כיצד להדפיס למדפסת רשת מתוכנית מבוססת MS-DOS במערכת Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 314499 - View products that this article applies to.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל- Microsoft Windows 2000, ראה 154498.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

מאמר זה מתאר כיצד להדפיס למדפסת רשת מתוכנית מבוססת MS-DOS במערכת Windows XP.

מידע נוסף

כברירת מחדל, רוב התוכניות המבוססות על MS-DOS מדפיסות ישירות ליציאה LPT1 או ליציאה LPT2. עם זאת, הפלט אינו מנותב אוטומטית דרך מנתב אל שיתוף הדפסה אלא אם אתה משתמש באחת השיטות שלהלן.

שיטה מספר 1

השתמש בפקודה net.exe כדי להקים חיבור מתמיד. כדי לבצע זאת, השתמש בתחביר הבא בשורת הפקודה
net use lptx \\printserver\sharename /persistent:yes
בביטוי זה x הוא מספר יציאת המדפסת שברצונך למפות, printserver הוא שרת ההדפסות המשתף את המדפסת, ו-sharename הוא שמו של שיתוף המדפסת.

לדוגמה, כדי למפות את LPT2 למדפסת המשותפת ששמה Laser1 בשרת הדפסות ששמו Pserver, פעל לפי ההוראות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתח את, הקלד cmd, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. הקלד net use lpt2 \\pserver\laser1 /persistent:yes ולאחר מכן הקש על ENTER.
 4. כדי לצאת משורת הפקודה, הקלד exit והקש על ENTER.
הערה במערכת ההפעלה Windows XP, משתמשים שאינם מנהלים אינם יכולים למפות יציאת LPT למדפסת רשת כאשר יציאת ה- LPT קיימת במחשב כיציאה מקבילית פיזית.

לקבלת מידע נוסף על הדרך שבה משתמש רגיל יכול למפות יציאות LPT, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
313644 משתמשים שאינם מנהלים אינם מורשים לשנות מיפוי של יציאת LPT למדפסת רשת (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

שיטה מספר 2

הדפס ישירות לשיתוף המדפסת באמצעות שימוש בתחביר הבא בשורת הפקודה
print /d:\\printserver\sharenamedrive:\path\filename
. בביטוי זה printserverהוא שרת ההדפסות המשתף את המדפסת, sharename הוא שמו של שיתוף המדפסת, ואילו drive:, path וכן filename מרכיבים את הנתיב המלא למסמך שברצונך להדפיס.

לדוגמה, כדי להדפיס מסמך בשם letter.doc מספריית הבסיס של כונן C למדפסת משותפת בשם Laser1 בשרת הדפסות ששמו Pserver, פעל לפי ההוראות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. בתיבה פתח את, הקלד cmd, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. הקלד print /d:\\pserver\laser1 c:\letter.doc ולאחר מכן הקש על ENTER.

  עתה תופיע ההודעה הבאה בשורת הפקודה:
  C:\letter.doc is currently being printed (המסמך C:\letter.doc מודפס כעת).
 4. כדי לצאת משורת הפקודה, הקלד exit והקש על ENTER.
מאחר שהפקודה CAPTURE של Novell NetWare אינה נתמכת במערכת Windows XP, השתמש בפקודה הבאה כדי למפות את יציאת ה-LPT לתור הדפסה של Novell NetWare:
net use lptx \\server\queue
אם יציאת ה-LPT תנותב מחדש בהצלחה, תתקבל ההודעה הבאה:
הפקודה הושלמה בהצלחה.
כדי לנתק חיבורים מתמידים של יציאות LPTx, השתמש בתחביר הבא:
net use lptx /delete
הערה אם תנסה להשתמש בפקודה CAPTURE, ייתכן שתקבל הודעת שגיאה הדומה להודעה הבאה:
CAPTURE-4.01-923: אירעה שגיאה בלתי צפויה: 255 (00FF).
(SPOOL.C: [426])
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציג את המאמרים הרלוונטיים מתוך Microsoft Knowledge Base:
156429 יישומים תומכי NetWare ותוכניות שירות של 16 סיביות שנתמכות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מוצריהם של ספקים חיצוניים (צדדים שלישיים) הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות במיקרוסופט. מיקרוסופט אינה מעניקה אחריות, בין במפורש ובין בכל דרך אחרת, לגבי ביצועיהם או אמינותם של מוצרים אלה.

מאפיינים

Article ID: 314499 - Last Review: יום ראשון 30 ספטמבר 2007 - Revision: 3.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kberrmsg kbhowto kbinfo kbprint kb3rdparty KB314499

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com