Numer ID artykułu: 314482 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Aby wyświetlić wersję tego artykułu dotyczącą systemów Microsoft Windows NT i Windows 2000, patrz 197379 .
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Plik stronicowania (Pagefile.sys) to plik ukryty znajdujący się na dysku komputera, używany przez system Windows XP tak, jak gdyby była to pamięć RAM. Plik stronicowania oraz pamięć fizyczna tworzą pamięć wirtualną. Domyślnie system Windows zapisuje plik stronicowania na partycji rozruchowej (partycji zawierającej system operacyjny i pliki obsługi). Rozmiar domyślny pliku stronicowania jest równy 1,5-krotnej wielkości całkowitej pamięci RAM. Jednak taka konfiguracja domyślna może nie sprawdzać się we wszystkich przypadkach. W tym artykule omówiono sposób skonfigurowania pliku stronicowania na potrzeby optymalizacji i odzyskiwania systemu.

Dobrą praktyką pozwalającą zwiększyć wydajność systemu jest umieszczenie pliku stronicowania na innej partycji i na fizycznie innym dysku twardym. W ten sposób system Windows może szybciej obsługiwać wiele żądań We/Wy. Jeśli plik stronicowania znajduje się na partycji rozruchowej, system Windows musi równocześnie wykonywać operacje odczytu i zapisu na dysku w folderze systemowym i w pliku stronicowania. Po przeniesieniu pliku stronicowania na inną partycję zmniejsza się konkurencja między żądaniami odczytu i zapisu.

Jednakże po usunięciu pliku stronicowania z partycji rozruchowej system Windows nie może utworzyć pliku zrzutu (Memory.dmp), w którym zapisywane są informacje debugera w wypadku wystąpienia komunikatu o błędzie zatrzymania w trybie jądra. Może to spowodować dłuższy przestój, jeśli rozwiązanie problemu związanego z tym komunikatem o błędzie zatrzymania będzie wymagało debugowania.

Optymalnym rozwiązaniem jest utworzenie jednego pliku stronicowania, który jest przechowywany na partycji rozruchowej, a następnie drugiego pliku stronicowania na innej partycji, która jest rzadziej używana, lub na innym fizycznie dysku twardym, jeśli jest dostępny. Ponadto najlepiej utworzyć drugi plik stronicowania w osobnej partycji, przeznaczonej tylko dla niego, na której nie ma plików danych czy plików należących do systemu operacyjnego. Zgodnie z projektem system Windows korzysta najpierw z pliku stronicowania na partycji rzadziej używanej, a w drugiej kolejności z pliku stronicowania na częściej używanej partycji rozruchowej. Na podstawie wewnętrznego algorytmu system określa, który plik stronicowania ma być używany do zarządzania pamięcią wirtualną.

Gdy plik stronicowania zostanie umieszczony na własnej partycji, nie ulega fragmentacji, co stanowi niewątpliwą zaletę. Jeśli plik stronicowania znajduje się na partycji zawierającej także inne dane, może ulegać fragmentacji podczas powiększania rozmiaru w celu zapewnienia potrzebnej dodatkowej pamięci wirtualnej. Plik stronicowania, który nie ulega fragmentacji, oznacza szybszy dostęp do pamięci wirtualnej i większe prawdopodobieństwo przechwycenia pliku zrzutu bez istotnych błędów.

Po zastosowaniu tych zaleceń osiągnięte zostaną następujące cele konfiguracji pliku stronicowania na potrzeby optymalizacji i odzyskiwania:
  • System jest poprawnie skonfigurowany, aby przechwytywać plik Memory.dmp w wypadku wystąpienia na komputerze błędu zatrzymania w trybie jądra.
  • Najczęściej wykorzystywany jest plik stronicowania umieszczony na rzadziej używanej partycji, ponieważ ta partycja jest najmniej obciążona.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przenoszenia pliku stronicowania w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307886 JAK: Przenoszenie pliku stronicowania w systemie Windows XP
Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zmienić opcje wydajności w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
308417 Jak skonfigurować opcję wydajności w systemie Windows XP
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfiguracji technik odzyskiwania w systemie Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307973 JAK: Konfigurowanie opcji awarii i odzyskiwania systemu Windows

Właściwości

Numer ID artykułu: 314482 - Ostatnia weryfikacja: 4 grudnia 2007 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbinfo kbenv KB314482

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com