מדיניות Microsoft בנוגע לשכפול דיסקים של התקנות Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 314828 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר בקצרה שיטות הנתמכות על-ידי Windows XP להכפלה או שכפול התקנה של Windows XP.

Microsoft תומכת בכמה שיטות לפריסה תקינה של מערכת ההפעלה של Windows XP. מומלץ להשתמש בשיטה נתמכת למניעת הפרת אבטחה.

מידע נוסף

מחשבים שבהם פועלת מערכת ההפעלה Windows XP משתמשים במזהה אבטחה (SID) כמזהה ייחודי. אם תשתמש בתוכנה לשכפול דיסקים, עליך להבטיח ששלושת מזהי האבטחה יהיו ייחודיים.

כאשר Windows XP מותקן, מזהה אבטחה של מחשב מוגדר להכיל מספר של 96 סיביות ייחודי מבחינה סטטיסטית. מזהה האבטחה של המחשב מופיע לפני מזהי האבטחה של חשבונות המשתמשים וחשבונות הקבוצות הנוצרים במחשב. מזהה האבטחה של המחשב משורשר עם המזהה היחסי (RID) של החשבון כיד ליצור מזהה ייחודי של החשבון.

הדוגמה הבאה מציגה את מזהי האבטחה של ארבעה חשבונות משתמש מקומיים. שים לב שרק ארבע הספרות האחרונות גדלות כאשר נוצרים חשבונות חדשים.
HKEY_USERS on Local Machine

S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-500 Administrator
S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-1000 User 1
S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-1001 User 2
S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-1002 User 3
הכפלה או שכפול של התקנה ללא נקיטת הפעולות המומלצות עלולות לגרום למזהי אבטחה כפולים. במקרה של מדיה נשלפת, מזהה אבטחה כפול עלול לתת לחשבון גישה לקבצים, על אף שהרשאות NTFS עבור החשבון מונעות באופן ספציפי את הגישה לקבצים אלה. מאחר שמזהה האבטחה מזהה הן את המחשב והן את התחום והמשתמש, מזהי אבטחה ייחודיים הם הכרחיים כדי לתמוך בתוכניות נוכחיות ועתידיות.

הצהרה על מדיניות Microsoft

Microsoft לא מספקת תמיכה במחשבים שבהם Windows XP הותקן על-ידי הכפלה של עותקים מותקנים מלאים של Windows XP. Microsoft אינה תומכת במחשבים שבהם Windows XP הותקן באמצעות תוכנה לשכפול דיסקים ובאמצעות כלי הכנת המערכת (Sysprep.exe).

Microsoft תומכת במערכות ההפעלה הבאות של Microsoft אם נוצרה עבורן תמונה באמצעות כלי השירות Sysprep.exe:
 • Windows NT Workstation 4.0
 • Windows NT Server 4.0 (שרת עצמאי, לא בקרי תחום ראשיים או בקרי תחום המשמשים כגיבוי
 • Windows 2000 Professional
 • Windows 2000 Server (חייב להיות בעל תמונה לפני הפעלת DCPromo)
 • Windows 2000 Advanced Server
 • Windows XP Home Edition
 • Windows XP Professional
 • Windows Server 2003, Standard Edition
 • Windows Server 2003, Datacenter Edition
 • Windows Server 2003, Enterprise Edition
 • Windows Server 2003, Web Edition
Microsoft לא מספקת תמיכה עבור מחשבים המוגדרים באמצעות כלים לשכפול מזהי אבטחה שאינם הכלי להכנת המערכת. אם נוצרה תמונה בלי להשתמש ב- sysprep?, Microsoft אינה תומכת בהפעלת Sysprep לאחר שהתמונה נפרסה כדרך להחזיר את המחשב למצב תאימות.

באפשרותך לאתר מידע נוסף אודות כלי השירות Sysprep, יחד עם כלי השירות עצמו, בתיקיה CD:\Support\Tools\Deploy.cab בתקליטור Windows XP. לקבלת מידע נוסף המסייע להבטיח את הייחודיות של מזהי האבטחה והשיטות הנתמכות להכפלה או שכפול של התקנת Windows, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע של Microsoft Knowledge Base:
162001 אין לשכפל דיסקים של גירסאות מותקנות של Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


להלן דוגמאות לכלי צד שלישי המשמשים לשינוי מזהי אבטחה שאינם נתמכים: מוצרי ספקים חיצוניים הנזכרים במאמר זה מיוצרים על-ידי חברות שאינן תלויות ב-Microsoft.? Microsoft אינה מעניקה אחריות, אם במפורש ואם במשתמע, לגבי הביצועים או האמינות של מוצרים אלה.

מידע נוסף

מאגר הידע Microsoft Knowledge Base מספק מגוון מאמרים המתארים מפרים ומידע מסוג 'כיצד לבצע' עבור פריסה תקינה של מערכת ההפעלה Windows.

מאפיינים

Article ID: 314828 - Last Review: יום שני 25 פברואר 2008 - Revision: 5.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbinfo kbnetwork kbsetup KB314828

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com