Postupy řešení potíží se 16bitovými programy systému Windows v systému Windows XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 314495 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete v článku 103656.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

Mnoho různých 16bitových programů navržených pro spuštění v systému Microsoft Windows 3.1 bylo testováno se systémem Windows XP. Pokud řešíte potíže se 16bitovým programem systému Windows, který nefunguje správně v systému Windows XP, zvažte následující informace:
 • Je-li to možné, ověřte, zda program správně funguje v systémech Microsoft Windows 3.0 a Windows 3.1.
 • Jestliže program vyžaduje virtuální ovladač zařízení (VxD), nebude v systému Windows XP správně fungovat.
 • Zkontrolujte, zda byla v okně Ovládací panely vybrána výchozí tiskárna. Některé programy (například aplikace Microsoft Word verze 2.0 pro systém Windows) nefungují v systému Windows XP správně, není-li vybrána výchozí tiskárna. Některé starší 16bitové programy vyžadují, aby byla tiskárna vybrána v možnostech programu.
 • Zkontrolujte, zda jsou všechny dynamické knihovny (DLL) používané programem aktuální a program je může najít (v systémové cestě nebo v explicitně určeném umístění v programu nebo v pracovním adresáři).
 • Ujistěte se, zda jsou výchozí položky obsažené v souborech Config.nt a Autoexec.nt skutečně zahrnuty a jsou uvedeny ve správném pořadí.

  V systému Windows XP soubor Config.nt obsahuje ve výchozím nastavení následující příkazy:
    dos=high, umb
    device=%SystemRoot%\system32\himem.sys
    files=40
  					
  Soubor Autoexec.nt obsahuje ve výchozím nastavení následující příkazy:
    @echo off
    lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
    lh %SystemRoot%\system32\redir
    lh %SystemRoot%\system32\dosx
    SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
  					
 • Všechny proměnné prostředí požadované programem systému Windows musí být umístěny v souboru Autoexec.nt. Jsou-li v něm umístěny, systém Windows je správně používá.

  Pokud provedete jakékoli změny proměnných vztahujících se k podsystému systému Windows 3.0 nebo Windows 3.1 (Wowexec.exe), bude pravděpodobně třeba počítač restartovat, aby byly tyto změny implementovány.
 • Zjistěte, zda byl systém Windows nainstalován jako samostatný operační systém nebo jako upgrade předchozí instalace systému Windows 3.0 nebo Windows 3.1. Jestliže se jedná o upgrade, nemusí být informace ze souborů Win.ini a System.ini správně zkopírovány do databáze registru systému Windows.

  Chcete-li vyřešit tento problém, můžete přenést tato nastavení znovu nebo znovu nainstalujte program, který nepracuje.

  Jestliže chcete získat nápovědu pro přenesení informací programu do registru systému Windows, hledejte v databázi Microsoft Knowledge Base následující slova:
  migrate (přenést) a Win.ini
 • Spusťte program v samostatném paměťovém prostoru. Chcete-li to provést, upravte ikonu nebo vlastnosti zástupce: Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Upřesnit a poté klepnutím vyberte odpovídající zaškrtávací políčko.

Další informace

Další informace o přenosu 16bitových programů získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
102884 Přenos skupin systému Windows 3.1 po instalaci (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 314495 - Poslední aktualizace: 15. června 2004 - Revize: 1.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Klíčová slova: 
kbhowto kbinfo kbinterop kb3rdparty KB314495

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com