วิธีการกำหนดค่าแฟ้มเพจสำหรับการปรับให้เหมาะสมที่สุดและการกู้คืนใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314482 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Windows NT และ Windows 2000 โปรดดู 197379 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด).
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

แฟ้มเพจ (Pagefile.sys) คือ แฟ้มที่ซ่อนอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ที่ Windows XP ใช้ราวกับว่าเป็นหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM) แฟ้มเพจและหน่วยความจำทางกายภาพจะรวมกันเป็นหน่วยความจำเสมือนขึ้นมา โดยค่าเริ่มต้น Windows จะจัดเก็บแฟ้มเพจในพาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบ (พาร์ติชันที่ประกอบด้วยระบบปฏิบัติการและแฟ้มที่สนับสนุน) ขนาดของแฟ้มเพจเริ่มต้นหรือที่แนะนำเท่ากับ 1.5 เท่าของ RAM ทั้งหมด บทความนี้อธิบายถึงวิธีการกำหนดค่าแฟ้มเพจสำหรับการปรับระบบให้เหมาะสมที่สุดและการกู้คืน

เมื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ ควรใส่แฟ้มเพจไว้ในพาร์ติชันและฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ต่างกัน วิธีนี้จะทำให้ Windows สามารถจัดการคำขอ I/O จำนวนมากได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อแฟ้มเพจอยู่ในพาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบ Windows ต้องอ่านดิสก์และเขียนคำขอทั้งในโฟลเดอร์ระบบและแฟ้มเพจ เมื่อแฟ้มเพจถูกย้ายไปยังพาร์ติชันอื่น จะมีการแข่งขันระหว่างการอ่านและการเขียนคำขอน้อยลง

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณลบแฟ้มเพจออกจากพาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบ Windows จะไม่สามารถสร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูล (Memory.dmp) ซึ่งจะเขียนข้อมูลการตรวจแก้จุดบกพร่องในกรณีที่ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้โหมดเคอร์เนลหยุดชะงักปรากฏขึ้น ซึ่งอาจทำให้ดาวน์ไทม์ยาวนานขึ้นถ้าคุณต้องแก้จุดบกพร่องเพื่อแก้ไขปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้หยุดชะงัก

วิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดคือการสร้างแฟ้มเพจหนึ่งแฟ้มซึ่งเก็บไว้ในพาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบ แล้วสร้างแฟ้มเพจอีกแฟ้มหนึ่งไว้ในพาร์ติชันอีกพาร์ติชันหนึ่งที่มีการเข้าถึงน้อยกว่าบนฮาร์ดดิสก์อื่นถ้ามีฮาร์ดดิสก์อื่น นอกจากนี้ ควรจะสร้างแฟ้มเพจแฟ้มที่สองเพื่อให้มีแฟ้มเพจอยู่ในพาร์ติชันของตัวเอง โดยไม่มีข้อมูลหรือแฟ้มที่เฉพาะเจาะจงกับระบบปฏิบัติการ โดยการออกแบบ Windows จะใช้แฟ้มเพจในพาร์ติชันที่มีการเข้าถึงน้อยกว่ามากกว่าแฟ้มเพจในพาร์ติชันสำหรับเริ่มต้นระบบที่มีการเข้าถึงมากกว่า อัลกอริทึมภายในจะใช้สำหรับกำหนดว่าแฟ้มเพจใดจะใช้สำหรับการจัดการหน่วยความจำเสมือน

เมื่อคุณใส่แฟ้มเพจไว้ในพาร์ติชันของมันเอง แฟ้มเพจจะมีการแยกส่วน ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีอีกประการหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน ถ้าแฟ้มเพจอยู่ในพาร์ติชันที่มีข้อมูลอื่นๆ แฟ้มเพจอาจเกิดการแยกส่วนเนื่องจากแฟ้มเพจจะขยายให้พอดีกับหน่วยความจำเสมือนพิเศษที่จำเป็นต้องมี แฟ้มเพจไม่มีการแยกส่วนจะทำให้เข้าถึงหน่วยความจำเสมือนได้รวดเร็วขึ้นและทำให้มีโอกาสเก็บแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลโดยปราศจากข้อผิดพลาดที่สำคัญได้มากขึ้น

ถ้าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ คุณจะบรรลุเป้าหมายการกำหนดค่าแฟ้มเพจสำหรับการปรับให้เหมาะสมที่สุดและการกู้คืน
  • ระบบได้รับการกำหนดค่าให้เก็บแฟ้ม Memory.dmp อย่างถูกต้องถ้าคอมพิวเตอร์เกิดข้อผิดพลาดที่ทำให้โหมดเคอร์เนลหยุดชะงัก
  • แฟ้มเพจในพาร์ติชันที่มีการเข้าถึงน้อยกว่าจะถูกใช้งานบ่อยที่สุดเนื่องจากอยู่ในพาร์ติชันที่มีการใช้งานน้อยที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการย้ายแฟ้มเพจใน Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
307886 วิธีการย้ายแฟ้มเพจใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดตัวเลือกประสิทธิภาพใน Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
308417 ิวิธีการกำหนดตัวเลือกประสิทธิภาพใน Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดเทคนิคการกู้คืนใน Windows XP ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
307973 วิธีการกำหนดตัวเลือกความล้มเหลวของระบบและการกู้คืนใน Windows (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314482 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 มกราคม 2550 - Revision: 2.2
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbhowto kbinfo KB314482

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com