Article ID: 314481 - View products that this article applies to.
חשוב: מאמר זה מכיל מידע על ביצוע שינויים במערכת הרישום. לפני כל שינוי במערכת הרישום, הקפד לגבותה ולוודא כי ידוע לך כיצד לשחזרה אם יתעוררו בעיות. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי, השחזור והעריכה של מערכת הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור מערכת הרישום של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

מאמר זה מסביר כיצד לבצע הסרה ידנית של פריט מהרשימה התוכניות המותקנות כעת בכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות', במקרה שהפריט עדיין מוצג לאחר שניסית להסירו תחילה.

מידע נוסף

הרשימה התוכניות המותקנות כעת בכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות' מציגה כל תוכנית תואמת Windows המצוידת בתוכנית או בתכונה של הסרת התקנה. לעתים, קורה כי תוכנית לא הוסרה במלואה וכי מפתח הרישום המשמש להצגתה ברשימה התוכניות המותקנות כעת ממשיך להופיע. במקרה כזה, עליך להסיר את התוכנית באופן ידנימתוך הרשימה התוכניות המותקנות כעת בכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות'. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות.

אזהרה: שימוש שגוי בעורך הרישום עלול לגרום לבעיות חמורות שיחייבו התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. חברת Microsoft אינה יכולה להבטיח כי תוכל לפתור בעיות הנגרמות עקב שימוש לא נכון בעורך הרישום. השימוש בעורך הרישום מתבצע על אחריותך בלבד.
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתח את, הקלד regedt32 ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. בעורך הרישום, אתר את מפתח הרישום הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 4. בחלונית השמאלית, לחץ על מפתח הרישום הסרה ולאחר מכן לחץ על ייצא בתפריט קובץ.
 5. בתיבת הדו-שיח ייצוא קובץ רישום המופיעה כעת, לחץ על שולחן העבודה ברשימה שמור בתוך, הקלד uninstall בתיבה שם הקובץ ולחץ על שמור.
 6. כל מפתח המופיע ברשימה הסרת התקנה בחלונית השמאלית של עורך הרישום מייצג תוכנית המוצגת ברשימה התוכניות המותקנות כעת בכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות'. כדי לקבוע איזו תוכנית מייצג כל מפתח, לחץ על המפתח והצג את הערכים הבאים בחלונית הפרטים שמימין:
  DisplayName: נתוני הערך עבור המפתח DisplayName הם השם המופיע ברשימה שבתוך 'הוספה או הסרה של תוכניות'.

  ? וכן ?

  UninstallString: נתוני הערך עבור המפתח UninstallString הם התוכנית המשמשת להסרת התוכנית שברשימה.
 7. לאחר זיהוי מפתח הרישום המייצג את התוכנית שהסרת ושעדיין מופיעה ברשימה תוכניות המותקנות כעת בכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות', לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על החלונית השמאלית של חלון עורך הרישום ולאחר מכן לחץ על מחק.

  לחץ על כן בתשובה להודעה "האם אתה בטוח כי ברצונך למחוק את המפתח הזה ואת כל מפתחות המשנה שלו?"
 8. בתפריט קובץ, לחץ על יציאה כדי לצאת מעורך הרישום.
 9. לחץ על התחל, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות.

  ברשימה התוכניות המותקנות כעת, ודא כי התוכנית שאת מפתח הרישום שלה מחקת אינה מופיעה עוד.
 10. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • אם רשימת התוכניות בכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות' אינה נכונה, לחץ פעמיים על הקובץ Uninstall.reg ששמרת בשולחן העבודה שלך בשלב 5 לעיל כדי לשחזר את רשימת התוכניות המקורית במערכת הרישום.

   ? או ?
  • אם רשימת התוכניות בכלי 'הוספה או הסרה של תוכניות' נכונה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הקובץ Uninstall.reg שבשולחן העבודה שלך ולאחר מכן לחץ על מחק.
לקבלת מידע נוסף על אופן ההוספה או ההסרה של תוכניות במחשב מבוסס Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
305548 כיצד: להוסיף רכיבים ותוכניות למחשב מבוסס Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
307895 כיצד: לשנות או להסיר תוכנית במערכת Windows XP

מאפיינים

Article ID: 314481 - Last Review: יום חמישי 15 יוני 2006 - Revision: 1.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbhowto kbinfo kbui kbfaq kbdisplay KB314481

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com