מגבלות מערכת הקבצים FAT32 במערכת ההפעלה Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 314463 - View products that this article applies to.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Windows 2000, עיין במאמר הבא (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) 184006 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית).
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

מאמר זה מפרט את המגבלות של מערכת הקבצים FAT32 ב- Windows XP.

מידע נוסף

שים לב למגבלות הבאות בעת שימוש במערכת הקבצים FAT32 עם Windows XP:
 • אשכולות אינם יכולים להיות בגודל 64 קילו-בתים (KB) או גדולים יותר. אם האשכולות הם בגודל ?64 KB או יותר, חלק מהתוכניות, (כגון תוכניות התקנה) עשויות לחשב באופן שגוי את שטח הדיסק.
 • אמצעי אחסון של FAT32 חייב להכיל מינימום של 65,527 אשכולות. לא ניתן להגדיל את גודל האשכול באמצעי אחסון המשתמש במערכת הקבצים FAT32 כך שהוא מכיל פחות מ- 65,527 אשכולות.
 • גודל הדיסק המרבי הוא כ- 8 טרה-בתים כאשר לוקחים בחשבון את המשתנים הבאים: מספר האשכולות המרבי האפשרי באמצעי אחסון של FAT32 הוא 268,435,445, והגדול המרבי של כל אשכול הוא ?32 KB, יחד עם השטח הדרוש לטבלת הקצאת הקבצים (FAT).
 • לא ניתן להקטין את גודל האשכול באמצעי אחסון של FAT32 כך שגודל ה- FAT יהיה גדול מ- 16 מגה-בתים (MB) פחות ?64 KB.
 • אין באפשרותך לאתחל אמצעי אחסון הגדול מ- 32 ג'יגה-בתים (GB) באמצעות מערכת הקבצים FAT32 במהלך תהליך ההתקנה של Windows XP. Windows XP יכול לטעון ולתמוך באמצעי אחסון של FAT32 הגדולים מ- ?32 GB (בכפוף למגבלות האחרות), אך לא ניתןליצור אמצעי אחסון של FAT32 גדול מ- 32 GB באמצעות הכלי Format במהלך ההתקנה. אם עליך לאתחל אמצעי אחסון גדול מ- 32 GB, השתמש במערכת הקבצים NTFS כדי לאתחל אותו. אפשרות אחרת היא להתחיל מדיסק האתחול של Microsoft Windows 98 או של Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ולהשתמש בכלי Format הכלול בדיסק.

  לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בדיסק האתחול של Microsoft Windows 98 או Microsoft Windows Millennium Edition (Me)? לאתחול דיסק קשיח, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  255867 כיצד להשתמש בכלי Fdisk ובכלי Format כדי לחלק או לחלק מחדש דיסק קשיח למחיצות
  הערה: כאשר תנסה לאתחל מחיצה של FAT32 שגודלה גדול מ- ?32 GB במהלך תהליך ההתקנה של Windows XP, האתחול נכשל לקראת סוף התהליך, ועלולה להופיע הודעת השגיאה הבאה:
  Logical Disk Manager Volume size too big (מנהל דיסק לוגי: גודל אמצעי האחסון גדול מדי).
 • ?MS-DOS, הגירסה המקורית של Microsoft Windows 95, וכן Microsoft Windows NT 4.0 וגירסאות מוקדמות יותר אינן מזהות מחיצות FAT32, ואין באפשרותן להתחיל מאמצעי אחסון FAT32.
 • לא ניתן ליצור קובץ גדול מ- ?(2^32)-1 בתים (בית אחד פחות מ- ?4 GB) במחיצת FAT32.
לקבלת מידע נוסף על מערכת קבצים FAT32, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
310525 תיאור מערכת הקבצים FAT32 במערכת ההפעלה Windows XP
לקבלת מידע נוסף על אופן ההמרה של אמצעי אחסון של FAT32 ל- NTFS, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
307881 כיצד לבצע: להמיר אמצעי אחסון ממערכת הקבצים FAT16 או FAT32 למערכת קבצים NTFS

מאפיינים

Article ID: 314463 - Last Review: שבת 01 דצמבר 2007 - Revision: 1.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
מילות מפתח 
kberrmsg kbinfo kbusage KB314463

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com