כיצד ליצור ולהעתיק פרופילי משתמשים נודדים ב- Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 314478 - View products that this article applies to.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Windows 2000, עיין במאמר הבא (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) 142682.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

ייתכן שיש לך סיבה להעתיק פרופיל משתמש מוגדר לכמה משתמשים. פעולה זו מציגה לכל משתמש פרופיל התחלתי זהה בשלב הכניסה. לאחר מכן כל משתמש יכול לשנות פרופיל זה בהתאם לצורך.

מאמר זה מסביר כיצד להעתיק פרופיל למיקום אחר. ייתכן שתתקשה בקביעת התחביר הנכון שבו יש להשתמש בתיבת הדו-שיח העתקה אל עבור נתיב היעד בעת ניסיון ליצור פרופיל נודד. מאמר זה מטפל בבעיה זו.

מידע נוסף

יצירת פרופיל נודד

כדי ליצור פרופיל נודד, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים בתפריט הקיצור שמופיע.
 2. לחץ על הכרטיסיה מתקדם ולאחר מכן לחץ על הגדרות תחת פרופילי משתמש.
 3. ברשימה פרופילים המאוחסנים במחשב זה, לחץ על הפרופיל הרצוי לך.
 4. כדי לשנות את סוג הפרופיל, לחץ על שנה סוג, לחץ על פרופיל נודד ולאחר מכן לחץ על אישור.

העתקת פרופיל משתמש

כדי להעתיק פרופיל משתמש קיים לחשבון של משתמש אחר, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המחשב שלי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים בתפריט הקיצור שמופיע.
 2. לחץ על הכרטיסיה מתקדם ולאחר מכן לחץ על הגדרות תחת פרופילי משתמש.
 3. ברשימה פרופילים המאוחסנים במחשב זה, לחץ על הפרופיל שאותו ברצונך להעתיק.
 4. לחץ על העתק אל.
 5. בתיבת הדו-שיח העתקה אל, בצע אחת מהאפשרויות הבאות:
  • בתיבה העתק פרופיל אל, הקלד את נתיב התואם למוסכמה העולמית למתן שמות (UNC) לתיקיית הפרופיל של משתמש היעד. לדוגמה, הקלד את הנתיב הבא:
   \\ServerName\ShareName\UsersProfileDirectory
   -או-

  • לחץ על עיון, ולאחר מכן נווט אל תיקיית פרופיל המשתמש שאליה ברצונך להעתיק את הפרופיל. לחץ על אישור.
 6. תחת היתר לשימוש, לחץ על שינוי. הקלד את שם המשתמש שלו יותר להשתמש בפרופיל זה, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה: הקפד לא לבחור משתמשים או קבוצות מתוך תחום מבוסס Microsoft Windows NT, מאחר ש- Windows XP מתוכנן להשתמש ב- Active Directory לבחירת תחומים.
 7. בתיבת הדו-שיח העתקה אל, לחץ על אישור. אם תקבל הודעה בנוסח "אישור העתקה", לחץ על כן.
 8. לחץ פעמיים על אישור.

עדכון הנתיב של פרופיל משתמש

עדכן את הנתיב של פרופיל המשתמש כדי להצביע על הפרופיל החדש. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בבקר תחום, הפעל את יישום ה- snap-in ?'משתמשים ומחשבים של Active Directory'. הרחב את התחום ולאחר מכן הרחב את היחידה הארגונית שמכילה את חשבון המשתמש הרצוי לך.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על חשבון המשתמש הרצוןי לך ולאחר מכן לחץ על מאפיינים בתפריט קיצורי הדרך שמופיע.
 3. לחץ על הכרטיסיה פרופיל ולאחר מכן הקלד נתיב UNC לתיקיית הפרופיל החדש בתיבה נתיב פרופיל.
 4. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.
לאחר שהמשתמש התחבר בהצלחה, הפרופיל נשמר בשרת כפרופיל נודד וכל השינויים בפרופיל נשמרים בשרת.

מאפיינים

Article ID: 314478 - Last Review: שבת 29 דצמבר 2007 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbhowto kbinfo kbnetwork KB314478

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com