Apribojimai FAT32 fail? sistemos Windows XP

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 314463 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Microsoft Windows 2000 versij? ?io straipsnio, ?r. 184006.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

?iame straipsnyje aptariami apribojimai FAT32 fail? sistem? Windows XP.

Daugiau informacijos

Pastaba ?ie apribojimai, kai naudojate FAT32 fail? sistem? Windows XP:
 • Grup?s negali b?ti 64 kilobaitai (KB) arba didesnis. Jeigu branduoliai yra 64 KB ar didesnis, kai kurios programos (pvz., s?rankos programos) gali neteisingai apskai?iuoti vietos diske.
 • FAT32 t?ris turi b?ti ne ma?iau kaip 65,527 grupes. J?s galite padidinti sankaupa ant tomo, kuris naudoja FAT32 fail? sistem?, kad jame yra ma?iau nei 65,527 grupes.
 • Maksimali disko dydis yra ma?daug 8 terabait? kai j?s atsi?velgti ? ?iuos kintamuosius: kuo daugiau grupi? FAT32 tome yra 268,435,445, ir yra ne daugiau kaip 32 KB vienai grupei, kartu su reikia fail? priskyrimo lentel? (FAT) vietos.
 • Jums negali suma?inti sankaupa FAT32 tome, kad riebalai yra didesni nei 16 megabait? (MB) at?mus 64 KB.
 • Negalite formatuoti tom? didesnis nei 32 gigabait? (GB) dyd?io naudojant FAT32 fail? sistem? Windows XP diegimo proceso metu. Windows XP galite prijungti ir remti FAT32 kiekis didesnis nei 32 GB (atsi?velgiant ? kit? rib?), ta?iau negalite sukurti FAT32 tome didesnis nei 32 GB naudojant ?rank? formatas s?rankos metu. Jei norite formatuoti tomo, kuris yra didesnis nei 32 GB, naudoti NTFS fail? sistem? j? formatuoti. Kita galimyb? yra prad?ti nuo Microsoft Windows 98 arba Microsoft Windows Millennium Edition (me) paleisties disk? ir naudoti ?rank? format? ?traukta ? disk?.

  Papildomos informacijos apie tai, kaip naudoti Microsoft Windows 98 arba Microsoft Windows Millennium Edition (me) paleisties disko formatuoti stand?iojo disko, spustel?kite toliau straipsnio numer? per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
  255867 Kaip naudoti Fdisk ir Formatuoti skaidin?/kompetencij? padalijim? ? disk?
  PASTABA: Kai bandote suformatuoti FAT32 disko, kuris yra didesnis nei 32 GB Windows XP diegimo proceso metu, formatavimo operacija nepavyksta ? proceso pabaigoje, ir gali b?ti parodytas toks klaidos prane?imas:
  Loginio disko tvarkytuvas: tomo dydis per didelis.
 • MS-DOS, originalios versijos Microsoft Windows 95 ir Microsoft Windows NT 4.0 ir ankstesn?se nepa?ino FAT32 pertvaros ir negali prad?ti nuo FAT32 tome.
 • Negalima sukurti fail?, didesnis nei (2 ^ 32)-1 bait? (tai yra vieno baito ma?iau nei 4 GB) FAT32 skaidinyje.
Papildomos informacijos apie FAT32 fail? sistemoje, spustel?kite toliau straipsnio numer? per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
310525 Apra?ymas FAT32 fail? sistemos Windows XP
Papildomos informacijos apie tai, kaip FAT32 tom? konvertuoti ? NTFS, spustel?kite toliau straipsnio numer? per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
307881 KAIP: FAT16 arba FAT32 tom? konvertuoti ? NTFS

Savyb?s

Straipsnio ID: 314463 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 20 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Rakta?od?iai: 
kberrmsg kbinfo kbusage kbmt KB314463 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 314463

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com