Ο υπολογιστής σταματά να ανταποκρίνεται και εμφανίζεται μια μαύρη οθόνη κατά την εκκίνηση των Windows XP

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 314503 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Συμπτώματα

Όταν προσπαθήσετε να ξεκινήσετε τα Windows XP, ο υπολογιστής ίσως να φαίνεται ότι σταματά να ανταποκρίνεται (κολλάει), εμφανίζοντας μια μαύρη οθόνη αμέσως μετά την ολοκλήρωση των αυτόματων ελέγχων ενέργειας (POST) και πριν από την τυπική εμφάνιση του λογοτύπου των Windows XP στην οθόνη.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει αν ισχύει κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες:

Αιτία 1

Αυτό το θέμα ενδέχεται να προκύψει αν έχετε ένα CD, ένα DVD ή μια δισκέτα στη μονάδα CD, DVD ή δισκέτας κατά την εκκίνηση του υπολογιστή.

Αιτία 2

Αυτό το θέμα ενδέχεται να προκύψει αν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία είναι κατεστραμμένα και δεν φορτώνονται κατά την ακολουθία εκκίνησης του υπολογιστή:
 • Κύρια εγγραφή εκκίνησης
 • Πίνακες διαμερισμάτων
 • Τομέας εκκίνησης
 • Αρχείο NTLDR

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση για την αιτία 1

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, αφαιρέστε τα μέσα από τη μονάδα CD, DVD ή δισκέτας και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους

Αυτή η ενότητα προορίζεται για προχωρημένους χρήστες υπολογιστών. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους, ζητήστε βοήθεια από κάποιον ή επικοινωνήστε με την υποστήριξη. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=el#tab0

Προτεινόμενη αντιμετώπιση για την αιτία 2

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, πρέπει να έχετε το CD-ROM των Windows XP. Εάν δεν έχετε διαθέσιμο το CD-ROM των Windows XP, πρέπει να καλέσετε τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας, για να αντιμετωπίσει το ζήτημα.

Εάν έχετε διαθέσιμο το CD-ROM των Windows XP, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.
Μέθοδος 1: Αντιμετώπιση προβλημάτων του συγκεκριμένου στοιχείου που προκαλεί την αδυναμία φόρτωσης των Windows
Σημείωση Αυτή η επιλογή απαιτεί να εκτελέσετε πολλά βήματα για να προσδιορίσετε το ακριβές στοιχείο που προκαλεί το ζήτημα. Αυτή η επιλογή ενδέχεται να επιτρέπει τη διατήρηση προσαρμογών στα Windows.
 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode). Για να γίνει αυτό, πιέστε το πλήκτρο F8 κατά την εκκίνηση των Windows. Κατόπιν, δημιουργήστε μια δισκέτα εκκίνησης των Windows XP για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή.

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας δισκέτας εκκίνησης των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  305595 Τρόπος δημιουργίας μιας δισκέτας με δυνατότητα εκκίνησης για ένα διαμέρισμα NTFS ή FAT στα Windows XP
  315222 Περιγραφή των επιλογών εκκίνησης σε ασφαλή λειτουργία στα Windows XP
  Εάν μπορέσετε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή από τη δισκέτα εκκίνησης χωρίς να εμφανιστεί μήνυμα λάθους, η καταστροφή περιορίζεται στην κύρια εγγραφή εκκίνησης, τον τομέα εκκίνησης ή το αρχείο NTLDR. Μετά την εκτέλεση των Windows XP, δημιουργήστε αμέσως αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων, πριν να προσπαθήσετε να διορθώσετε τον τομέα εκκίνησης.

  Χρησιμοποιήστε το εργαλείο Διαχείρισης δίσκων (Disk Management) για να προβάλετε τις πληροφορίες διαμερίσματος και να επιβεβαιώσετε ότι το διαμέρισμα (ή τα διαμερίσματα) δίσκου είναι σωστά. Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Διαχείρισης δίσκων (Disk Management), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε δεξιό κλικ στo εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage).
  2. Αναπτύξτε την επιλογή Αποθήκευση (Storage) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση δίσκων (Disk Management).
  Εάν υπάρχουν διαμερίσματα που δεν είναι έγκυρα ή αν δεν μπορείτε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας μια δισκέτα εκκίνησης, εξετάστε το ενδεχόμενο να κάνετε επανεγκατάσταση των Windows XP στον υπολογιστή και επαναφορά των πληροφοριών δεδομένων και ρύθμισης παραμέτρων από κάποιο πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας.

  Εάν δεν διαθέτετε ένα τρέχον αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων του υπολογιστή σας, επικοινωνήστε με κάποιον ειδικό στους υπολογιστές, για να προσδιορίσετε την καλύτερη μέθοδο επαναφοράς και ρύθμισης παραμέτρων των δεδομένων.
 2. Εκτελέστε ένα ενημερωμένο πρόγραμμα ανίχνευσης ιών, για να επαληθεύσετε ότι δεν υπάρχει ιός στον υπολογιστή.
 3. Επιδιορθώστε την κύρια εγγραφή εκκίνησης χρησιμοποιώντας την εντολή FIXMBR από την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows XP.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  307654 Τρόπος εγκατάστασης και χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) στα Windows XP
  Σημείωση Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μήνυμα λάθους που ενδέχεται να εμφανιστεί όταν χρησιμοποιείτε την εντολή FIXMBR, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  266745 Μήνυμα λάθους κατά την εκτέλεση της εντολής fixmbr
  Προειδοποίηση Εάν ο υπολογιστής σας έχει προσβληθεί από ιό και χρησιμοποιήστε την εντολή FIXMBR, ίσως να μην μπορέσετε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή. Πριν να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής δεν έχει προσβληθεί από ιό.
 4. Εάν το πρωτεύον διαμέρισμα εκκίνησης είναι διαμέρισμα FAT, χρησιμοποιήστε την εντολή FIXBOOT από την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows XP για να κάνετε εγγραφή ενός νέου τομέα εκκίνησης στο διαμέρισμα συστήματος και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την εντολή FIXMBR για να επιδιορθώσετε την κύρια εγγραφή εκκίνησης.
Μέθοδος 2: Επιδιόρθωση της εγκατάστασης των Windows
Σημείωση Η επιδιόρθωση της εγκατάστασης των Windows ενδέχεται να αλλάξει τη ρύθμιση παραμέτρων των Windows. Ίσως χρειαστεί επίσης να ακολουθήσετε αυτό το βήμα, αν ολοκληρώσετε όλα τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων της επιλογής 1 και το ζήτημα δεν επιλύεται.
 1. Χρησιμοποιήστε το CD-ROM των Windows XP, για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας. Στην οθόνη "Καλώς ορίσατε στο πρόγραμμα Εγκατάστασης" (Welcome to Setup), πιέστε το πλήκτρο ENTER, για να εγκαταστήσετε τα Windows XP.
 2. Πιέστε το πλήκτρο F8 για αποδοχή της Άδειας Χρήσης.
 3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε την εγκατάσταση των Windows XP που θέλετε να επιδιορθώσετε και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο R.

  Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP επιδιορθώνει τα αρχεία εγκατάστασης, γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση των Windows XP και, στη συνέχεια, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) ολοκληρώνει την επιδιόρθωση της εγκατάστασης των Windows XP.
 4. Ακολουθήστε τα υπόλοιπα βήματα, για να εγκαταστήσετε τα Windows.

  Σημείωση Για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα, πρέπει να έχετε τον 25-ψήφιο αριθμό-κλειδί προϊόντος (product key).
 5. Μόλις επιλυθεί αυτό το ζήτημα, βεβαιωθείτε ότι το τείχος προστασίας είναι ενεργοποιημένο και κατόπιν επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web, για να επανεγκαταστήσετε τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις:
  http://update.microsoft.com/
 6. Εκτελέστε μια σάρωση για ιούς στον υπολογιστή, επειδή τα ζητήματα με κατεστραμμένα στοιχεία μπορεί να αποδίδονται σε ιούς.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
229716 Περιγραφή της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) των Windows 2000
235364 Περιγραφή της εντολής SET στην Κονσόλα αποκατάστασης
310497 Τρόπος προσθήκης περισσότερης ισχύος στην Κονσόλα αποκατάστασης χρησιμοποιώντας την Πολιτική ομάδας των Windows XP Professional
Εάν τα άρθρα που παρατίθενται εδώ δεν σας βοηθούν να επιλύσετε το ζήτημα ή αν αντιμετωπίζετε συμπτώματα που διαφέρουν από εκείνα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, εκτελέστε αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) για περισσότερες πληροφορίες. Για να κάνετε αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://support.microsoft.com
Κατόπιν, πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος λάθους που λαμβάνετε ή πληκτρολογήστε μια περιγραφή του ζητήματος στο πεδίο Υποστήριξη για την αναζήτηση (KB) (Search Support (KB)).

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 314503 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013 - Αναθεώρηση: 5.1
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Λέξεις-κλειδιά: 
kbresolve kbvirus kbenv kbprb kbusage KB314503

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com