วิธีแก้ไขรายชื่อโปรแกรมต่างๆ ที่ทำงานเมื่อคุณเริ่มใช้ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314488 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้ Group Policy snap-in เพื่อสร้างหรือแก้ไขรายชื่อโปรแกรมต่างๆ ที่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณล็อกอินเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP ของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Windows XP มีนโยบาย Run แยกกันนโยบาย:
 • Run at Startup

  -และ-
 • Legacy Run at Startup

นโยบาย Run at Startup

เมื่อต้องการสร้างหรือแก้ไขรายชื่อโปรแกรมที่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณล็อกอินเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ Start และคลิกที่ Run
 2. ในช่อง Open ให้พิมพ์ mmc และคลิกที่ OK
 3. ในเมนู File ให้คลิกที่ Add/Remove Snap-in
 4. คลิก Add
 5. ใน Available Stand-alone Snap-insคลิก Group Policyคลิก Addแล้วคลิก Finish

  หมายเหตุ: หากคุณไม่ต้องการแก้ไขนโยบาย Local Computer ให้คลิก Browse เพื่อค้นหาวัตถุ group policy ที่ต้องการ ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเมื่อได้รับการพรอมต์ แล้วคลิก Finish เมื่อคุณกลับไปยังกล่องโต้ตอบ Select Group Policy Object
 6. คลิก Closeและในกล่องโต้ตอบ Add/Remove Snap-in ให้คลิก OK
 7. ในช่องด้านซ้ายของ Group Policy snap-in ให้ขยาย Local Computer Policyขยาย Computer Configurationและขยาย Administrative Templates
 8. ขยายวัตถุ System คลิกวัตถุ Logon จากนั้นในช่องทางขวา ให้คลิกสองครั้งที่ Run these programs at user logon
 9. คลิก Enabledแล้วคลิก Show
 10. คลิก Add พิมพ์ชื่อของแฟ้มโปรแกรมที่เรียกใช้งานได้ (.exe) หรือเอกสารที่คุณต้องการ แล้วคลิก OK คุณต้องระบุพาธไปยังแฟ้มนอกจากจะอยู่ในโฟลเดอร์ %Systemroot%
 11. ทำซ้ำตามขั้นที่ 10 เพื่อเพิ่มรายการอื่นๆ ไปยังรายชื่อ Items to run at logon
 12. คลิก OK สองครั้ง

  รายการต่างๆ ที่คุณเพิ่มไปยังรายชื่อ Items to run at logon เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติในครั้งถัดไปที่คุณล็อกอินเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows รายชื่อของรายการเหล่านี้อยู่ในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run

นโยบาย Legacy Run at Startup

โปรแกรมแบบดั้งเดิมที่ได้รับการกำหนดค่าให้เริ่มทำงานเมื่อคุณล็อกอินเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ จะแสดงอยู่ในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
โปรแกรมอื่นๆ หลายชนิด เช่น RealAudio สามารถรวมไว้ในประเภทนี้ได้

คุณอาจเปิดใช้หรือปิดใช้งานรายชื่อการทำงานแบบดั้งเดิม คุณไม่สามารถแก้ไขได้โดยตรงจากใน Group Policy snap-in หากคุณต้องการเพิ่มรายการต่างๆ ให้รายชื่อของโปรแกรมที่เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณล็อกอินเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรดดูส่วน "นโยบาย Run at Startup" ของบทความนี้

เมื่อต้องการระบุว่าคุณต้องการเริ่มโปรแกรมต่างๆ ในรายชื่อการทำงานแบบดั้งเดิมเมื่อคุณล็อกอินเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้:
 1. คลิกที่ Start และคลิกที่ Run
 2. ในช่อง Open ให้พิมพ์ mmc และคลิกที่ OK
 3. ในเมนู File ให้คลิกที่ Add/Remove Snap-in
 4. คลิก Add
 5. ใน Available Stand-alone Snap-insคลิก Group Policyคลิก Addแล้วคลิก Finish

  หมายเหตุ: หากคุณไม่ต้องการแก้ไขนโยบาย Local Computer ให้คลิก Browse เพื่อค้นหาวัตถุ group policy ที่ต้องการ ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเมื่อได้รับการพรอมต์ แล้วคลิก Finish เมื่อคุณกลับไปยังกล่องโต้ตอบ Select Group Policy Object
 6. คลิก Closeและในกล่องโต้ตอบ Add/Remove Snap-in ให้คลิก OK
 7. ในช่องด้านซ้ายของ Group Policy snap-in ให้ขยาย Local Computer Policyขยาย Computer Configurationและขยาย Administrative Templates
 8. ขยายวัตถุ System คลิกวัตถุ Logon จากนั้นในช่องทางขวา ให้คลิกสองครั้งที่ Do not process the legacy run list
 9. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • คลิก Not Configured หากคุณต้องการรันโปรแกรมแบบดั้งเดิมเมื่อเริ่มต้นระบบ

   -หรือ-
  • คลิก Enabled หากคุณไม่ต้องการรันโปรแกรมแบบดั้งเดิมเมื่อเริ่มต้นระบบ

   -หรือ-
  • คลิก Disabled หากคุณต้องการรันโปรแกรมแบบดั้งเดิมเมื่อเริ่มต้นระบบ
  หมายเหตุ: โปรแกรมแบบดั้งเดิมที่ได้รับการกำหนดค่าให้เริ่มทำงานเมื่อคุณล็อกอินเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อาจแสดงในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  เมื่อต้องการระบุว่าคุณต้องการเริ่มโปรแกรมต่างๆ ในรายชื่อ run-once เมื่อคุณล็อกอินเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอนต่างๆ ในส่วน "นโยบาย Legacy Run at Startup" ของบทความนี้ ในขั้นที่ 8 ให้คลิก Do not process the run once list แล้วเปิดใช้งานหรือปิดการใช้งานนโยบาย
หมายเหตุ: เมื่อต้องการให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กล่าวถึงไว้ในบทความนี้มีผลใช้งาน คุณต้องล็อกเอาต์แล้วล็อกอินเข้าสู่ระบบใหม่ การใช้ Fast-user switching จะไม่มีผล (ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์รีจิสทรี Run และ RunOnce โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
179365 ข้อมูล: Run, RunOnce, RunServices, RunServicesOnce และ Startup (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
314866 ข้อกำหนดของ Run Keys ในรีจิสทรีของ Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์รีจิสทรี RunOnce โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
310593 คำอธิบายของคีย์รีจิสทรี RunOnceEx (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน Group Policy Editor ใน Windows XP โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
307882 ข้อมูลเชิงปฏิบัติ: ใช้ Group Policy Editor เพื่อจัดการ Local Computer Policy ใน Windows XP (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ Msconfig ในโปรแกรม startup โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
310560 วิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้ยูทิลิตี System Configuration ใน Windows XP
หมายเหตุ: เพื่อการทดสอบ อาจทำได้โดยใช้แท็บ Startup ใน Msconfig

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งบทความนี้มีการกล่าวถึง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกัน ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314488 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 ธันวาคม 2550 - Revision: 1.3
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbinfo kbappdev kbenv KB314488

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com