คำสั่ง /forestprep adprep ของ Windows Server 2003 ทำให้แอตทริบิวต์ mangled ในฟอเรสต์เป็น Windows 2000 ที่ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314649 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

สามไม่ใช่ขอสำหรับข้อคิดเห็น (RFC) กำหนดเค้าร่าง Microsoft Exchange 2000-แอตทริบิวต์ที่เข้ากันได้:houseIdentifier,เลขานุการและlabeledURI. Redefines Microsoft Windows 2000 InetOrgPerson Kitเลขานุการแอตทริบิวต์ และlabeledURIแอตทริบิวต์ ที่adprep /forestprepคำสั่งใน Microsoft Windows Server 2003 มี redefined แอตทริบิวต์ที่สามทั้งหมดตามที่อธิบายไว้ในคำขอสำหรับข้อคิดเห็น (RFC) 2798

ถ้า Exchange 2000 สร้างแอตทริบิวต์สามก่อนที่คุณรันชุด Windows 2000 InetOrgPerson,LdapDisplayNameคุณลักษณะสำหรับการhouseIdentifierแอตทริบิวต์กลายเป็นขัดแย้ง หรือ "mangled" หลังจากที่มีเพิ่มคำนิยามที่เข้ากันได้กับ RFC ใหม่ โดย Windows Server 2003adprep /forestprepการจำลองแบบ ถ้า Exchange 2000 สร้างแอตทริบิวต์สามก่อนที่คุณสามารถเรียกใช้ Windows Server 2003adprep /forestprepคำสั่ง แอตทริบิวต์ที่สามทั้งหมดกลายเป็น mangled ความขัดแย้งเหล่านี้เกิดขึ้นหาก Windows Server 2003adprep /forestprepคำสั่งสร้างแอตทริบิวต์เหล่านี้ก่อนที่คุณทำการติดตั้ง Exchange 2000

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อ Windows Server 2003adprep /forestprepเพิ่มคำสั่งนั้นInetOrgPersonแอตทริบิวต์ในฟอเรสต์ของ Windows 2000 ที่ประกอบด้วยแบบแผน Exchange 2000 ของคำนิยามของ คำเลขานุการการhouseIdentifierและการlabeledURIแอตทริบิวต์ที่ขัดแย้งกับข้อกำหนดของ Exchange 2000 ของแอตทริบิวต์เหล่านี้ บนตัวควบคุมโดเมนที่ได้รับการปรับปรุง schema ของ Windows Server 2003 การLdapDisplayNameแอตทริบิวต์สำหรับข้อกำหนดของ Exchange 2000 ของแอตทริบิวต์เหล่านี้ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อป้องกันความขัดแย้ง เมื่อบริการไดเรกทอรี Active Directory ของ Microsoft ตรวจพบชื่อที่ซ้ำกัน มันปรับเปลี่ยนชื่อของวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยการเพิ่ม "Dup" และอักขระบางตัวที่ไม่ซ้ำกันไปยังจุดเริ่มต้นของชื่อ ลักษณะการทำงานนี้เรียกว่า "วัตถุ mangling

Exchange Server 2003/forestprep การติดตั้งมีการเพิ่มคำสั่งลงของInetOrgPersonคุณลักษณะ และอาจทำให้วัตถุ mangling

ฟอเรสต์เป็นไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่จะไม่มีความเสี่ยงต่อปัญหานี้ชื่อของจอแสดงผล mangled ถ้าคุณใช้ Windows Server 2003adprep /forestprepคำสั่งในการสร้างคำจำกัดความที่เริ่มต้นของการเลขานุการการlabeledURIและการhouseIdentifierแอตทริบิวต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง mangledLdapDisplayNameแอตทริบิวต์เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • คุณเรียกใช้ Windows Server 2003adprep /forestprepคำสั่งในฟอเรสต์ Windows 2000 ก่อนที่คุณทำการติดตั้ง Exchange 2000
 • คุณสามารถเพิ่ม Exchange 2000 ฟอเรสต์ Windows 2000 ที่มีอยู่แล้ว คุณเรียกใช้แฟ้ม Inetorgpersonfix.ldf ก่อนที่คุณเรียกใช้ Windows Server 2003adprep /forestprepคำสั่ง
 • คุณสามารถเพิ่ม Exchange 2000 ฟอเรสต์ Windows 2000 ที่มีอยู่แล้ว เรียกใช้ Exchange Server 2003 แล้ว/forestprep การติดตั้งคำสั่งก่อนที่คุณเรียกใช้ Windows Server 2003adprep /forestprepคำสั่ง
แอตทริบิวต์ mangled อาจเกิดขึ้นในฟอเรสต์เป็น Windows 2000 และ Windows Server 2003 ถ้า Exchange 2000 สร้างคำจำกัดความที่เริ่มต้นของการเลขานุการการhouseIdentifierและการlabeledURIแอตทริบิวต์ในโดเมน Windows 2000 ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • คุณเพิ่มรุ่น Exchange 2000InetOrgPersonระดับชั้นของฟอเรสต์ Windows 2000 ก่อนที่คุณเพิ่มการInetOrgPersonคลาจาก InetOrgPerson Kit
 • คุณเพิ่มรุ่น Exchange 2000InetOrgPersonระดับชั้นของฟอเรสต์ Windows 2000 ก่อนที่คุณเรียกใช้ Windows Server 2003adprep /forestprepคำสั่ง
 • คุณเพิ่ม Windows 2000 InetOrgPerson Kit และติดตั้ง Exchange 2000 แบบแผนการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณเรียกใช้ Windows Server 2003adprep /forestprepคำสั่ง
 • ตัวควบคุมโดเมน Windows 2000 ที่ประกอบด้วยคำจำกัดความของ Exchange 2000 ของ InetOrgPerson ไม่ได้รับการปรับปรุงไปยังไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่หลังจากที่คุณเรียกใช้แฟ้ม Inetorgpersonfix.ldf จากสื่อการติดตั้ง Windows Server 2003

สถานการณ์ที่ 1: เปลี่ยนแปลง schema ของ Exchange 2000 เพิ่มหลังจากที่คุณเรียกใช้คำสั่ง /forestprep adprep

ถ้าการเปลี่ยนแปลงแบบแผนของ Exchange 2000 จะแนะนำกับฟอเรสต์ Windows 2000 ของคุณหลังจากที่คุณเรียกใช้การadprep /forestprepคำสั่งจาก Windows Server 2003 ส่วนมุมมอง "ภาพรวม:การปรับรุ่น Windows 2000 โดเมนคอนโทรลเลอร์การ Windows Server2003" ของบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
325379วิธีการปรับรุ่นให้ตัวควบคุมโดเมน Windows 2000 เป็น Windows Server 2003

สถานการณ์ที่ 2: การเปลี่ยนแปลงแบบแผนของ Exchange 2000 มีการติดตั้งก่อนที่คุณเรียกใช้คำสั่ง /forestprep adprep Windows Server 2003

ถ้ามีการติดตั้ง Exchange 2000 การเปลี่ยนแปลงแบบแผนแล้ว แต่คุณไม่ได้ใช้เครื่องadprep /forestprepคำสั่งใน Windows Server 2003 พิจารณาแผนการดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เข้าสู่ระบบคอนโซลของเครื่องเก็บ schema หลักการดำเนินงาน โดยใช้แอคเคาท์ที่เป็นสมาชิก ของกลุ่มผู้ดูแลระบบ Schema และ ของกลุ่มผู้ดูแลระบบขององค์กร
 2. เปิดการใช้งานการปรับปรุง schemaบนเครื่องเก็บ schema หลักสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่อนุญาตให้มีการปรับปรุง schema Active Directory คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  285172การปรับปรุง schema ต้องการบันทึกการเข้าถึงแบบแผนในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่
 3. แอตทริบิวต์ mangled HouseIdentifier เลขานุการ และ LabeledURI มีแอตทริบิวต์ของ LDAPDisplayName ที่คล้ายกับรูปแบบต่อไปนี้:
  lDAPDisplayName: DUP-labeledURI-9591bbd3-d2a6-4669-afda-48af7c35507d
  lDAPDisplayName: DUP-secretary-c5a1240d-70c0-455c-9906-a4070602f85f
  lDAPDisplayName: DUP-houseIdentifier-354b0ca8-9b6c-4722-aae7-e66906cc9eef
  ถ้าแอตทริบิวต์ LDAPDisplayName LabeledURI เลขานุการ และ HouseIdentifier ถูก mangled เรียกใช้สคริปต์ Inetorgpersonfix.ldf 2003 เซิร์ฟเวอร์ของ Windows ในการกู้คืน:
  1. สร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า% systemroot %\iop
  2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์ซีดี% systemroot %\iopแล้ว กด ENTER
  3. แยกแฟ้ม Inetorgpersonfix.ldf จากแฟ้ม Support.cab ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Support\Tools ของสื่อการติดตั้ง Windows Server 2003
  4. จากคอนโซลของเครื่องเก็บ schema หลักการดำเนินงาน โหลดแฟ้ม Inetorgpersonfix.ldf โดยใช้ Ldifde.exe เพื่อแก้ไขการLdapDisplayNameแอตทริบิวต์ของการhouseIdentifierการเลขานุการและการlabeledURIแอตทริบิวต์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ ที่เส้นทางของ dn สำหรับโดเมนรากของฟอเรสต์มีเส้นทางชื่อโดเมนสำหรับโดเมนรากของฟอเรสต์ถูกตัดในเครื่องหมายคำพูด:
   ldifde -i -f inetorgpersonfix.ldf - v - c DC = X "เส้นทางของ dn สำหรับโดเมนรากของฟอเรสต์"
   หมายเหตุในคำสั่งนี้ X เป็นค่าคงเล็ก ใส่ได้ทุกประการ ตามที่ปรากฏที่นี่
 4. ตรวจสอบว่า ค่าที่ LDAPDisplayName สำหรับการCN = ms-แลกเปลี่ยนผู้ช่วยชื่อการCN = LabeledURI ms-แลกเปลี่ยนและการCN = ms-แลกเปลี่ยนบ้านตัวบ่งชี้แอตทริบิวต์ในบริบทการตั้งชื่อแบบแผนปรากฏเป็นmsExchAssistantName,msExchLabeledURIและmsExchHouseIdentifierก่อนที่คุณเรียกใช้ Windows Server 2003adprep /forestprepคำสั่ง

  เมื่อต้องการตรวจสอบค่า LDAPDisplayName ให้ถูกต้อง คุณสามารถใช้แก้ไข ADSI เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  คำเตือนถ้าคุณใช้การแก้ไข ADSI snap-in โปรแกรมอรรถ ประโยชน์ LDP หรืออื่น ๆ LDAP รุ่น 3 ไคล และคุณไม่ถูกต้องปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ของวัตถุ Active Directory คุณสามารถทำให้เกิดปัญหาร้ายแรง ปัญหาเหล่านี้อาจต้องให้คุณติดตั้ง Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 หรือทั้ง Windows และอัตราแลกเปลี่ยน Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นได้หากคุณปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์วัตถุ Active Directory ไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไข การปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์เหล่านี้อยู่ในความเสี่ยงของคุณเอง
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่เครื่องมือสนับสนุนของ Windows 2000/2003แล้ว คลิกแก้ไข ADSI.
  2. ขยายSchema [Your_Domain].
  3. ขยายCn = Schema, CN =ตั้งค่าคอนฟิก CN =ชื่อของคุณภายใน.
  4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ค้นหาคุณลักษณะการตรวจสอบ
  5. คลิกขวาที่แอตทริบิวต์ จากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
  6. ในการเลือกคุณสมบัติใดเมื่อต้องการดูแสดงรายการ คลิกทั้งสองอย่าง.
  7. ในการเลือกคุณสมบัติที่จะดูแสดงรายการ คลิกLDAPDisplayName.
  8. ตรวจสอบว่า ค่า LDAPDisplayName ไม่ถูกต้อง
  9. ทำซ้ำขั้นตอน e ผ่าน h สำหรับแต่ละคุณลักษณะที่คุณต้องการตรวจสอบ
 5. เรียกใช้การadprep /forestprepคำสั่ง และการ/domainprepคำสั่ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "ภาพรวม: ตัวควบคุมโดเมน Windows 2000 การปรับรุ่นเป็น Windows Server 2003 " ส่วนของบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
325379วิธีการปรับรุ่นให้ตัวควบคุมโดเมน Windows 2000 เป็น Windows Server 2003

สถานการณ์ที่ 3: คุณไม่ทำงาน InetOrgPersonfix ก่อนที่คุณรันคำสั่ง /forestprep adprep Windows Server 2003

ถ้าคุณเรียกใช้ Windows Server 2003adprep /forestprepคำสั่งในฟอเรสต์ของ Windows 2000 ที่ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงแบบแผนของ Exchange 2000,LdapDisplaynameแอตทริบิวต์สำหรับhouseIdentier,เลขานุการและlabeledURIกลายเป็น mangled เมื่อต้องการระบุชื่อ mangled ใช้ Ldp.exe เพื่อค้นหาตำแหน่งของแอตทริบิวต์ที่ได้รับผลกระทบ:
 1. ติดตั้ง Ldp.exe จากโฟลเดอร์ Support\Tools ของ Windows 2000 หรือสื่อที่ใช้ Windows Server 2003
 2. เริ่มการทำงานของ Ldp.exe จากตัวควบคุมโดเมนหรือคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิกในฟอเรสต์
  1. บนเครื่องการเชื่อมต่อเมนู คลิกเชื่อมต่อปล่อยตัวเซิร์ฟเวอร์กล่องพิมพ์ว่างเปล่า389ในการพอร์ตกล่อง จากนั้นคลิกตกลง.
  2. บนเครื่องการเชื่อมต่อเมนู คลิกผูกปล่อยให้กล่องทั้งหมดว่าง จากนั้น คลิกตกลง.
 3. บันทึกเส้นทางชื่อเฉพาะสำหรับการSchemaNamingContextแอตทริบิวต์

  ตัวอย่างเช่น สำหรับตัวควบคุมโดเมนในการ CORP.ADATUMฟอเรสต์ COM เส้นทางชื่อที่แตกต่างเป็น CN = Schema, CN =ตั้งค่าคอนฟิก DC = corp, DC = adatum, DC = com
 4. บนเครื่องเรียกดูเมนู คลิกค้นหา.
 5. กำหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้:
  • Base DN: พิมพ์เส้นทางของชื่อที่แตกต่างสำหรับบริบทการตั้งชื่อ schema ที่มีการระบุไว้ในขั้นตอนที่ 3
  • ตัวกรอง: ชนิด(ldapdisplayname = dup *).
  • ขอบเขต: คลิกทรีย่อย.
 6. แอตทริบิวต์ mangled HouseIdentifier เลขานุการ และ LabeledURI มีแอตทริบิวต์ของ LDAPDisplayName ที่คล้ายกับรูปแบบต่อไปนี้:
  lDAPDisplayName: DUP-labeledURI-9591bbd3-d2a6-4669-afda-48af7c35507d
  lDAPDisplayName: DUP-secretary-c5a1240d-70c0-455c-9906-a4070602f85f
  lDAPDisplayName: DUP-houseIdentifier-354b0ca8-9b6c-4722-aae7-e66906cc9eef
  ถ้าชื่อที่ใช้แสดงของ LDAP LabeledURI เลขานุการ และ HouseIdentifier ถูก mangled เรียกใช้สคริปต์ Inetorgpersonfix.ldf 2003 เซิร์ฟเวอร์ของ Windows ในการกู้คืน:
  1. สร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า% systemroot %\iop
  2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์ซีดี% systemroot %\iopแล้ว กด ENTER
  3. แยกแฟ้ม Inetorgpersonfix.ldf จากแฟ้ม Support.cab ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Support\Tools ของสื่อการติดตั้ง Windows Server 2003
  4. จากคอนโซลของเครื่องเก็บ schema หลักการดำเนินงาน โหลดแฟ้ม Inetorgpersonfix.ldf โดยใช้ Ldifde.exe เพื่อแก้ไขการLdapDisplayNameแอตทริบิวต์ของการhouseIdentifierการเลขานุการและการlabeledURIแอตทริบิวต์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ ที่เส้นทางของ dn สำหรับโดเมนรากของฟอเรสต์มีเส้นทางชื่อโดเมนสำหรับโดเมนรากของฟอเรสต์ถูกตัดในเครื่องหมายคำพูด:
   ldifde -i -f inetorgpersonfix.ldf - v - c DC = X "เส้นทางของ dn สำหรับโดเมนรากของฟอเรสต์"
   หมายเหตุในคำสั่งนี้ X เป็นค่าคงเล็ก ใส่ได้ทุกประการ ตามที่ปรากฏที่นี่
 7. ตรวจสอบว่า การhouseIdentifierการเลขานุการและการlabeledURIกำลัง mangled แอตทริบิวต์ในบริบทการตั้งชื่อแบบแผน
 8. ใช้ Winnt32.exe เพื่อปรับรุ่นตัวควบคุมโดเมนของ Windows 2000

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับรุ่นตัวควบคุมโดเมน Windows 2000 โดยใช้ Winnt32.exe คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  325379วิธีการปรับรุ่นให้ตัวควบคุมโดเมน Windows 2000 เป็น Windows Server 2003

ข้อผิดพลาดที่พบ โดย Exchange 2000 Server เมื่อมี mangled แอตทริบิวต์ InetOrgPerson

เมื่อคุณติดตั้ง หรือปรับรุ่นคอมพิวเตอร์เป็น Exchange 2000 Server ในโดเมนที่ประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมนหลาย คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในระหว่างการติดตั้ง/forestprepกระบวนการ:
โปรแกรมติดตั้งล้มเหลวขณะติดตั้งการปรับปรุง schema ของคอมโพเนนต์ย่อย Microsoft Windows Active Directory ด้วยรหัสข้อผิดพลาด 0xC1037AE6 (กรุณาดูแฟ้มบันทึกการติดตั้งสำหรับคำอธิบายโดยละเอียด) คุณอาจยกเลิกการติดตั้ง หรือขั้นตอนที่ล้มเหลวให้ลองอีกครั้ง
บันทึกการตั้งค่าอาจประกอบด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
[14:07:16] ScRunLDIFScript (k:\admin\src\libs\exsetup\exmisc.cxx:1333)
Error code 0XC1037AE6 (31462): Extending the schema in the Active Directory failed. 
Please consult the error log LDIF.ERR in your TEMP directory.
ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเกิดการชน InetOrgPerson เรียกใช้แฟ้ม Inetorgpersonfix.ldf ตามที่อธิบายไว้ในสถานการณ์สมมติที่ 3 ของบทความนี้

เพิ่มประสิทธิภาพของ Adprep.exe ใน Windows Server 2003 Service Pack 1

คำสั่ง Adprep.exe ได้รับการปรับปรุงใน Windows Server 2003 Service Pack 1 คำสั่งขยายโครงร่างของ Exchange 2000 InetOrgPerson ที่ตรวจพบว่าในขณะนี้ และหยุดแล้ว เมื่อนามสกุล InetOrgPerson ถูกตรวจพบ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
Adprep ไม่สามารถขยาย schema
[สถานะ/Consequence]
เครื่องเก็บ schema หลักไม่สมบูรณ์รอบที่ใช้ในการจำลองแบบหลังจากการเริ่มต้นระบบใหม่ล่าสุด เครื่องเก็บ schema หลักที่ต้องดำเนินการรอบการจำลองแบบอย่างน้อยหนึ่งก่อนที่สามารถขยาย schema
[ผู้ใช้กระทำ]
ตรวจสอบว่า เครื่องเก็บ schema หลักเชื่อมต่อกับเครือข่าย และสามารถสื่อสารกับตัวควบคุมโดเมนอื่น ใช้ไซต์และบริการของสแน็ปอินเพื่อทำซ้ำระหว่างเครื่องเก็บ schema หลักการดำเนินงานและคู่ค้าการจำลองแบบอย่างน้อยหนึ่ง หลังจากที่จำลองแบบได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว รัน adprep อีกครั้ง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
325379วิธีการปรับรุ่นให้ตัวควบคุมโดเมน Windows 2000 เป็น Windows Server 2003
เราขอแนะนำให้ คุณใช้เสมอ Adprep.exe รุ่นล่าสุดเพื่อขยาย schemaสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
324392เพิ่มประสิทธิภาพของ Adprep.exe ใน Windows Server 2003 Service Pack 1 และ ในโปรแกรมแก้ไขด่วน 324392

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314649 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Keywords: 
kbenv kbinfo kbmt KB314649 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314649

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com