Jak provést bezobslužnou instalaci systému Windows z disku CD-ROM

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 314459 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 216258 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje, jak provést bezobslužnou instalaci systému Windows spuštěním počítače s procesorem Intel z disku CD-ROM.

Další informace

U systému Windows XP můžete provést bezobslužnou instalaci z disku CD-ROM.

Ověření možnosti bezobslužné instalace z disku CD-ROM

Chcete-li provést bezobslužnou instalaci z disku CD-ROM, musí být splněny následující podmínky:
 • Počítač musí podporovat spuštění z disku CD-ROM a musí podporovat specifikaci El Torito bez emulace. Další informace o této specifikaci získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  167685 Jak vytvořit spouštěcí disk CD-ROM dle specifikace El Torito (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Soubor odpovědí pro bezobslužnou instalaci je třeba přejmenovat na Winnt.sif a zkopírovat ho na disketu, aby k němu instalační program mohl získat přístup.
 • Soubor odpovědí musí obsahovat platnou část [Data], jak je popsáno dále v tomto článku.
POZNÁMKA: Tento způsob instalace má následující omezení:
 • Instalace je omezena na jeden oddíl.
 • Během instalace nelze zadat ovladače jiných výrobců.

Příprava počítače na bezobslužnou instalaci

Při přípravě počítače na bezobslužnou instalaci z disku CD-ROM postupujte takto:
 1. Pomocí nástroje Správce instalace, který naleznete na disku CD systému Microsoft Windows XP, vytvořte soubor odpovědí pro bezobslužnou instalaci. Při instalaci Správce instalace postupujte následovně:
  1. Otevřete okno Tento počítač a poté otevřete složku Support\Tools na disku CD-ROM se systémem Windows XP.
  2. Poklepáním otevřete soubor DEPLOY.CAB.
  3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Vybrat vše.
  4. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Kopírovat do složky.
  5. Klepněte na tlačítko Vytvořit novou složku. Zadejte požadovaný název pro složku nástroje Správce instalace a potom stiskněte klávesu ENTER. Zadejte například název Správce instalace a potom stiskněte klávesu ENTER.
  6. Klepněte na tlačítko Kopírovat.
  7. Otevřete nově vytvořenou složku a potom poklepejte na soubor setupmgr.exe. Spustí se Průvodce Správcem instalace systému Windows. Podle pokynů v průvodci vytvořte soubor odpovědí. Další informace o vytvoření souboru odpovědí naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   308662 Vytvoření souboru odpovědí pomocí nástroje Správce instalace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 2. Do souboru odpovědí pro bezobslužnou instalaci přidejte část [Data] s těmito položkami:

  • UnattendedInstall=Yes – Hodnotu je třeba nastavit na „yes“.
  • MSDosInitiated=No – Hodnotu je třeba nastavit na „no“, jinak se instalace zastaví během grafické části.
  • AutoPartition=1 – Pokud je nastavena hodnota 1, je instalační oddíl vybrán automaticky. Pokud je nastavena hodnota 0 (nula), zobrazí se během textové části instalace výzva k zadání instalačního oddílu.
 3. Soubor odpovědí pro bezobslužnou instalaci uložte s názvem Winnt.sif na disketu.
 4. Vložte disk CD-ROM systému Windows do jednotky CD-ROM a pak do disketové mechaniky vložte uvedenou disketu.
 5. Změňte pořadí spouštění v paměti CMOS tak, aby jednotka CD-ROM byla v seznamu první. Informace o tom, jak to lze provést, naleznete v dokumentaci dodávané s počítačem nebo se obraťte na výrobce počítače.

  Informace o kontaktování výrobců počítačového hardwaru naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  65416 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, A – K (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

  60781 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, L – P (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

  60782 Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru, Q – Z (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 6. Restartujte počítač. Instalace bude spuštěna z disku CD-ROM a k dokončení bezobslužné instalace bude použit soubor Winnt.sif uložený na disketě.
Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.

Vlastnosti

ID článku: 314459 - Poslední aktualizace: 24. ledna 2008 - Revize: 2.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbinfo kbsetup KB314459

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com