Article ID: 314488 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מסביר כיצד להשתמש ביישום ה-snap-in? בשם Group Policy ליצירה או לשינוי של רשימת התוכניות המופעלות אוטומטית בעת כניסה למחשב מבוסס Microsoft Windows XP.

מידע נוסף

במערכת Windows XP קיימים שני סוגים נפרדים של מדיניות הפעלה:
 • הפעלה בעת אתחול

  ? וכן ?
 • הפעלת דור קודם בעת אתחול

מדיניות הפעלה בעת אתחול

ליצירה או לשינוי של רשימת התוכניות המופעלות אוטומטית בעת כניסה למחשב, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתח את, הקלד mmc ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. בתפריט קובץ, לחץ על הוספה/הסרה של snap-in.
 4. לחץ על הוספה.
 5. תחת יישומי snap-in עצמאיים זמינים, לחץ על Group Policy, לחץ על הוספה ולאחר מכן לחץ על סיום.

  שים לב: אם אין ברצונך לערוך את מדיניות המחשב המקומי, לחץ על עיון כדי לאתר את אובייקט המדיניות הקבוצתית הרצוי. הזן את שם המשתמש והסיסמה, אם תתבקש, ולאחר מכן לחץ על סיום בעת החזרה לתיבת הדו-שיח בחירת אובייקט של מדיניות קבוצתית.
 6. לחץ על סגור ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח הוספה/הסרה של snap-in, לחץ על אישור.
 7. בחלונית השמאלית של יישום ה-snap-in? בשם Group Policy, הרחב את מדיניות המחשב המקומי, הרחב את תצורת מחשב ולאחר מכן הרחב את תבניות ניהול.
 8. הרחב את האובייקט מערכת, לחץ על האובייקט כניסה ולאחר מכן, בחלונית הימנית, לחץ פעמיים על הפעל תוכניות אלה בעת כניסת המשתמש.
 9. לחץ על מופעל ולאחר מכן לחץ על הצג.
 10. לחץ על הוספה, הקלד את שם קובץ ההפעלה של התוכנית (.exe) או שם המסמך הרצוי לך ולאחר מכן לחץ על אישור. עליך לציין את הנתיב אל הקובץ, אלא אם הוא נמצא בתיקייה %Systemroot% .
 11. חזור על שלב 10 כדי להוסיף עוד פריטים לרשימה פריטים להפעלה בעת הכניסה למחשב.
 12. לחץ פעמיים על אישור.

  הפריטים שהוספת לרשימה פריטים להפעלה בעת הכניסה למחשב יופעלו אוטומטית בפעם הבאה שתיכנס למערכת Windows במחשבך. רשימה של פריטים אלה נמצאת במפתח הרישום הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run

מדיניות הפעלת דור קודם בעת אתחול

התוכניות הישנות, בנות הדור הקודם, שמוגדרות להפעלה בעת הכניסה למחשב מצוינות תחת מפתח הרישום הבא:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
תוכניות רבות של ספקים חיצוניים, כגון RealAudio, עשויות להיכלל בקטגוריה זו.

באפשרותך להפעיל או להשבית את רשימת ההפעלה של דור קודם. לא ניתן לשנות אותה ישירות מתוך יישום ה-snap-in בשם Group Policy. אם ברצונך להוסיף פריטים לרשימת התוכניות המופעלות אוטומטית בעת הכניסה למחשב, עיין בסעיף 'מדיניות הפעלה בעת אתחול' במאמר זה.

כדי לציין אם ברצונך להפעיל תוכניות ברשימת ההפעלה של דור קודם בעת הכניסה למחשב, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתח את, הקלד mmc ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. בתפריט קובץ, לחץ על הוספה/הסרה של snap-in.
 4. לחץ על הוספה.
 5. תחת יישומי snap-in עצמאיים זמינים, לחץ על Group Policy, לחץ על הוספה ולאחר מכן לחץ על סיום.

  שים לב: אם אין ברצונך לערוך את מדיניות המחשב המקומי, לחץ על עיון כדי לאתר את אובייקט המדיניות הקבוצתית הרצוי. הזן את שם המשתמש והסיסמה, אם תתבקש, ולאחר מכן לחץ על סיום בעת החזרה לתיבת הדו-שיח בחירת אובייקט של מדיניות קבוצתית.
 6. לחץ על סגור ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח הוספה/הסרה של snap-in, לחץ על אישור.
 7. בחלונית השמאלית של יישום ה-snap-in? בשם Group Policy, הרחב את מדיניות המחשב המקומי, הרחב את תצורת מחשב ולאחר מכן הרחב את תבניות ניהול.
 8. הרחב את האובייקט מערכת, לחץ על האובייקט כניסה ולאחר מכן, בחלונית הימנית, לחץ פעמיים על אל תעבד רשימת הפעלה של דור קודם.
 9. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על לא הוגדרה תצורה אם ברצונך להפעיל תוכניות דור קודם בעת האתחול.

   ? או ?
  • לחץ על מופעל אם אין ברצונך להפעיל תוכניות דור קודם בעת האתחול.

   ? או ?
  • לחץ על מושבת אם ברצונך תוכניות דור קודם בעת האתחול.
  שים לב: תוכניות דור קודם המוגדרות להפעלה בעת כניסה למחשב עשויות להופיע גם במפתח הרישום הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  כדי לציין אם ברצונך להפעיל תוכניות ברשימת ההפעלה החד-פעמית בעת הכניסה למחשב, בצע את הפעולות שבסעיף 'מדיניות הפעלת דור קודם בעת אתחול' במאמר זה. בשלב 8, לחץ על אל תעבד רשימת הפעלה חד-פעמית ולאחר מכן הפעל או השבת את המדיניות.
שים לב: כדי לגרום לשינויים הנדונים במאמר זה להיכנס לתוקף, עליך לצאת מן המערכת ולאחר מכן לשוב ולהיכנס אליה. החלפת משתמשים מהירה לא תספיק (במחשב Windows XP נפרד).

לקבלת מידע נוסף על מפתחות הרישום Run ו-RunOnce, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
179365 מידע: מפתחות הרישום Run, ?RunOnce, ?RunServices, ?RunServicesOnce ו-Startup (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
314866 הגדרה של מפתחות ההפעלה במערכת הרישום של Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על מפתח הרישום RunOnce, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
310593 תיאור מפתח הרישום RunOnceEx (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בעורך המדיניות הקבוצתית ב-Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
307882 כיצד: להשתמש בעורך המדיניות הקבוצתית לניהול מדיניות המחשב המקומי במערכת Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על אופן השימוש בתוכנית השירות Msconfig ב-Windows XP, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
310560 כיצד לפתור בעיות באמצעות כלי השירות לקביעת התצורה במערכת Windows XP?
שים לב: למטרות בדיקה, ניתן לעשות זאת גם באמצעות הכרטיסייה אתחול בתוכנית השירות Msconfig.

מוצריהם של יצרנים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.? חברת Microsoft אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין במשתמע, לגבי ביצועיהם או אמינותם של מוצרים אלה.

מאפיינים

Article ID: 314488 - Last Review: שבת 01 דצמבר 2007 - Revision: 1.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbinfo kbappdev kbenv KB314488

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com