Pri spustení systému Windows XP prestane počítač reagovať a obrazovka stmavne

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 314503 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Príznaky

Pri pokuse o spustenie systému Windows XP počítač prestane zdanlivo reagovať a na obrazovke sa zobrazí prázdna čierna plocha, keď sa dokončí automatický test pri zapnutí (POST) a očakáva sa zobrazenie loga systému Windows XP.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytnúť pri splnení niektorej z nasledujúcich podmienok:

Príčina 1

Tento problém sa môže vyskytnúť keď máte v jednotke CD, DVD alebo v disketovej jednotke počítača vložený disk CD, DVD alebo disketu.

Príčina 2

Tento problém sa vyskytuje, ak sú poškodené niektoré z nasledujúcich prvkov a počas spúšťania počítača sa nenačítajú:
 • Hlavný zavádzací záznam
 • Tabuľky oblastí
 • Zavádzací sektor
 • Súbor NTLDR

Riešenie

Pri riešení tohto problému postupujte podľa týchto krokov.

Riešenie príčiny 1

Problém vyriešite vybratím média z jednotky CD, DVD alebo z disketovej jednotky a reštartovaním počítača.

Riešenie problémov pre pokročilých používateľov

Táto sekcia je určená pre skúsených používateľov počítača. Ak sa nechcete púšťať do pokročilého riešenia problémov, môžete niekoho požiadať o pomoc alebo kontaktovať technickú podporu. Informácie o tom, ako to urobiť, nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sk

Riešenie príčiny 2

Na vyriešenie tohto problému potrebujete disk CD-ROM so systémom Windows XP. Ak disk CD-ROM so systémom Windows XP nemáte, o vyriešenie problému budete musieť požiadať výrobcu počítača.

Ak máte disk XP CD-ROM so systémom Windows XP, použite jeden z nasledujúcich postupov.
Postup 1: Riešenie problémov s konkrétnym prvkov zapríčiňujúcim nenačítanie systému Windows
Poznámka: V rámci tohto postupu musíte vykonať niekoľko krokov na určenie konkrétneho prvku, ktorý spôsobuje daný problém. Pri použití tohto postupu si môžete zachovať svoje prispôsobenia systému Windows.
 1. Reštartujte počítač v núdzovom režime. Do núdzového režimu prejdete stlačením klávesu F8 počas spúšťania systému Windows. Potom vytvorte zavádzací disk systému Windows XP na spustenie počítača.

  Ďalšie informácie o vytvorení zavádzacieho disku systému Windows XP nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
  305595 Vytvorenie spúšťacej diskety pre oblasť NTFS alebo FAT v systéme Windows XP
  315222 Popis možností spustenia núdzového režimu v systéme Windows XP
  Ak sa dá počítač spustiť zo zavádzacieho disku bez zobrazenia chybového hlásenia, poškodenie sa týka hlavného zavádzacieho záznamu, zavádzacieho sektora alebo súboru NTLDR. Po spustení systému Windows XP okamžite vytvorte zálohu všetkých údajov, a až potom sa pokúste opraviť zavádzací sektor.

  Na zobrazenie informácií o oblastiach použite program Správa diskov a overte, či je disková oblasť (alebo oblasti) správna. Ak chcete použiť program Správa diskov, vykonajte nasledujúce kroky:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Tento počítač a potom kliknite na príkaz Spravovať.
  2. Rozbaľte položku Ukladací priestor a kliknite na položku Správa diskov.
  Ak existujú neplatné oblasti alebo sa počítač nedá spustiť pomocou zavádzacieho disku, zvážte preinštalovanie systému Windows XP v počítači a obnovenie údajov a informácií o konfigurácii z existujúcej zálohy.

  Ak nemáte vytvorenú záložnú kópiu údajov v počítači, obráťte sa na počítačového špecialistu a požiadajte ho, aby vám odporučil najvhodnejší spôsob zálohovania údajov a konfigurácie.
 2. Spustite program na zisťovanie vírusov a overte, či sa v počítači nenachádza vírus.
 3. Opravte hlavný zavádzací záznam pomocou príkazu FIXMBR, ktorý sa spúšťa v systéme Windows XP pomocou konzoly na obnovenie.

  Ďalšie informácie o používaní konzoly na obnovenie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
  307654 Inštalácia a používanie konzoly na obnovenie v systéme Windows XP
  Poznámka. Ďalšie informácie o chybovom hlásení, ktoré sa môže zobraziť pri použití príkazu FIXMBR, zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  266745 Chybové hlásenie pri spustení príkazu fixmbr
  Upozornenie Ak je počítač napadnutý vírusom a použijete príkaz FIXMBR, počítač sa nemusí podariť spustiť. Pred použitím tohto príkazu sa uistite, že sa v počítači nenachádza vírus.
 4. Ak sa na hlavnej zavádzacej oblasti používa súborový systém FAT, použite príkaz FIXBOOT, ktorý spustite pomocou konzoly na obnovenie systému Windows XP na zapísanie nového zavádzacieho sektora na systémovú oblasť, a potom použite príkaz FIXMBR na opravenie hlavného zavádzacieho záznamu.
Postup 2: Opravenie inštalácie systému Windows
Poznámka: Vykonaním opravy inštalácie systému Windows sa môže zmeniť jeho konfigurácia. Tento krok budete pravdepodobne musieť vykonať, ak ste dokončili všetky kroky v postupe 1 a problém sa nevyriešil.
 1. Spustite počítač pomocou disku CD-ROM so systémom Windows XP. Na uvítacej obrazovke inštalačného programu stlačením klávesu ENTER spustite inštaláciu systému Windows XP.
 2. Stlačením klávesu F8 potvrďte svoj súhlas s licenčnou zmluvou.
 3. Pomocou klávesov so šípkami vyberte inštaláciu systému Windows XP, ktorú chcete opraviť, a stlačte kláves R.

  Inštalačný program systému Windows XP opraví inštalačné súbory, systém Windows XP sa automaticky reštartuje a potom inštalačný program dokončí opravu inštalácie systému Windows XP.
 4. Dokončite inštaláciu systému Windows vykonaním zostávajúcich krokov.

  Poznámka: Na dokončenie týchto krokov potrebujete 25-miestny kód Product Key.
 5. Po vyriešení problému nezabudnite zapnúť bránu firewall a potom navštíviť nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft a nainštalovať najnovšie aktualizácie:
  http://update.microsoft.com/
 6. Spustite zisťovanie vírusov v počítači, pretože problémy s porušenými prvkami môžu súvisieť s vírusmi.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o používaní konzoly na obnovenie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
229716 Popis súčasti Windows 2000 Recovery Console
235364 Popis príkazu SET v konzole na obnovenie
310497 Postup pri rozšírení funkčnosti konzoly na obnovenie pomocou politiky skupiny v systéme Windows XP Professional
Ak sa vám tu uvedené články nepomôžu vyriešiť problém alebo ak sa problémy prejavujú inak, ako tie, čo sa popisujú v článku, ďalšie informácie vyhľadajte v databáze Microsoft Knowledge Base. Ak chcete vyhľadávať v databáze Microsoft Knowledge Base, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/?ln=sk
Potom zadajte text zobrazeného chybového hlásenia alebo zadajte popis problému do poľa Search Support (KB).

Vlastnosti

ID článku: 314503 - Posledná kontrola: 26. februára 2014 - Revízia: 5.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbresolve kbvirus kbenv kbprb kbusage KB314503

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com