Opcje wiersza polecenia programu Explorer.exe w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 314853 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Ten artykuł zawiera listę opcji wiersza polecenia, których można używać z Eksploratorem Windows (Explorer.exe).

Więcej informacji

Z programem Explorer.exe można używać opcji /n, /e, /root (wraz z obiektem) i /select (wraz z obiektem).
  Opcja         Funkcja
  ----------------------------------------------------------------------  
  /n           Otwarcie nowego okna z jednym okienkiem dla domyślnego
             zaznaczenia. Jest to zazwyczaj katalog główny dysku,
             na którym jest zainstalowany system Windows. Jeśli okno jest już
             otwarte, otwierany jest jego duplikat.

  /e           Otwarcie Eksploratora Windows w jego widoku domyślnym.

  /root,<obiekt>  Otwarcie widoku okna podanego obiektu.

  /select,<obiekt> Otwarcie widoku okna z zaznaczonym podanym folderem,
             plikiem lub programem.

  Przykłady
  -----------------------------------------------------------------------
  Przykład 1: Explorer /select,C:\TestDir\TestProg.exe
        Otwarcie widoku okna z zaznaczonym programem TestProg.

  Przykład 2: Explorer /e,/root,C:\TestDir\TestProg.exe
        Otwarcie Eksploratora z rozwiniętym dyskiem C i zaznaczonym programem TestProg.

  Przykład 3: Explorer /root,\\TestSvr\TestShare
        Otwarcie widoku okna podanego udziału.

  Przykład 4: Explorer /root,\\TestSvr\TestShare,select,TestProg.exe
        Otwarcie widoku okna podanego udziału z zaznaczonym programem TestProg.
				

Właściwości

Numer ID artykułu: 314853 - Ostatnia weryfikacja: 1 grudnia 2007 - Weryfikacja: 1.4
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Słowa kluczowe: 
kbinfo kbenv KB314853

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com