Podczas uruchamiania systemu Windows XP komputer przestaje odpowiadać i pojawia się czarny ekran

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 314503 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Przy próbie uruchomienia systemu Windows XP komputer może przestać odpowiadać (zawiesić się): zaraz po zakończeniu procedury testowej POST zamiast logo systemu Windows XP może zostać wyświetlony czarny ekran.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

Przyczyna 1

Problem może wystąpić, jeśli podczas uruchamiania komputera w stacji dysków znajduje się dysk CD lub DVD albo w stacji dyskietek jest dyskietka.

Przyczyna 2

Problem występuje, jeśli co najmniej jeden z następujących elementów uległ uszkodzeniu i nie jest ładowany podczas sekwencji rozruchu komputera:
 • Główny rekord rozruchowy
 • Tabele partycji
 • Sektor rozruchowy
 • Plik NTLDR

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać podane poniżej czynności.

Rozwiązanie w wypadku przyczyny 1

Aby rozwiązać problem, należy wyjąć nośnik znajdujący się w stacji dysków CD/DVD lub w stacji dyskietek, a następnie ponownie uruchomić komputer.

Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Ta sekcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników komputerów. W przypadku braku doświadczenia z zaawansowanym rozwiązywaniem problemów można poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z pomocą techniczną. Aby uzyskać informacje o tym, jak to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=pl

Rozwiązanie w wypadku przyczyny 2

Do rozwiązania problemu wymagany jest dysk CD-ROM z systemem Windows XP. Jeśli nie masz dysku CD-ROM z systemem Windows XP, skontaktuj się z producentem komputera.

Jeśli masz dysk CD-ROM z systemem Windows XP, użyj jednej z następujących metod.
Metoda 1. Znalezienie przyczyny problemu powodującego, że system Windows nie jest ładowany
Uwaga W wypadku tej metody wymagane jest wykonanie wielu czynności w celu ustalenia przyczyny problemu. Może ona umożliwić zachowanie w systemie Windows ustawień dostosowanych do potrzeb użytkownika.
 1. Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym. W tym celu podczas uruchamiania systemu Windows naciśnij klawisz F8. Następnie utwórz dysk rozruchowy systemu Windows XP, aby uruchomić komputer.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu tworzenia dysku rozruchowego systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  305595 Jak utworzyć dyskietkę rozruchową dla partycji NTFS lub FAT w systemie Windows XP
  315222 Opis opcji rozruchu w trybie awaryjnym w systemie Windows XP
  Jeśli uda się uruchomić komputer za pomocą dysku rozruchowego i nie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, uszkodzony został główny rekord rozruchowy, sektor rozruchowy lub plik NTLDR. Po uruchomieniu systemu Windows XP natychmiast wykonaj kopie zapasowe wszystkich danych, a dopiero później spróbuj naprawić sektor rozruchowy.

  W narzędziu Zarządzanie dyskami wyświetl informacje o partycjach i upewnij się, że partycja (lub partycje) działają poprawnie. Aby użyć narzędzia Zarządzanie dyskami, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj.
  2. Rozwiń pozycję Magazyn, a następnie kliknij pozycję Zarządzanie dyskami.
  Jeśli na dysku znajdują się błędne partycje lub nie można uruchomić komputera za pomocą dysku rozruchowego, należy rozważyć ponowne zainstalowanie systemu Windows XP na komputerze i przywrócenie danych oraz informacji konfiguracji za pomocą wykonanych wcześniej kopii zapasowych.

  Jeśli nie masz bieżących kopii zapasowych danych zapisanych na komputerze, skontaktuj się ze specjalistą, aby ustalić najlepszy sposób odzyskania danych i konfiguracji.
 2. Uruchom zaktualizowany program skanujący pod kątem wirusów, aby upewnić się, że na komputerze nie ma wirusów.
 3. Napraw główny rekord rozruchowy, wpisując w konsoli odzyskiwania systemu Windows XP polecenie FIXMBR.

  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu korzystania z konsoli odzyskiwania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  307654 Jak zainstalować konsolę odzyskiwania i używać jej w systemie Windows XP
  Uwaga Aby uzyskać więcej informacji dotyczących komunikatu o błędzie, który może się pojawić w przypadku używania polecenia FIXMBR, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  266745 Komunikat o błędzie w przypadku uruchamiania polecenia fixmbr (strona może być w języku angielskim)
  Ostrzeżenie W wypadku użycia polecenia FIXMBR na komputerze zainfekowanym wirusem uruchomienie komputera może okazać się niemożliwe. Przed użyciem tego polecenia należy się upewnić, że komputer nie jest zainfekowany wirusem.
 4. Jeśli podstawowa partycja rozruchowa jest partycją FAT, w konsoli odzyskiwania systemu Windows XP należy wpisać polecenie FIXBOOT w celu zapisania na partycji systemowej nowego sektora rozruchowego. Następnie należy naprawić główny rekord rozruchowy za pomocą polecenia FIXMBR.
Metoda 2. Naprawienie instalacji systemu Windows
Uwaga Naprawienie instalacji systemu Windows może zmienić konfigurację systemu Windows. Wykonanie tego kroku może być konieczne, jeśli nie uda się rozwiązać problemu po wykonaniu wszystkich czynności opisanych w metodzie 1.
 1. Uruchom komputer za pomocą dysku CD-ROM z systemem Windows XP. Po wyświetleniu ekranu powitalnego programu instalacyjnego naciśnij klawisz ENTER, aby skonfigurować system Windows XP.
 2. Naciśnij klawisz F8, aby zaakceptować postanowienia licencyjne.
 3. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz instalację systemu Windows XP, którą chcesz naprawić, a następnie naciśnij klawisz R.

  Instalator systemu Windows XP naprawi pliki instalacyjne, system Windows XP zostanie automatycznie ponownie uruchomiony, a Instalator zakończy naprawianie instalacji systemu.
 4. Wykonaj pozostałe czynności, aby skonfigurować system Windows.

  Uwaga Do wykonania tych czynności jest potrzebny 25-znakowy klucz produktu.
 5. Natychmiast po rozwiązaniu problemu upewnij się, że jest włączona zapora, a następnie odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web w celu ponownego zainstalowania najnowszych aktualizacji:
  http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=pl-pl
 6. Przeskanuj komputer pod kątem wirusów, ponieważ przyczyną problemów z uszkodzonymi elementami mogą być wirusy.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konsoli odzyskiwania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
229716 Opis konsoli odzyskiwania systemu Windows 2000
235364 Opis polecenia SET w konsoli odzyskiwania (strona może być w języku angielskim)
310497 Jak zwiększyć możliwości konsoli odzyskiwania za pomocą zasad grupy w systemie Windows XP Professional
Jeśli wymienione tu artykuły nie pomogą w rozwiązaniu problemu lub występują symptomy inne niż opisane w tym artykule, należy poszukać dodatkowych informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/?ln=pl
Następnie wpisz tekst otrzymanego komunikatu o błędzie lub opis problemu w polu Szukaj w pomocy technicznej firmy Microsoft.
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Właściwości

Numer ID artykułu: 314503 - Ostatnia weryfikacja: 7 czerwca 2013 - Weryfikacja: 1.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbresolve kbvirus kbenv kbprb kbusage KB314503

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com