วิธีการแก้ไขโปรแกรม Windows 16 บิตใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314495 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Microsoft Windows 2000 ของบทความนี้ ดู103656.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

หลายโปรแกรม 16 บิตโปรแกรมที่ต่างกันออกแบบมาเพื่อทำงานภายใต้ Microsoft Windows 3.1 ได้ถูกทดสอบกับ Windows XP เมื่อคุณทำแก้ไขในโปรแกรม 16 บิตที่ใช้ Windows ที่ทำงานไม่ถูกต้องภายใต้ Windows XP พิจารณารายการต่อไปนี้:
 • ถ้าเป็นไปได้ ตรวจสอบทำงานที่ โปรแกรมได้อย่างถูกต้องภายใต้ Microsoft Windows 3.0 และ Windows 3.1
 • โปรดสังเกตว่า ถ้าโปรแกรมต้องใช้โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เสมือน (VxD), มันจะไม่ทำงานอย่างถูกต้องภายใต้ Windows XP
 • ให้แน่ใจว่า มีการเลือกเครื่องพิมพ์เริ่มต้นใน'แผงควบคุม' โปรแกรมบางโปรแกรม (เช่น Microsoft Word 2.0 รุ่นสำหรับ Windows) ไม่ทำได้อย่างถูกต้องภายใต้ Windows XP ยกเว้นว่ามีการเลือกเครื่องพิมพ์เริ่มต้น 16 บิตโปรแกรมเก่า ๆ บางโปรแกรมต้องการที่คุณเลือกเครื่องพิมพ์ภายในตัวเลือกของโปรแกรม
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเชื่อมโยงแบบไดนามิกห้อง (DLLs) ใช้ โดยโปรแกรมทั้งปัจจุบัน และ locatable โดยโปรแกรม (เส้นทางของระบบ หรือได้กำหนดไว้ภายในโปรแกรมหรือไดเรกทอรีการทำงาน)
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สินค้าเริ่มต้นที่มีอยู่ในไฟล์ Config.nt และ Autoexec.nt อยู่ และอยู่ ในใบสั่งที่เหมาะสม

  ใน Windows XP, Config.nt ประกอบด้วยคำสั่งต่อไปนี้เป็นค่าเริ่มต้น:
    dos=high, umb
    device=%SystemRoot%\system32\himem.sys
    files=40
  					
  autoexec.nt ประกอบด้วยคำสั่งต่อไปนี้เป็นค่าเริ่มต้น:
    @echo off
    lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
    lh %SystemRoot%\system32\redir
    lh %SystemRoot%\system32\dosx
    SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
  					
 • ตัวแปรสภาพแวดล้อมใดก็ตามโปรแกรมที่ใช้ Windows ควรจะอยู่ในไฟล์ Autoexec.nt ในกรณีนี้ Windows จะใช้แฟ้มเหล่านั้นอย่างเหมาะสม

  โปรดสังเกตว่า ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นกับตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับระบบที่ Windows 3.0 หรือ Windows 3.1 ย่อย (Wowexec.exe), คุณอาจต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะนำมาใช้ใหม่
 • ตรวจสอบว่า Windows มีการติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบสแตนด์อโลน หรือ เป็นการปรับรุ่นติดกับ Windows 3.0 หรือ Windows 3.1 ตั้งก่อนหน้านี้หรือไม่ ถ้ามีการปรับรุ่น ข้อมูลจากแฟ้ม Win.ini และ/หรือ System.ini อาจได้ไม่ถูกคัดอย่างถูกต้องลอกลงในฐานข้อมูลรีจิสทรีของ Windows

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณอาจต้องการโอนย้ายการตั้งค่าเหล่านี้อีกครั้ง หรือติดตั้งโปรแกรมที่ไม่ทำงาน

  สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลที่โปรแกรมกำลังโยกย้ายลงในรีจิสทรีของ Windows แบบสอบถามบนคำอ้างอิงต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
  โอนย้าย และ Win.ini
 • เรียกใช้โปรแกรมในระบบพื้นที่หน่วยความจำที่แยกต่างหาก เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แก้ไขคุณสมบัติของไอคอนหรือทางลัด: คงทั่วไปแท็บ คลิกการขั้นสูงปุ่ม แล้วคลิกการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการโยกย้ายโปรแกรม 16 บิต คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
102884กลุ่มของ Windows 3.1 กำลังโยกย้ายหลังจากการติดตั้ง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314495 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kb3rdparty kbhowto kbinfo kbinterop kbmt KB314495 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314495

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com