Identifikator ?lanka: 314488 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako se koristi pro?irenje konzole ?Smernice grupe? za kreiranje ili menjanje liste programa koji se automatski pokre?u kada se prijavite na ra?unar zasnovan na operativnom sistemu Microsoft Windows XP.

DODATNE INFORMACIJE

Windows XP ima dve odvojene smernice za pokretanje:
 • Pokretanje pri pokretanju ra?unara

  -i-
 • Pokretanje nasle?enih programa pri pokretanju ra?unara

Smernice za pokretanje pri pokretanju ra?unara

Da biste kreirali ili izmenili listu programa koji se automatski pokre?u kada se prijavite na ra?unar, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte mmc, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. U meniju Datoteka izaberite stavku Dodaj/ukloni pro?irenje konzole.
 4. Kliknite na dugme Dodaj.
 5. U okviru Dostupna samostalna pro?irenja konzole izaberite stavku Smernica grupe, kliknite na dugme Dodaj, a zatim kliknite na dugme Zavr?i.

  NAPOMENA: Ako ne ?elite da uredite smernice lokalnog ra?unara, kliknite na dugme Potra?i da biste prona?li objekat smernice grupe koji ?elite. Navedite korisni?ko ime i lozinku ako se to od vas zatra?i, a zatim kliknite na dugme Zavr?i kada se vratite u dijalog Izbor objekta smernice grupe.
 6. Kliknite na dugme Zatvori, a zatim u dijalogu Dodaj/ukloni pro?irenje konzole kliknite na dugme U redu.
 7. U levom oknu pro?irenja konzole ?Smernice grupe? pro?irite stavku Smernice lokalnog ra?unara, pro?irite stavku Konfiguracija ra?unara, a zatim pro?irite stavku Administrativni predlo?ci.
 8. Pro?irite objekat Sistem, kliknite na objekat Prijavljivanje, a zatim u desnom oknu kliknite dvaput na stavku Pokreni ove programe prilikom prijavljivanja korisnika.
 9. Kliknite na dugme Omogu?eno, a zatim kliknite na dugme Prika?i.
 10. Kliknite na dugme Dodaj, otkucajte ime izvr?ne programske (.exe) datoteke ili dokumenta koji ?elite, a zatim kliknite na dugme U redu. Morate navesti putanju do datoteke osim ukoliko se ona ne nalazi u fascikli %Systemroot%.
 11. Ponovite 10. korak da biste dodatne stavke uklju?ili na listu Stavke koje se pokre?u pri prijavljivanju.
 12. Kliknite dvaput na dugme U redu.

  Stavke koje ste dodali na listu Stavke koje se pokre?u pri prijavljivanju automatski ?e se pokrenuti slede?i put kada se prijavite na Windows na ra?unaru. Lista ovih stavki nalazi se u slede?em klju?u registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run

Smernice za pokretanje nasle?enih programa pri pokretanju ra?unara

Nasle?eni programi koji su konfigurisani da se pokrenu kada se prijavite na ra?unar navedeni su u slede?em klju?u registratora:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Mnogi programi nezavisnih proizvo?a?a, na primer RealAudio, mogu biti uklju?eni u ovu kategoriju.

Mo?ete da omogu?ite ili onemogu?ite listu za pokretanje nasle?enih programa. Ne mo?ete da je menjate direktno iz pro?irenja konzole ?Smernice grupe?. Ako ?elite da dodate stavke na listu programa koji se automatski pokre?u kada se prijavite na ra?unar, pogledajte odeljak ?Smernice za pokretanje pri pokretanju ra?unara? u ovom ?lanku.

Da biste naveli da li ?elite da pokrenete programe na listi za pokretanje nasle?enih programa kada se prijavite na ra?unar, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte mmc, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. U meniju Datoteka izaberite stavku Dodaj/ukloni pro?irenje konzole.
 4. Kliknite na dugme Dodaj.
 5. U okviru Dostupna samostalna pro?irenja konzole izaberite stavku Smernica grupe, kliknite na dugme Dodaj, a zatim kliknite na dugme Zavr?i.

  NAPOMENA: Ako ne ?elite da uredite smernice lokalnog ra?unara, kliknite na dugme Potra?i da biste prona?li objekat smernice grupe koji ?elite. Navedite korisni?ko ime i lozinku ako se to od vas zatra?i, a zatim kliknite na dugme Zavr?i kada se vratite u dijalog Izbor objekta smernice grupe.
 6. Kliknite na dugme Zatvori, a zatim u dijalogu Dodaj/ukloni pro?irenje konzole kliknite na dugme U redu.
 7. U levom oknu pro?irenja konzole ?Smernice grupe? pro?irite stavku Smernice lokalnog ra?unara, pro?irite stavku Konfiguracija ra?unara, a zatim pro?irite stavku Administrativni predlo?ci.
 8. Pro?irite objekat Sistem, kliknite na objekat Prijavljivanje, a zatim u desnom oknu kliknite dvaput na stavku Nemoj obra?ivati listu za pokretanje nasle?enih programa.
 9. U?inite ne?to od slede?eg:
  • Ako ?elite da se nasle?eni programi pokre?u prilikom pokretanja ra?unara, kliknite na dugme Nije konfigurisano.

   -ili-
  • Ako ne ?elite da se nasle?eni programi pokre?u prilikom pokretanja ra?unara, kliknite na dugme Omogu?eno.

   -ili-
  • Ako ?elite da se nasle?eni programi pokre?u prilikom pokretanja ra?unara, kliknite na dugme Onemogu?eno.
  NAPOMENA: Nasle?eni programi koji su konfigurisani da se pokre?u kada se prijavite na ra?unar tako?e mogu biti navedeni u slede?em klju?u registratora:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  Da biste naveli da li ?elite da pokrenete programe na run-once listi kada se prijavite na ra?unar, pratite korake u odeljku ovog ?lanka ?Smernice za pokretanje nasle?enih programa prilikom pokretanja ra?unara?. U 8. koraku izaberite stavku Nemoj obra?ivati run once listu, a zatim omogu?ite ili onemogu?ite smernicu.
NAPOMENA: Da bi promene o kojima se govorilo u ovom ?lanku stupile na snagu, morate da se odjavite i da se zatim ponovo prijavite na sistem. Brza promena korisnika ne?e biti dovoljna (na razdvojenom Windows XP ra?unaru).

Za dodatne informacije o klju?evima registratora ?Run? i ?RunOnce? kliknite na brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
179365 INFORMACIJE: ?Run?, ?RunOnce?, ?RunServices?, ?RunServicesOnce? i ?Startup? (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
314866 Definicija klju?eva za pokretanje u registratoru operativnog sistema Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za dodatne informacije o klju?u registratora ?RunOnce? kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
310593 Opis klju?a registratora ?RunOnceEx? (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za dodatne informacije o upotrebi alatke ?Ure?iva? smernica grupe? u operativnom sistemu Windows XP kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
307882 KAKO SE: koristi alatka ?Ure?iva? smernica grupe? za upravljanje smernicama lokalnog ra?unara u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za dodatne informacije o upotrebi uslu?nog programa Msconfig za menjanje programa koji se pokre?u sa sistemom u operativnom sistemu Windows XP kliknite na broj ?lanka ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
310560 Kako da re?ite probleme pomo?u uslu?nog programa ?System Configuration? (Konfiguracija sistema) u operativnom sistemu Windows XP
NAPOMENA: za svrhe testiranja ovo tako?e mo?e da se uradi pomo?i kartice Pokretanje u uslu?nom programu Msconfig.

Proizvodi nezavisnih proizvo?a?a koji se pominju u ovom ?lanku su proizvedeni od strane preduze?a koja nisu zavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 314488 - Poslednji pregled: 1. decembar 2007. - Revizija: 1.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbappdev kbenv kbinfo KB314488

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com