Начини за конфигуриране на файловете за виртуална памет за оптимизация и възстановяване в Windows XP

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 314482 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
За версията на тази статия относно Microsoft Windows NT и Windows 2000 вижте 197379 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски).
Разгъване на всички | Сгъване на всички

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Файлът за виртуална памет (Pagefile.sys) представлява скрит файл на твърдия диск на компютъра, използван от Windows XP като оперативна памет (RAM). Файлът за виртуална памет и физическата памет изграждат виртуалната памет. По подразбиране Windows съхранява файла за виртуална памет на зареждащия дял (дялът, съдържащ операционната система и нейните поддържащи файлове). По подразбиране или по препоръка размерът на файла на виртуалната памет е равен на 1.5 пъти размера на общата RAM. Тази статия разглежда начините за конфигуриране на файла за виртуална памет за системна оптимизация и възстановяване.

Добра практика по отношение подобряването на производителността е да поставите файла за виртуална памет на различен дял и на различен физически твърд диск. По този начин Windows може по-бързо да обработи многократни заявки за вход-изход. Когато файлът за виртуална памет се намира на зареждащия дял, Windows трябва да направи заявки за четене и запис и на диска на системната папка, и на файла на виртуалната памет. Ако преместите файла за виртуална памет на друг дял, има по-малко съревнование между заявките за четене и запис.

Но ако премахнете файла за виртуална памет от зареждащия дял, Windows не може да създаде файл за разтоварване на паметта (Memory.dmp), в който да запише информацията за грешки, в случай че възникне неотстранима грешка в режима на ядрото. Това може да доведе до увеличаване на времето за принудително бездействие, ако трябва да трасирате, за да отстраните съобщението за грешка "Спри".

Оптималното решение е да създадете нов файл за виртуална памет, който да запишете на зареждащия дял и после да създадете файл за виртуална памет на друг, по-рядко използван дял, на друг физически диск, ако има такъв. Освен това оптималното решение е да създадете втори файл за виртуална памет, който да се намира на собствен дял, без данни или специфични за операционната система файлове. По дизайн Windows би трябвало да предпочита използването на файла за виртуална памет на по-малко използвания дял пред този на често използвания зареждащ дял. За определяне кой файл за виртуална памет да бъде използван за управление на виртуалната памет се използва вътрешен алгоритъм.

Когато поставите файла за виртуална памет на собствен дял, той не се фрагментира и това се счита за още едно предимство. Ако файлът за виртуална памет се намира на съдържащ други данни дял, той може да бъде фрагментиран, тъй като се разширява, за да удовлетвори изискванията за допълнителна виртуална памет. Нефрагментираният файл за виртуална памет води до по-бърз достъп до виртуалната памет и по-големи възможности за заснемане във файла за разтоварване на паметта без наличие на значими грешки.

Ако следвате тези препоръки, ще удовлетворите следните цели за оптимизиране и възстановяване на конфигурацията на файла за виртуална памет:
  • Правилно конфигуриране на системата за заснемане на файла Memory.dmp, ако компютърът претърпи неотстранима грешка в режима на ядрото.
  • Разположеният на по-рядко използван дял файл за виртуална памет се използва по-често, тъй като е на най-малко използвания дял.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация относно начините за преместване на файла за виртуална памет в Windows XP щракнете върху следния номер на статия, за да я видите в базата знания на Microsoft:
307886 Начини за преместване на файла за виртуална памет в Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация относно начините за задаване на опции за производителност в Windows XP щракнете върху следния номер на статия, за да я видите в базата знания на Microsoft:
308417 Начини за задаване на опции за производителност в Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация относно начините на конфигуриране на техниките за възстановяване в Windows XP щракнете върху следния номер на статия, за да я видите в базата знания на Microsoft:
307973 Начини на конфигуриране на опциите за системна грешка и възстановяване в Windows (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Свойства

ID на статията: 314482 - Последна рецензия: 12 юни 2007 г. - Редакция: 2.2
ВАЖИ ЗА
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Ключови думи: 
kbenv kbhowto kbinfo KB314482

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com