" STOP: C0000221 ข้อผิดพลาดของฮาร์ดดิสก์ที่ไม่รู้จัก" หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด "STOP: C0000221 STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH" เกิดขึ้น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314474 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

คุณอาจได้รับข้อความแสดงหนึ่งข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้หยุดชะงักต่อไปนี้:
ทำให้หยุดชะงัก: C0000221 ข้อผิดพลาดของฮาร์ดดิสก์ที่ไม่รู้จัก
เส้นทาง\File_name
ทำให้หยุดชะงัก: 0xC0000221 ข้อผิดพลาดของฮาร์ดดิสก์ที่ไม่รู้จัก
C:\Winnt\System32\Ntdll.dll (หรืออื่นเฉพาะแฟ้มหรือโปรแกรมควบคุม)
หยุด: status_image_checksum_mismatch 0xc0000221
เส้นทาง\File_name
สำหรับรายละเอียดของอาการที่เพิ่มเติม ให้ดูที่ส่วน ” ข้อมูลเพิ่มเติม “

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากแฟ้มที่ได้อธิบายไว้ในข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกิดความเสียหาย แฟ้มต่อไปนี้จะตรวจสอบความถูกต้องเมื่อเริ่มการทำงาน Microsoft Windows XP:
  • แฟ้มโปรแกรมควบคุมทั้งหมด (ยกเว้นรายการที่ถูกโหลด โดยตัวโหลดระบบเพื่อเริ่มต้นคอมพิวเตอร์)
  • ทั้งหมดเชื่อมโยง dynamic ห้อง (DLLs), รวมทั้งผู้ใช้ กราฟิกอินเทอร์เฟซอุปกรณ์ (GDI), เชลล์ เคอร์เนล Ntdll, Crtdll และอื่น ๆ
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมที่ไม่เหมาะสมสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่อธิบายไว้ในส่วน "บทสรุป" ถ้าคุณติดตั้งไดรเวอร์ MIPS ในการการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ x86 X อย่างใดอย่างหนึ่ง

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีไดรฟ์ไปรษณีย์ Iomega บนสายเคเบิลอิเล็กทรอนิกส์ (IDE) อุปกรณ์ที่รวมกันเป็นฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ได้รับสำเนาใหม่ของแฟ้มเสียหาย หรือติดตั้ง Windows XP หากคุณยังได้รับข้อความใดข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่อธิบายไว้ในส่วน "บทสรุป" หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP ปัญหาฮาร์ดแวร์หรือปัญหาเครือข่ายอาจมีอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อาจถูกแสดงในรูปที่แตกต่างกันที่หลาย การรวมทั้งข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ปรากฏบนหน้าจอสีน้ำเงินหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แสดงในกล่องโต้ตอบ ชนิดของการจัดรูปแบบที่แสดงในข้อความแสดงข้อผิดพลาดขึ้นอยู่กับจำนวนของระบบปฏิบัติการถูกโหลดเมื่อพบแฟ้มเสียหาย

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314474 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbdriver kb3rdparty kberrmsg kbenv kbother kbprb kbmt KB314474 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314474

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com