הודעת השגיאה "STOP: C0000221 unknown hard error" או "STOP: C0000221 STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH" מופיעה במסך

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 314474 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

יתכן שתקבל את אחת מהודעות שגיאת העצירה הבאות:
STOP: C0000221 unknown hard error
Path\File_name
STOP: 0xC0000221 unknown hard error
C:\Winnt\System32\Ntdll.dll (או קובץ או מנהל התקן ספציפיים אחרים)
STOP:? 0xC0000221 STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH
Path\File_name
לקבלת פרטים נוספים על מאפייני הבעיות, עיין בסעיף 'מידע נוסף'.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש אם הקובץ המתואר בהודעת השגיאה פגום. הקבצים הבאים עוברים בדיקת תקינות בעת ההפעלה של Microsoft Windows XP:
  • כל קבצי מנהלי ההתקן (למעט אלה הנטענים על-ידי טוען המערכת כדי להפעיל את המחשב).
  • כל ספריות הקישור הדינמי (קובצי DLL), לרבות User, ?Graphics Device Interface ?(GDI), ?Shell, ?Kernel, ?Ntdll, ?Crtdll ועוד.
בעיה זו עלולה להתרחש אם התקנת מנהל התקן בלתי-מתאים עבור החומרה. לדוגמה, אחת מהודעות השגיאה המפורטות בסעיף 'סיכום' תתקבל אם תתקין מנהל התקן מסוג MIPS ?(Millions of Instructions Per Second) במחשב מבוסס X86.

בעיה זו עלולה להתרחש אם כונן Iomega Zip מחובר לאותו כבל IDE שאליו מחובר גם הכונן הקשיח.

מוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.? חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי הביצועים או האמינות של מוצרים אלה.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו יש להשיג עותק חדש של הקובץ הפגום או התקן את Windows XP מחדש. אם אתה ממשיך לקבל הודעה שגיאה כלשהי מאלה המתוארות בסעיף 'סיכום' לאחר שהתקנת את Windows XP מחדש, ייתכן כי קיימת בעיית חומרה או בעיית רשת.

מידע נוסף

הודעת שגיאה זו עשויה להיות מוצגת בצורות רבות ושונות, כולל הודעת שגיאה המוצגת על רקע מסך כחול או הודעת שגיאה המוצגת בתיבת דו-שיח. הצורה שבה מוצגת הודעת השגיאה תלויה באותו חלק של מערכת ההפעלה שכבר נטען כאשר התגלה הקובץ הפגום.

מאפיינים

Article ID: 314474 - Last Review: שבת 01 דצמבר 2007 - Revision: 3.1
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kberrmsg kbenv kbother kbprb kb3rdparty kbdriver KB314474

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com