คำอธิบายของ Device Manager ใน Windows 2000 และ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314747 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ให้คำอธิบายของเครื่องมือ'ตัวจัดการอุปกรณ์'ใน Windows 2000 และ Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวจัดการอุปกรณ์แสดงมุมมองแบบกราฟิกของฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้เพื่อเปลี่ยนลักษณะมีการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ของคุณ และวิธีการของฮาร์ดแวร์ interacts กับหน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อ:
 • ตรวจสอบว่า ฮาร์ดแวร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานอย่างถูกต้อง
 • การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์
 • โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่โหลดสำหรับอุปกรณ์แต่ละรายการ และดูข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ที่ระบุ
 • เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขั้นสูงและคุณสมบัติของอุปกรณ์
 • ติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ที่ปรับปรุง
 • ปิดใช้งาน การเปิดใช้งาน และการถอนการติดตั้งอุปกรณ์
 • ระบุข้อขัดแย้งของอุปกรณ์ และทรัพยากรในการตั้งค่าที่กำหนดด้วยตนเอง
 • พิมพ์สรุปของอุปกรณ์ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ
โดยส่วนใหญ่ คุณใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบสถานะของฮาร์ดแวร์ของคุณ และการปรับปรุงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ผู้ใช้ขั้นสูงที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ thorough อาจใช้คุณลักษณะการวินิจฉัยของตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อแก้ไขความขัดแย้งของอุปกรณ์ และทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าทรัพยากร

คำเตือน: การตั้งค่าทรัพยากรเปลี่ยนไม่ถูกต้องสามารถปิดการใช้งานของฮาร์ดแวร์ของคุณ และทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณให้ malfunction หรือถูกใช้งานไม่ การตั้งค่าทรัพยากรควรเปลี่ยนแปลง โดยผู้ใช้ที่มีความรู้ผู้เชี่ยวชาญของฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์และการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์ เท่านั้น

หมายเหตุ:: คุณต้องล็อกออ นเป็นผู้ดูแลระบบ หรือ เป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators เพื่อทำตามขั้นตอน โดยใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายของเครือข่ายอาจป้องกันไม่ให้คุณทำขั้นตอนการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

ค่า คุณไม่จำเป็นต้องใช้ตัวจัดการอุปกรณ์เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าทรัพยากรเนื่องจากทรัพยากรถูกปันส่วนโดยอัตโนมัติ โดย Windows 2000 และ Windows XP ในระหว่างการติดตั้งฮาร์ดแวร์

คุณสามารถใช้ตัวจัดการอุปกรณ์ในการจัดการอุปกรณ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น ตัวจัดการอุปกรณ์ทำงานในโหมดอ่านอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อคุณกำลังดูอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ระยะไกล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวจัดการอุปกรณ์งาน โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft

การกำหนดค่าอุปกรณ์

http://www.microsoft.com/windows/windows2000/en/professional/help/hardware_config_device.htm

ถอนการติดตั้งอุปกรณ์

http://www.microsoft.com/windows/windows2000/en/advanced/help/devices_removing_overview.htm

ภาพรวมของส่วนกำหนดค่าฮาร์ดแวร์

http://www.microsoft.com/windows/windows2000/en/advanced/help/hardware_profiles_overview.htm

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314747 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB314747 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314747

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com