כיצד להגדיר תצורת קבצי החלפה לצורך מיטוב ושחזור ב-Windows XP?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 314482 - View products that this article applies to.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Windows NT ול-Windows 2000, עיין במאמר הבא (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)197379.
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

קובץ ההחלפה (Pagefile.sys) הנו קובץ מוסתר בדיסק הקשיח של מחשבך, המשמש את Windows XP כאילו היה זיכרון פנימי (RAM). קובץ ההחלפה והזיכרון הפיזי מהווים יחדיו את הזיכרון הווירטואלי. כברירת מחדל, מערכת Windows שומרת את קובץ ההחלפה במחיצת האתחול (המחיצה שמכילה את מערכת ההפעלה וקבצי התמיכה שלה). גודל ברירת המחדל, או הגודל המומלץ, של קובץ ההחלפה הנו פי 1.5 מזיכרון הפנימי (RAM) הכולל. מאמר זה דן באופן הגדרת התצורה של קובץ ההחלפה לצורך מיטוב ושחזור של המערכת.

כדי לשפר את הביצועים, רצוי למקם את קובץ ההחלפה במחיצה נפרדת ובכונן דיסק קשיח נפרד. באופן זה, מערכת Windows יכולה לטפל בבקשות קלט/פלט מרובות במהירות רבה יותר. כאשר קובץ ההחלפה נמצא במחיצת האתחול, חייבת מערכת Windows לבצע בקשות קריאה וכתיבה לדיסק הן בתיקיית המערכת והן בקובץ ההחלפה. כאשר קובץ ההחלפה מועבר למחיצה אחרת, קיימת תחרות פחותה בין בקשות הקריאה והכתיבה.

אולם, אם תסיר את קובץ ההחלפה ממחיצת האתחול, מערכת Windows לא תוכל ליצור קובץ גולמי (Memory.dmp) לכתיבת פרטי איתור הבאגים במקרה שתתרחש הודעת שגיאת עצירה במצב ליבה. הדבר יכול להביא להארכת זמן ההשבתה אם תיאלץ לאתר באגים במטרה לפתור בעיות לגבי הודעת שגיאת העצירה.

הפתרון המיטבי הוא ליצור קובץ החלפה אחד לאחסון במחיצת האתחול ולאחר מכן ליצור קובץ החלפה נוסף במחיצה אחרת, שהגישה אליה תכופה פחות ושנמצאת בדיסק קשיח פיסי נפרד (אם קיים). כמו כן, רצוי ליצור את קובץ ההחלפה השני כך שיימצא במחיצה משל עצמו, ללא קבצי נתונים או קבצי מערכת הפעלה ספציפיים אחרים. על-פי תכנונה, מערכת Windows מעדיפה להשתמש בקובץ ההחלפה שבמחיצה אשר הגישה אליה תכופה פחות ולא בקובץ ההחלפה שבמחיצת האתחול, אשר הגישה אליה תכופה יותר. אלגוריתם פנימי משמש לקביעת קובץ ההחלפה שיישמש לניהול הזיכרון הווירטואלי.

כאשר ממקמים קובץ החלפה במחיצה משל עצמו, אזי נתוני הקובץ אינם מפוצלים ? וזהו יתרון מובהק נוסף. אם קובץ ההחלפה נמצא במחיצה המכילה נתונים נוספים, הוא עלול לסבול מפיצול בשעה שהוא מתרחב כדי לספק את הזיכרון הווירטואלי הנוסף הנדרש. קובץ החלפה שאינו מפוצל מאפשר גישה מהירה יותר לזיכרון הווירטואלי וכן סיכוי רב יותר ללכידת קובץ גולמי הנקי משגיאות חמורות.

אם תפעל על-פי המלצות אלה, תשיג את יעדי הגדרת התצורה של קובץ ההחלפה המצוינים להלן לצורך מיטוב ושחזור:
  • תצורת המערכת מוגדרת כראוי ללכידת קובץ Memory.dmp במקרה של שגיאת עצירה במצב ליבה במחשב.
  • קובץ ההחלפה שבמחיצה אשר הגישה אליה תכופה פחות נמצא דווקא בשימוש תכוף עקב היותו במחיצה העמוסה פחות.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על אופן ההעברה של קובץ ההחלפה ב-Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
307886 כיצד להעביר את קובץ ההחלפה במערכת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על אופן הגדרת אפשרויות הביצועים ב-Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
308417 כיצד להגדיר את אפשרויות הביצועים במערכת Windows XP
לקבלת מידע נוסף על הגדרת התצורה של שיטות שחזור במערכת Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך Microsoft Knowledge Base:
307973 כיצד להגדיר תצורה של שיטות שחזור במערכת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 314482 - Last Review: יום חמישי 15 יוני 2006 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
מילות מפתח 
kbenv kbhowto kbinfo KB314482

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com