Jak rozwiązywać problemy z 16-bitowymi programami Windows w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 314495 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 103656.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W systemie Windows XP przetestowano wiele różnych programów 16-bitowych przeznaczonych do uruchamiania w systemie Microsoft Windows 3.1. Podczas rozwiązywania problemów z 16-bitowym programem Windows, który nie działa poprawnie, należy rozważyć następujące elementy:
 • Jeśli to możliwe, należy sprawdzić, czy program działa poprawnie w systemie Microsoft Windows 3.0 i Windows 3.1.
 • Należy zwrócić uwagę, że program, który wymaga wirtualnego sterownika urządzenia (VxD), nie będzie działał w systemie Windows XP.
 • Należy się upewnić, że w Panelu sterownia wybrano drukarkę domyślną. Niektóre programy (takie jak Microsoft Word w wersji 2.0 dla systemu Windows) nie działają poprawnie w systemie Windows XP, jeśli nie została wybrana drukarka domyślna. Niektóre starsze programy 16-bitowe wymagają wybrania drukarki w swoich opcjach.
 • Należy się upewnić, że wszystkie biblioteki dołączane dynamicznie (DLL) używane przez dany program są aktualne i można je zlokalizować (znajdują się na ścieżce systemowej lub są jasno zdefiniowane w programie lub katalogu roboczym).
 • Należy się upewnić, że domyślne elementy znajdujące się w plikach Config.nt oraz Autoexec.nt są obecne i mają odpowiednią kolejność.

  W systemie Windows XP plik Config.nt domyślnie zawiera następujące polecenia:
    dos=high, umb
    device=%SystemRoot%\system32\himem.sys
    files=40
  					
  Plik Autoexec.nt domyślnie zawiera następujące polecenia:
    @echo off
    lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
    lh %SystemRoot%\system32\redir
    lh %SystemRoot%\system32\dosx
    SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
  					
 • Wszystkie zmienne środowiskowe wymagane przez program oparty na systemie Windows powinny być umieszczone w pliku Autoexec.nt; jeśli tam są, system Windows będzie je właściwie wykorzystywał.

  Należy zwrócić uwagę, że w przypadku wprowadzenia zmian w zmiennych związanych z podsystemem Windows 3.0 lub Windows 3.1 (Wowexec.exe), trzeba ponownie uruchomić komputer, aby zmiany zaczęły obowiązywać.
 • Należy określić, czy system Windows został zainstalowany jako samodzielny system operacyjny, czy jako uaktualnienie wcześniejszej instalacji systemu Windows 3.0 lub Windows 3.1. Jeśli jest to uaktualnienie, informacje z plików Win.ini i/lub System.ini mogły być niepoprawnie skopiowane do bazy danych Rejestru systemu Windows.

  Aby rozwiązać ten problem, możesz ponownie przenieść te ustawienia lub ponownie zainstalować niedziałający program.

  Aby uzyskać pomoc dotyczącą migrowania informacji o programach do Rejestru systemu Windows, wyszukaj odpowiednie tematy w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base na podstawie następujących słów kluczowych:
  migracja i Win.ini
 • Należy uruchomić program w oddzielnym obszarze pamięci. Aby to zrobić, poddaj edycji właściwości ikony lub skrótu: na karcie Ogólne kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie zaznacz odpowiednie pole wyboru.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu migrowania programów 16-bitowych, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
102884 Migrating Windows 3.1 Groups After Installation

Właściwości

Numer ID artykułu: 314495 - Ostatnia weryfikacja: 5 września 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbinfo kbinterop kb3rdparty KB314495

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com