเมนการเข้าสู่ระบบของ Windowsกล่องกาเครื่องหมาย (ถ้ามีเลือก), แล้วคลิกตกลงสองครั้ง

ลดความเร็วในการเชื่อมต่อ

ถ้าเสียงรบกวนสายโทรศัพท์หรือสัญญาณรบกวนอื่นเป็นปัญหา คุณอาจเชื่อมต่อกับ ISP ของคุณ โดยการลดความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณ เมื่อต้องการลดความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกเครือข่ายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว คลิกการเชื่อมต่อเครือข่าย.
 2. คลิกที่การเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ของคุณ และจากนั้น คลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเชื่อมต่อนี้ภายใต้งานเกี่ยวกับเครือข่าย.
 3. คลิกการทั่วไปแท็บ คลิกโมเด็มของคุณในการการเชื่อมต่อโดยใช้กล่อง แล้วคลิกตั้งค่าคอนฟิก.
 4. ในการความเร็วสูงสุด (บิตต่อวินาที)กล่อง คลิก9600แล้ว คลิกตกลงสองครั้ง
หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อที่ความเร็วต่ำ หรือ ถ้าเสียงรบกวนสายโทรศัพท์ที่อยู่ซึ่งคุณไม่สามารถเชื่อมต่อ ร้องขอที่ บริษัทโทรศัพท์ที่ตรวจสอบสายโทรศัพท์

ปิดใช้งานการควบคุมการเวียนของฮาร์ดแวร์

ปิดใช้งานคุณลักษณะการควบคุมการไหลของฮาร์ดแวร์ในการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ของ ISP ของคุณ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกเครือข่ายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว คลิกการเชื่อมต่อเครือข่าย.
 2. คลิกที่การเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ของคุณ และจากนั้น คลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเชื่อมต่อนี้ภายใต้งานเกี่ยวกับเครือข่าย.
 3. คลิกการทั่วไปแท็บ คลิกโมเด็มของคุณในการการเชื่อมต่อโดยใช้กล่อง แล้วคลิกตั้งค่าคอนฟิก.
 4. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นการเปิดใช้งานการควบคุมการเวียนของฮาร์ดแวร์กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลงสองครั้ง

ปิดการใช้งานตัวควบคุมข้อผิดพลาดของโมเด็ม

ปิดใช้งานคุณลักษณะการควบคุมข้อผิดพลาดของโมเด็มในการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ของ ISP ของคุณ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกเครือข่ายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว คลิกการเชื่อมต่อเครือข่าย.
 2. คลิกที่การเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ของคุณ และจากนั้น คลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเชื่อมต่อนี้ภายใต้งานเกี่ยวกับเครือข่าย.
 3. คลิกการทั่วไปแท็บ คลิกโมเด็มของคุณในการการเชื่อมต่อโดยใช้กล่อง แล้วคลิกตั้งค่าคอนฟิก.
 4. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นเปิดการใช้งานตัวควบคุมข้อผิดพลาดของโมเด็มกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลงสองครั้ง

ปิดใช้งานการบีบอัดของโมเด็ม

ปิดใช้งานคุณลักษณะการบีบอัดของโมเด็มในการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ของ ISP ของคุณ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกเครือข่ายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว คลิกการเชื่อมต่อเครือข่าย.
 2. คลิกที่การเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ของคุณ และจากนั้น คลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเชื่อมต่อนี้ภายใต้งานเกี่ยวกับเครือข่าย.
 3. คลิกการทั่วไปแท็บ คลิกโมเด็มของคุณในการการเชื่อมต่อโดยใช้กล่อง แล้วคลิกตั้งค่าคอนฟิก.
 4. คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นการเปิดใช้งานการบีบอัดของโมเด็มกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลงสองครั้ง

ปิดใช้งานการบีบอัดซอฟต์แวร์

ปิดใช้งานคุณลักษณะการบีบอัดซอฟต์แวร์ในการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ของ ISP ของคุณ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกเครื่องพิมพ์และฮาร์ดแวร์อื่นแล้ว คลิกตัวเลือกโมเด็มและการโทรศัพท์.
 2. ในการโมเด็มแท็บ คลิกโมเด็มที่คุณต้องการกำหนดค่า
 3. คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการขั้นสูงแท็บ
 5. คลิกการเปลี่ยนแปลงการกำหนดลักษณะเริ่มต้น.
 6. ในการกำหนดลักษณะการเชื่อมต่อข้อมูลคลิกที่ปิดใช้งานในการบีบอัดรายการ

ปิดการใช้งานส่วนขยาย LCP

คุณอาจมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับ ISP ของคุณถ้าเซิร์ฟเวอร์ Point-to-Point โพรโทคอล (PPP) ของ ISP ของคุณไม่สนับสนุนส่วนขยายของโพรโทคอลการควบคุมการเชื่อมโยง (LCP) ส่วนขยาย lcp รวมตัวเลือกการเรียกกลับ คุณลักษณะในเวลาที่เหลือ และระบุแพคเก็ตตามที่กำหนดใน RFC 1570 ติดต่อ ISP ของคุณเพื่อตรวจสอบว่า คุณควรปิดใช้งานส่วนขยาย LCP

เมื่อต้องการปิดการใช้งานส่วนขยาย LCP ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกเครือข่ายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว คลิกการเชื่อมต่อเครือข่าย.
 2. คลิกที่การเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ของคุณ และจากนั้น คลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเชื่อมต่อนี้ภายใต้งานเกี่ยวกับเครือข่าย.
 3. ในการระบบเครือข่ายแท็บ คลิกการตั้งค่าจากนั้น คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นเปิดการใช้งานส่วนขยาย LCPกล่องกาเครื่องหมาย

ปิดใช้งานการบีบอัดส่วนหัวของ IP

คุณอาจพบปัญหาสู่ระบบ ISP ของคุณถ้าคุณกำลังใช้การบีบอัด IP ส่วนหัวของข้อมูล (เรียกอีกอย่างว่า Jacobson Van หรือ VJ การบีบอัดส่วนหัว) เมื่อต้องการปิดการใช้งานการบีบอัดส่วนหัวของ IP ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกเครือข่ายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว คลิกการเชื่อมต่อเครือข่าย.
 2. คลิกที่การเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ของคุณ และจากนั้น คลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเชื่อมต่อนี้ภายใต้งานเกี่ยวกับเครือข่าย.
 3. ในการระบบเครือข่ายแท็บ คลิกอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TCP/IP)แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกขั้นสูงจากนั้น คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นใช้การบีบอัดส่วนหัวของ IPกล่องกาเครื่องหมาย
 5. คลิกตกลง.

ไม่มีข้อความสำหรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

ถ้าคุณไม่ได้รับข้อความสำหรับชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณเมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับ ISP ของคุณ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกเครือข่ายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว คลิกการเชื่อมต่อเครือข่าย.
 2. คลิกที่การเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ของคุณ และจากนั้น คลิกการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเชื่อมต่อนี้ภายใต้งานเกี่ยวกับเครือข่าย.
 3. คลิกการทั่วไปแท็บ คลิกโมเด็มของคุณในการการเชื่อมต่อโดยใช้กล่อง แล้วคลิกตั้งค่าคอนฟิก.
 4. คลิกการตัวเลือกแท็บ คลิกเพื่อเลือกนั้นแสดงพร้อมท์สำหรับชื่อ และรหัสผ่าน ใบรับรอง และอื่น ๆกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

mutual การรับรองความถูกต้อง

คุณอาจพบปัญหาสู่ระบบ ISP ของคุณถ้าเซิร์ฟเวอร์ PPP ของ ISP ของคุณโดยใช้การรับรองความถูกต้อง mutual เครือข่ายการเรียกผ่านสายโทรศัพท์ไม่สนับสนุนการรับรองความถูกต้อง mutual ติดต่อ ISP ของคุณเพื่อตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์ PPP ของ ISP ของคุณใช้การรับรองความถูกต้อง mutualสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการเรียกเลขหมายหรือโมเด็ม คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
308022ทรัพยากรสำหรับการแก้ไขปัญหาการโมเด็มใน Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์ใน Windows XP คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
305549HOW TO: กำหนดค่าการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตใน Windows XP Professional
308522คำอธิบายของ Network Setup Wizard ใน Windows
284269HOW TO: บันทึก และการคืนค่าการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314455 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kberrmsg kbnetwork kbprb kbmt KB314455 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314455

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com