Składnia i opcje diagnostycznego programu narzędziowego do połączeń sieciowych Ipconfig

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 314850 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 117662.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W tym artykule powiedziano, jak uruchamiać program narzędziowy Ipconfig i podano wykaz opcji, których można używać.

Program Ipconfig.exe jest dołączony do systemu Windows XP. Ten program narzędziowy dostarcza informacji diagnostycznych na temat konfiguracji sieciowej protokołu TCP/IP. W programie Ipconfig można stosować różne polecenia protokołu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), co umożliwia aktualizację lub zwolnienie konfiguracji sieciowej protokołu TCP/IP.

Więcej informacji

Aby uruchomić program narzędziowy Ipconfig.exe, należy w wierszu polecenia wpisać polecenie ipconfig i dopisać odpowiednie opcje.

SKŁADNIA
ipconfig [/? | /all | /renew karta | /release karta | /flushdns | /displaydns | /registerdns | /showclassid karta | /setclassid karta identyfikator_klasy
W nazwie połączenia karty sieciowej można używać symboli wieloznacznych (* i ?).

OPCJE
  /?       Wyświetla ten komunikat pomocy

  /all      Wyświetla pełne informacje o konfiguracji

  /release    Zwalnia adres IP dla określonej karty

  /renew     Odnawia adres IP dla określonej karty

  /flushdns   Przeczyszcza bufor programu rozpoznawania nazw DNS

  /registerdns  Odświeża wszystkie dzierżawy DHCP i ponownie rejestruje nazwy DNS

  /displaydns  Wyświetla zawartość buforu programu rozpoznawania nazw DNS

  /showclassid  Wyświetla wszystkie identyfikatory klas DHCP dozwolone dla określonej karty sieciowej

  /setclassid  Modyfikuje identyfikatory klas DHCP
				
Wywołanie domyślne (bez podanych parametrów) powoduje wyświetlenie jedynie adresu IP, maski podsieci i bramy domyślnej dla każdej z kart sieciowych powiązanych z protokołem TCP/IP.

Wywołanie programu Ipconfig z opcją /all powoduje wyświetlenie wszystkich aktualnych wartości konfiguracyjnych protokołu TCP/IP, łącznie z adresem IP, maską podsieci, bramą domyślną oraz konfiguracją usługi nazw internetowych systemu Windows (WINS) i DNS.

Wywołanie z opcjami /release i /renew bez podanej nazwy karty sieciowej powoduje zwolnienie lub odnowienie dzierżawionych adresów IP wszystkich kart sieciowych powiązanych z protokołem TCP/IP.

Wywołanie z opcją /setclassid bez podania identyfikatora klasy powoduje usunięcie identyfikatora klasy.

PRZYKŁADY
  ipconfig          Wyświetla informacje

  ipconfig /all       Wyświetla szczegółowe informacje

  ipconfig /renew      Odnawia wszystkie karty sieciowe

  ipconfig /renew EL*    Odnawia wszystkie połączenia, których nazwy rozpoczynają się od EL 

  ipconfig /release *siec*  Zwalnia wszystkie połączenia zgodne ze wzorcem, na przykład „Połączenie sieciowe 1” i „Połączenie sieciowe 2”

                   
				
Należy zwrócić uwagę, że opcji /Release i /Renew można używać, tylko w przypadku gdy system jest skonfigurowany do pracy z protokołem DHCP.

Właściwości

Numer ID artykułu: 314850 - Ostatnia weryfikacja: 7 sierpnia 2006 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbnetwork KB314850

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com