ID článku: 314481 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
DÔLEŽITÉ: Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Databázu Registry pred vykonaním úprav zálohujte. Mali by ste tiež vedieť, ako databázu Registry obnoviť v takom prípade, ak sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis databázy Registry systému Microsoft Windows
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

SUHRN

V tomto článku je opísaný postup pri manuálnom odstránení položky zo zoznamu Nainštalované programy v nástroji Pridanie alebo odstránenie programov, ak sa položka stále zobrazuje aj po prvom pokuse o jej odstránenie.

DALSIE INFORMACIE

Zoznam Nainštalované programy v nástroji Pridanie alebo odstránenie programov obsahuje všetky programy kompatibilné so systémom Windows, ktoré majú program alebo funkciu na svojeodinštalovanie. Niekedy sa program nemusí odstrániť úplne a kľúč databázy Registry, ktorý sa používa na zobrazenie programu v zozname Nainštalované programy zostáva. Ak je to tak, program je potrebné zo zoznamu Nainštalované programy v nástroji Pridanie alebo odstránenie programov odstrániť manuálne. Postupujte pri tom nasledovne:

UPOZORNENIE: Ak Editor databázy Registry použijete nesprávne, môžete spôsobiť vážne problémy, ktoré môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že problémy, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho použitia Editora databázy Registry, bude možné vyriešiť. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko.
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedt32 a kliknite na tlačidlo OK.
 3. V Editore databázy Registry vyhľadajte nasledovný kľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 4. Na ľavej table kliknite na kľúč databázy Registry Uninstall a potom kliknite na položku Exportovať v ponuke Súbor.
 5. V zobrazenom dialógovom okne Exportovať súbor databázy Registry v zozname Uložiť do kliknite na položku Pracovná plocha, do poľa Názov súboru zadajte hodnotu uninstall a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.
 6. Jednotlivé kľúče v časti Uninstall na ľavej table Editora databázy Registry predstavujú programy, ktorý sa v nástroji Pridanie alebo odstránenie programov zobrazujú v zozname Nainštalované programy. Ak chcete určiť, ktoré programy jednotlivé kľúče predstavujú, kliknite na kľúč a zobrazte nasledovné hodnoty na table podrobností vpravo:
  DisplayName: Údaj hodnoty pre kľúč DisplayName je názov uvedený v nástroji Pridanie alebo odstránenie programov.

  alebo

  UninstallString: Údaj hodnoty pre kľúč UninstallString je program, ktorý sa používa na odinštalovanie programu.
 7. Po určení kľúča databázy Registry predstavujúceho odstránený program, ktorý sa však stále zobrazuje v zozname Nainštalované programy nástroja Pridanie alebo odstránenie programov, kliknite pravým tlačidlom myši na kľúč na ľavej table okna Editor databázy Registry a potom kliknite na položku Odstrániť.

  Na otázku Naozaj chcete odstrániť tento kľúč a všetky podkľúče? odpovedzte kliknutím na tlačidlo Áno.
 8. V ponuke Súbor kliknutím na položku Skončiť ukončite Editor databázy Registry.
 9. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.

  V zozname Nainštalované programy skontrolujte, či sa v ňom nenachádza program, ktorého kľúč databázy Registry ste odstránili.
 10. Vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:
  • Ak zoznam programov v nástroji Pridanie alebo odstránenie programov nie je správny, dvakrát kliknite na súbor Uninstall.reg, ktorý ste uložili na pracovnú plochu v kroku 5, aby sa v databáze Registry obnovil pôvodný zoznam programov.

   -alebo-
  • Ak je zoznam programov v nástroji Pridanie alebo odstránenie programov správny, kliknite pravým tlačidlom na súbor Uninstall.reg, ktorý sa nachádza na pracovnej ploche, a kliknite na položku Odstrániť.
Ďalšie informácie o pridaní alebo odstránení programov v počítači so systémom Windows XP nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
305548 POSTUP: Pridanie súčastí a programov do počítača v systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
307895 POSTUP: Zmena alebo odstránenie programu v systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Vlastnosti

ID článku: 314481 - Posledná kontrola: 1. decembra 2007 - Revízia: 1.5
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbhowto kbinfo kbui kbfaq kbdisplay KB314481

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com