Επιλογές γραμμής εντολών για το Microsoft Windows Installer εργαλείο Msiexec.exe

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 314881 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Για την έκδοση Microsoft Windows 2000 αυτού του άρθρου, ανατρέξτε 227091.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Αυτό το άρθρο παραθέτει σε λίστα τις επιλογές γραμμής εντολών για το εργαλείο Windows Installer, το Msiexec.exe. Msiexec.exe είναι ένα πρόγραμμα που ερμηνεύει τα πακέτα και να εγκαθιστούν προϊόντα.

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτές οι επιλογές γραμμής εντολών που είναι διαθέσιμες για το Msiexec.exe. Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση του προγράμματος Msiexec.exe χωρίς να καθορίσετε τουλάχιστον μία επιλογή.
  Option Parameters                Description
  ------------------------------------------------------------------------
  /i   Package|ProductCode           Installs or configures
                          a product.

  /f   [p|o|e|d|c|a|u|m|s|v]Package|ProductCode Repairs a product. 

                          p - Reinstalls a
                          product only if a 
                          file is missing.

                          o - Reinstalls a
                          product if a file
                          is missing or if an 
                          older version of a file
                          is installed.

                          e - Reinstalls a
                          product if a file
                          is missing or an equal 
                          or older version of a 
                          file is installed.

                          d - Reinstalls a
                          product if a file
                          is missing or a 
                          different version of
                          a file is installed.
                          
                          c - Reinstalls a
                          product if a file 
                          is missing or if the 
                          stored checksum value 
                          does not match the 
                          calculated value.

                          a - Forces all files to
                          be reinstalled.

                          u - Rewrites all
                          required user-
                          specific registry 
                          entries.

                          m - Rewrites all 
                          required
                          computer-specific 
                          registry entries.

                          s - Overwrites all 
                          existing shortcuts.

                          v - Runs from the 
                          source file and re- 
                          caches the local 
                          package.

  /a   Package                 Administrative
                          installation option.
                          Installs a product on 
                          the network.

  /x   Package|ProductCode           Uninstalls a product.

  /j   [u|m]Package               Advertises a product.
      or [u|m]Package /t Transform Li     The property values
      or[u|m]Package /g LanguageID       used on the command
                          line are ignored.

                          u - Advertises a
                          product to the
                          current user.
 
                          m - Advertises a
                          product to all users. 

                          g - Language ID.

                          t - Applies a transform
                          list to an advertised
                          package.

  /l   [i|w|e|a|r|u|c|m|p|v|+|!]Logfile     Specifies the log 
                          file path and
                          indicates the flags 
                          to be logged.

                          i - Status messages.

                          w - Non-fatal warnings.

                          e - All error messages.

                          a - Startup of actions.

                          r - Action-specific
                          records

                          u - User requests.

                          c - Initial User
                          Interface (UI) 
                          parameters

                          m - Out-of-memory.
 
                          p - Terminal
                          properties.

                          v - Verbose output.

                          + - Appends to the
                          existing file.
      
                          ! - Clears each line in
                          the log file.

                          "*" - Wildcard.
                          Logs all information,
                          but the use of the v
                          option is not included.
                          To include the v
                          option, type "/l*v." 

  /p   Patch/Package              Applies a patch. To 
                          apply a patch to an 
                          installed Administrator
                          image, type the 
                          following options:

                          /p [PatchPackage]
                          /a [Package]

  /q   n|b|r|f                 Sets the UI level.

                          q , qn - No UI.

                          qb - Basic UI.

                          qr - Reduced UI. A
                          modal dialog box is
                          displayed at the end
                          of the installation.

                          qf - Full UI. A 
                          modal dialog box is 
                          displayed at the end
                          of the installation.

                          qn+ - No UI. However, 
                          a modal dialog box is
                          displayed at the end
                          of the installation.

                          qb+ - Basic UI. A modal
                          dialog box is displayed
                          at the end of the 
                          installation. If you 
                          cancel the instal-
                          lation, a modal dialog
                          box is not displayed.

                          qb- - Basic UI with no
                          modal dialog boxes. 
                          The "/qb+-" switch
                          is not a supported UI 
                          level.

  /y   module                  Calls the system
                          Application Program- 
                          ming Interface (API) 
                          DllRegisterServer,
                          which registers
                          modules that are
                          typed on the command 
                          line (for example,
                          "msiexec /y
                          my_file.dll").

                          This option is only 
                          used for registry
                          information that can-
                          not be added by using 
                          the registry tables of 
                          the .msi file.

  /z   module                  Calls the system API 
                          DllUnRegisterServer,
                          to unregister modules 
                          that are typed on the
                          command line (for 
                          example, "msiexec /z 
                          my_file.dll").

                          This option is only 
                          used for registry
                          information that can-
                          not be removed by
                          using the registry 
                          tables of the .msi
                          file.
Για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα, ανατρέξτε στο θέμα "Επιλογές γραμμής εντολών" στη Βοήθεια του Windows Installer ή επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/aa367988.aspx

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 314881 - Τελευταία αναθεώρηση: Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011 - Αναθεώρηση: 7.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Λέξεις-κλειδιά: 
kbenv kbinfo kbmt KB314881 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:314881

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com