Tisk na síťové tiskárně z aplikace pro systém MS-DOS v systému Windows XP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 314499 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 154498.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

ÚVOD

Tento článek objasňuje, jak tisknout na síťové tiskárně z aplikace pro systém MS-DOS v systému Microsoft Windows XP.

Další informace

Ve výchozím nastavení je tisk v aplikacích pro systém MS-DOS prováděn přímo prostřednictvím portu LPT1 nebo LPT2. Výstup je automaticky směrován přes přesměrovač na sdílenou tiskárnu pouze v případě, že použijete některou z následujících metod:

Metoda 1

Pomocí příkazu net.exe vytvořte trvalé připojení. To lze provést zadáním následující syntaxe do příkazového řádku:
net use lptx \\tiskový_server\název_sdílené_tiskárny /persistent:yes
kde x je číslo portu tiskárny, který chcete mapovat, tiskový_server je tiskový server sdílející tiskárnu a název_sdílené_tiskárny je název sdílené tiskárny.

Chcete-li například mapovat port LPT2 na tiskárnu sdílenou jako Laser1 na tiskovém serveru nazvaném Pserver, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 3. Zadejte net use lpt2 \\pserver\laser1 /persistent:yes a stiskněte klávesu ENTER.
 4. Příkazový řádek ukončíte zadáním příkazu exit a stisknutím klávesy ENTER.
Poznámka: V systému Windows XP nemohou uživatelé bez oprávnění správce mapovat cestu síťové tiskárny k portu LPT, který existuje v počítači jako fyzický paralelní port.

Další informace o tom, jak může běžný uživatel mapovat porty LPT, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
313644 Uživatelé bez oprávnění správce nemohou znovu mapovat port LPT na síťovou tiskárnu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Metoda 2

Tiskněte přímo na sdílenou tiskárnu zadáním následující syntaxe do příkazového řádku:
print /d:\\tiskový_server\název_sdílené_tiskárnyjednotka:\cesta\název_souboru
kde tiskový_server je tiskový server sdílející tiskárnu, název_sdílené_tiskárny je název sdílené tiskárny a položky jednotka:, cesta a název_souboru tvoří úplnou cestu dokumentu, který chcete tisknout.

Chcete-li například tisknout dokument s názvem dopis.doc z kořenového adresáře jednotky C na tiskárnu sdílenou jako Laser1 na tiskovém serveru nazvaném Pserver, postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Do pole Otevřít zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 3. Zadejte print /d:\\pserver\laser1 c:\dopis.doc a stiskněte klávesu ENTER.

  Zobrazí se následující zpráva příkazového řádku:
  C:\dopis.doc se právě tiskne.
 4. Příkazový řádek ukončíte zadáním příkazu exit a stisknutím klávesy ENTER.
V systému Windows XP není podporován příkaz CAPTURE systému Novell NetWare, k mapování portu LPT na tiskovou frontu systému Novell NetWare proto použijte následující příkaz:
net use lptx \\server\queue
Pokud je port LPT úspěšně přesměrován, zobrazí se následující zpráva:
Příkaz byl úspěšně dokončen.
Chcete-li zrušit trvalá připojení LPTx, použijte následující syntaxi:
net use lptx /delete
Poznámka: V případě použití příkazu CAPTURE se může zobrazit chybová zpráva podobná následující:
CAPTURE-4.01-923: Došlo k neočekávané chybě: 255 (00FF).
(SPOOL.C: [426])
Další informace získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
156429 Podporované 16bitové nástroje a aplikace pro systém NetWare (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.

Vlastnosti

ID článku: 314499 - Poslední aktualizace: 31. ledna 2014 - Revize: 1.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
Klíčová slova: 
kb3rdparty kberrmsg kbhowto kbinfo kbprint KB314499

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com