Opcje wiersza polecenia narzędzia Instalatora systemu Microsoft Windows Msiexec.exe

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 314881 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 227091.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Ten artykuł zawiera listę opcji wiersza polecenia dla narzędzia Instalatora systemu Windows, programu Msiexec.exe. Msiexec.exe to program, który interpretuje pakiety i instaluje produkty.

Więcej informacji

To są dostępne opcje wiersza polecenia dla programu Msiexec.exe. Programu Msiexec.exe nie można uruchomić bez określania przynajmniej jednej opcji.
  Opcja Parametry                Opis
  ------------------------------------------------------------------------
  /i   Pakiet|Kod_produktu           Instaluje lub konfiguruje produkt.
  /f   [p|o|e|d|c|a|u|m|s|v]Pakiet|Kod_produktu Naprawia produkt. 

                          p - Ponownie instaluje produkt, jeśli brakuje pliku.
                          o - Ponownie instaluje produkt, jeśli brakuje pliku 
							lub jest zainstalowana starsza wersja pliku.
                          e - Ponownie instaluje produkt, jeśli brakuje pliku 
							lub jest zainstalowana taka sama lub starsza wersja pliku.
                          d - Ponownie instaluje produkt, jeśli brakuje pliku 
							lub jest zainstalowana inna wersja pliku.                          
                          c - Ponownie instaluje produkt, jeśli brakuje pliku 
							lub zapisana wartość sumy kontrolnej jest inna niż wartość obliczona.
                          a - Wymusza ponowne zainstalowanie wszystkich plików.
                          u - Ponownie zapisuje wszystkie wymagane wpisy rejestru właściwe dla użytkownika.
                          m - Ponownie zapisuje wszystkie wymagane wpisy rejestru właściwe dla komputera.
                          s - Zastępuje wszystkie istniejące skróty.
                          v - Uruchamia z pliku źródłowego i ponownie buforuje pakiet lokalny.
  /a   Pakiet                 Opcja instalacji administracyjnej. Instaluje produkt w sieci.
  /x   Pakiet|Kod_produktu           Odinstalowuje produkt.
  /j   [u|m]Pakiet               Anonsuje produkt.
      or [u|m]Pakiet /t Lista_prz     Wartości właściwości
      or[u|m]Pakiet /g ID_języka       użyte w wierszu polecenia zostaną zignorowane.
                          u - Anonsuje produkt bieżącemu użytkownikowi. 
                          m - Anonsuje produkt wszystkim użytkownikom. 
                          g - Identyfikator języka.
                          t - Zastosowuje listę przekształceń do zaanonsowanego pakietu.
  /l   [i|w|e|a|r|u|c|m|p|v|+|!]Plik_dziennika   Określa ścieżkę pliku dziennika i wskazuje flagi, które mają być rejestrowane.
                          i - Komunikaty o stanie.
                          w - Ostrzeżenia inne niż krytyczne.
                          e - Wszystkie komunikaty o błędzie.
                          a - Uruchomienia akcji.
                          r - Rekordy właściwe dla akcji.
                          u - Żądania użytkownika.
                          c - Początkowe parametry interfejsu użytkownika.
                          m - Brak pamięci. 
                          p - Właściwości terminalu.
                          v - Dane wyjściowe w trybie pełnym.
                          + - Dołącza do istniejącego pliku.      
                          ! - Czyści poszczególne linie w pliku dziennika.
                          "*" - Symbol wieloznaczny.
                          Rejestruje wszystkie informacje, ale użycie opcji v nie jest uwzględnione. 
						  Aby uwzględnić tę opcję, wpisz „/l*v”. 
  /p   Poprawka/Pakiet             Zastosowuje poprawkę. Aby zastosować poprawkę na zainstalowanym obrazie 
						  administratora, wpisz następujące opcje:
                          /p [PakietPoprawki]
                          /a [Pakiet]
  /q   n|b|r|f                 Ustawia poziom interfejsu użytkownika.
                          q , qn - Brak interfejsu użytkownika.
                          qb - Podstawowy interfejs użytkownika.
                          qr - Ograniczony interfejs użytkownika. Po zakończeniu instalacji wyświetlane 
						     jest modalne okno dialogowe.
                          qf - Pełny interfejs użytkownika. Po zakończeniu instalacji wyświetlane jest 
							 modalne okno dialogowe.
                          qn+ - Brak interfejsu użytkownika. Jednak po zakończeniu instalacji wyświetlane 
							 jest modalne okno dialogowe.
                          qb+ - Podstawowe okno dialogowe. Po zakończeniu instalacji wyświetlane 
							 jest modalne okno dialogowe. Jeśli użytkownik anuluje instalację, modalne 
							 okno dialogowe nie zostanie wyświetlone.
                          qb- - Podstawowe okno dialogowe bez modalnych okien dialogowych. 
							 Przełącznik „/qb+-” nie jest obsługiwanym poziomem interfejsu użytkownika.
  /y   moduł                  Wywołuje interfejs API (Application Programming Interface) DllRegisterServer 
						  systemu rejestrujący moduły, które są wpisane w wierszu polecenia 
						  (na przykład „msiexec /y my_file.dll”). Ta opcja jest używana tylko w przypadku 
						  informacji rejestru, których nie można dodać przy użyciu tabel rejestru 
						lub pliku .msi.
  /z   moduł                  Wywołuje interfejs API (Application Programming Interface) DllUnRegisterServer systemu 
						  wyrejestrowujący moduły, które są wpisane w wierszu polecenia (na przykład 
						  „msiexec /z my_file.dll”). Ta opcja jest używana tylko w przypadku 
							informacji rejestru, 
						  których nie można dodać przy użyciu tabel rejestru lub pliku .msi.
Aby uzyskać więcej informacji i przykładów, zobacz temat „Opcje wiersza polecenia” w pomocy Instalatora systemu Windows lub odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa367988.aspx

Właściwości

Numer ID artykułu: 314881 - Ostatnia weryfikacja: 18 stycznia 2007 - Weryfikacja: 1.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbenv kbinfo KB314881

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com