Zásady skupiny nejsou použity očekávaným způsobem, v protokolu aplikace se zobrazí chyby s ID události 1058 a 1030

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 314494 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 259398.

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravou je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že dojde k potížím. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Příznaky

Zásady skupiny nemusí být v počítači se systémem Microsoft Windows XP použity očekávaným způsobem. V protokolu aplikace Prohlížeče událostí se zobrazí údaje o chybě podobné následujícím:

Typ události: Chyba
Zdroj události: Userenv
Kategorie události: Není k dispozici
ID události: 1058
Datum: 2/8/2002
Čas: 07:25:40
Uživatel: NT AUTHORITY\SYSTEM
Počítač: MYCOMPUTER
Popis: V systému Windows nelze získat přístup k souboru gpt.ini pro objekt GPO
CN={31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9},CN=Policies,CN=System,DC=lcds,DC=lab
Soubor se musí nacházet v umístění\\lcds.lab\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}
(Přístup byl odepřen.) Zpracování zásad skupiny bylo přerušeno.


Typ události: Chyba
Zdroj události: Userenv
Kategorie události: Není k dispozici
ID události: 1030
Datum: 2/8/2002
Čas: 07:30:46
Uživatel: Není k dispozici
Počítač: MYCOMPUTER
Popis: Systém Windows nemůže získat seznam objektů zásad skupiny. Zpráva popisující důvod tohoto omezení byla již dříve protokolována tímto modulem zásad.

Příčina

K tomuto problému může dojít, pokud platí obě následující podmínky:
 • Počítač se systémem Windows XP je členem domény.
 • Klient systému souborů DFS je vypnutý.
Poznámka: Sdílená položka \\Název domény služby Active Directory\Sysvol je zvláštní sdílená položka, která pro připojení vyžaduje klienta systému souborů DFS.

Poznámka: Tento problém může nastat také v případě, že z oprávnění systému souborů NTFS kořenové jednotky byla odebrána skupina Everyone. Pokud byla z oprávnění NTFS kořenové jednotky odebrána skupina Everyone, obnovte oprávnění NTFS skupiny Everyone ke kořenové složce udělením zvláštního oprávnění NTFS této skupině ke čtení a spouštění pouze pro kořenovou složku.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, zapněte klienta systému souborů DFS. Použijte následující postup.

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné potíže, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte regedt32 a pak klepněte na tlačítko OK.
 3. V okně Editoru registru vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup
 4. V podokně podrobností vpravo poklepejte na položku DisableDFS.

  Pokud je v poli Údaj hodnoty uvedena hodnota 1, je klient systému souborů DFS vypnutý.
  Pokud je v poli Údaj hodnoty uvedena hodnota 0, je klient systému souborů DFS zapnutý.
 5. V zobrazeném dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD zadejte do pole Údaj hodnoty hodnotu 0 a klepněte na tlačítko OK.
 6. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Konec. Tím ukončíte Editor registru.
Zapněte dále položku Sdílení souborů a tiskáren v sítích Microsoft pro rozhraní. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Připojit a pak klepněte na položku Zobrazit všechna připojení.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na příslušné připojení a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klepněte na kartu Obecné.
 4. V seznamu Toto připojení používá následující položky ověřte, zda je zaškrtnuto políčko Sdílení souborů a tiskáren v sítích Microsoft, a pak klepněte na tlačítko OK.

Další informace

Další informace o problémech, ke kterým může dojít v případě použití zásad skupiny v systému Windows, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
814112 Soubory v síťových sdílených položkách se otevírají pomalu či v režimu pouze pro čtení nebo se zobrazuje chybová zpráva
Nastane-li tato situace v počítači se systémem Microsoft Windows 2000, zobrazí se následující ID událostí:
 • UserEnv ID události 1000SceCli ID události 1001
Jedná se o jiná ID událostí, než se zobrazí v počítači se systémem Windows XP.

Vlastnosti

ID článku: 314494 - Poslední aktualizace: 7. září 2005 - Revize: 5.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Klíčová slova: 
kbeventlog kbevent kbregistry kbdfs kberrmsg kbprb KB314494

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com