Artikel-id: 314488 - Visa produkter som artikeln gäller.
Artikeln är avsedd för avancerade datoranvändare. Om du inte själv kan genomföra avancerad konfiguration kan du be någon om hjälp eller kontakta Support enligt instruktionerna på följande Microsoft-webbplats:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sv
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs hur snapin-modulen Grupprincip kan användas för att skapa eller ändra en lista över program som startar automatiskt vid inloggning på en dator med Microsoft Windows XP.

Mer Information

Windows XP har två olika körprinciper:
 • Kör när användaren loggar in
 • Legacy-körning när användaren loggar in

Principen Kör när användaren loggar in

Så här skapar eller ändrar du en lista över program som startar automatiskt vid inloggning på datorn:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv mmc och klicka på OK.
 2. Klicka på Lägg till/ta bort snapin-modulArkiv-menyn.
 3. Klicka på Lägg till.
 4. Klicka på Redigerare för grupprincipobjekt under Tillgängliga fristående snapin-moduler, Lägg till och Slutför.

  Obs! Om du inte vill redigera principen Lokal dator klickar du på Bläddra och letar upp önskat grupprincipobjekt. Ange ditt användarnamn och lösenord om de efterfrågas, och klicka sedan på Slutför när du kommer tillbaka till dialogrutan Välj grupprincipobjekt.
 5. Klicka på Stäng, och klicka sedan på OK i dialogrutan Lägg till/ta bort snapin-modul.
 6. Expandera Princip för den lokala datorn i den vänstra rutan i snapin-modulen Grupprincip, Datorkonfiguration och Administrativa mallar.
 7. Expandera System-objektet, klicka på Inloggning-objektet och dubbelklicka på Kör dessa program när användare loggar in.
 8. Klicka på Aktiverad och sedan på Visa.
 9. Klicka på Lägg till, skriv namnet på önskad körbar programfil (.exe) eller önskat dokument och klicka på OK. Du måste ange sökvägen till filen om den inte finns i mappen %Systemroot%.
 10. Upprepa steg 9 om du vill lägga till ytterligare objekt i listan Objekt som ska köras vid inloggning.
 11. Klicka två gånger på OK.

  Objekten som läggs till i listan Objekt som ska köras vid inloggning startar automatiskt nästa gång du loggar in i Windows på datorn. En lista över dessa objekt finns i följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run

Principen Legacy-körning vid användarinloggning

Det finns en lista över äldre program som är konfigurerade för start vid inloggning på datorn i följande registernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Många program från andra tillverkare, till exempel RealAudio, kan ingå i den här kategorin.

Du kan aktivera eller inaktivera Legacy-körningslistan. Du kan inte ändra listan direkt från snapin-modulen Grupprincip. Om du vill lägga till objekt i listan över program som startar automatiskt vid inloggning på datorn följer du instruktionerna i avsnittet "Principen Kör vid användarinloggning" i den här artikeln.

Om du vill ange om programmen i Legacy-körningslistan ska startas när du loggar in på datorn gör du följande:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv mmc och klicka på OK.
 2. Klicka på Lägg till/ta bort snapin-modulArkiv-menyn.
 3. Klicka på Lägg till.
 4. Klicka på Redigerare för grupprincipobjekt under Tillgängliga fristående snapin-moduler, Lägg till och Slutför.

  Obs! Om du inte vill redigera principen Lokal dator klickar du på Bläddra och letar upp önskat grupprincipobjekt. Ange ditt användarnamn och lösenord om de efterfrågas, och klicka sedan på Slutför när du kommer tillbaka till dialogrutan Välj grupprincipobjekt.
 5. Klicka på Stäng, och klicka sedan på OK i dialogrutan Lägg till/ta bort snapin-modul.
 6. Expandera Princip för den lokala datorn i den vänstra rutan i snapin-modulen Grupprincip, Datorkonfiguration och Administrativa mallar.
 7. Expandera System-objektet, klicka på Inloggning-objektet och dubbelklicka på Behandla inte Legacy-körningslistan.
 8. Gör något av följande:
  • Klicka på Inte konfigurerad om du vill köra äldre program när användaren loggar in.
  • Klicka på Aktiverad om du inte vill köra äldre program när användaren loggar in.
  • Klicka på Inaktiverad om du vill köra äldre program när användaren loggar in.
  Obs! De äldre programmen som är konfigurerade för start vid inloggning på datorn kan också anges i följande registernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  Om du vill ange om programmen på listan Kör en gång ska starta vid inloggning på datorn följer du instruktionerna i avsnittet Principen Legacy-körning vid användarinloggning i den här artikeln. Klicka på Behandla inte Kör en gång-listan i steg 6 och aktivera eller inaktivera principen.
Obs! För att ändringarna som diskuteras i den här artikeln ska verkställas måste du logga ut och sedan logga in på datorn igen. Snabbt användarbyte räcker inte (på en frånkopplad Windows XP-dator).

Om du vill veta mer om registernycklarna Run och RunOnce klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
179365 INFO: Run, RunOnce, RunServices, RunServicesOnce och Startup
Om du vill veta mer om registernyckeln RunOnce klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
310593 Beskrivning av registernyckeln RunOnceEx
Om du vill veta mer om hur du använder Grupprincipeditorn i Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
307882 Använda Grupprincipeditorn för att hantera principen Lokal dator i Windows XP
Om du vill veta mer om hur du använder Msconfig för att ändra startprogrammen i Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
310560 Felsökning med verktyget för systemkonfiguration i Windows XP
Obs! För testning kan detta även göras med hjälp av fliken Autostart i Msconfig.

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Om de ovannämnda artiklarna inte hjälper dig att ändra grupprincipen söker du efter mer information i Microsoft Knowledge Base. Följ de här stegen när du ska söka i Microsoft Knowledge Base:
 1. Besök följande Microsoft-webbplats:
  http://support.microsoft.com/?ln=sv
 2. Ange sedan texten i felmeddelandet som du fått, eller beskriv problemet i textrutan Sök i support (KB). Tryck sedan på RETUR.

Referenser

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
270035 Så här inaktiverar du program som körs när du startar Windows XP Home Edition eller Windows Vista
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH?-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Egenskaper

Artikel-id: 314488 - Senaste granskning: den 26 februari 2014 - Revision: 1.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbresolve kbappdev kbenv kbinfo w2000apps KB314488

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com