Ağ Bağlantılarında Ipconfig Tanılama Yardımcı Programını Kullanmak İçin Sözdizimi ve Seçenekler

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 314850 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Bu makalenin Microsoft Windows 2000 sürümü için, bkz: 117662.
Hepsini aç | Hepsini kapa

™zet

Bu makale Ipconfig yardımcı programının nasıl çalıştırılacağını açıklar ve kullanabileceğiniz seçenekleri listeler.

Ipconfig.exe Windows XP ile birlikte gelir. Bu yardımcı program, TCP/IP ağ yapılandırmasıyla ilgili tanılama bilgilerini sağlar. Ipconfig aynı zamanda bir sistemin TCP/IP ağ yapılandırmasını güncelleştirmesine veya serbest bırakmasına izin veren çeşitli Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) komutlarını kabul eder.

Daha fazla bilgi

Ipconfig.exe yardımcı programını çalıştırmak için, komut isteminde ipconfig yazın ve ardından uygun seçenekleri ekleyin.

SÖZDİZİMİ
ipconfig [/? | /all | /renew bağdaştırıcı | /release bağdaştırıcı | /flushdns | /displaydns | /registerdns | /showclassid adapter | /setclassid adapter sınıfkimliği
Bağdaştırıcı bağlantı adı joker karakterler (* ve ?) kullanabilir.

SEÇENEKLER
  /?       Bu yardım iletisini görüntüler

  /all      Tüm yapılandırma bilgilerini görüntüler

  /release    Belirtilen bağdaştırıcının IP adresini serbest bırakır

  /renew     Belirtilen bağdaştırıcının IP adresini yeniler

  /flushdns   DNS Çözümleyicisi önbelleğini temizler

  /registerdns  Tüm DHCP kiralarını yeniler ve DNS adlarını yeniden kaydettirir

  /displaydns  DNS Çözümleyicisi Önbelleği'nin içeriğini görüntüler

  /showclassid  Belirtilen bağdaştırıcı için izin verilen tüm DHCP ClassId değerlerini görüntüler

  /setclassid  DHCP ClassId değerini değiştirir
				
Varsayılan seçenek (belirtilmiş bir parametrenin olmadığı), TCP/IP'ye bağlanan her bağdaştırıcı için yalnızca IP adresini, alt ağ maskesini ve varsayılan ağ geçidini görüntülemektir.

Ipconfig'in /all parametresi IP adresi, alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi ve Windows Internet Adlandırma Hizmeti (WINS) ile DNS yapılandırması dahil geçerli tüm TCP/IP yapılandırma değerlerini görüntüler.

/release ve /renew parametrelerinde, bir bağdaştırıcı adı belirtilmezse, TCP/IP'ye bağlı tüm bağdaştırıcıların IP adresi kiraları serbest bırakılır veya yenilenir.

/setclassid parametresinde, bir ClassId belirtilmemişse, ClassId kaldırılır.

ÖRNEKLER
  ipconfig          Bilgi gösterir

  ipconfig /all       Ayrıntılı bilgi gösterir

  ipconfig /renew      Tüm bağdaştırıcıları yeniler

  ipconfig /renew EL*    Adı EL ile başlayan her bağlantıyı yeniler 

  ipconfig /release *Con*  Eşleşen tüm bağlantıları serbest bırakır, örneğin, "Yerel Alan Bağlantısı 1" veya "Yerel Alan Bağlantısı 2"

                   
				
/Release ve /Renew seçeneklerinin yalnızca sistem DHCP ile yapılandırılmışsa kullanılabileceğini unutmayın.

Özellikler

Makale numarası: 314850 - Last Review: 16 Haziran 2005 Perşembe - Gözden geçirme: 1.0
Bu makaledeki bilginin uygulandigi durum:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbinfo kbnetwork KB314850

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com