Microsoft Windows Installer Aracı Msiexec.exe İçin Komut Satırı Seçenekleri

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 314881 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Bu makalenin Microsoft Windows 2000 sürümü için, bkz: 227091.
Hepsini aç | Hepsini kapa

™zet

Bu makale, Windows Installer aracı, Msiexec.exe için komut satırı seçeneklerini listeler. Msiexec.exe, paketleri yorumlayan ve ürünleri yükleyen bir programdır.

Daha fazla bilgi

Aşağıdakiler Msiexec.exe için kullanılabilir komut satırı seçenekleridir. En az bir seçenek belirtmeden Msiexec.exe programını çalıştıramazsınız.
  Seçenek Parametreler               Açıklama
  ------------------------------------------------------------------------
  /i   Package|ProductCode           Bir ürünü yükler veya
                          yapılandırır.

  /f   [p|o|e|d|c|a|u|m|s|v]Package|ProductCode Bir ürünü onarır. 

                          p - Yalnızca bir dosya
                          eksikse bir ürünü
                          yeniden yükler.

                          o - Bir dosya eksikse
                          veya dosyanın eski bir
                          sürümü yüklüyse bir
                          ürünü yeniden
                          yükler.

                          e - Bir dosya eksikse
                          veya dosyanın aynı
                          ya da daha eski bir
                          sürümü yüklüyse
                          ürünü yeniden yükler

                          d - Dosya eksikse
                          veya dosyanın farklı
                          bir sürümü yüklüyse
                          ürünü yeniden
                          yükler.
                          
                          c - Dosya eksikse
                          veya depolanan sağlama
                          toplamı değeri
                          hesaplanan değerle
                          eşleşmiyorsa ürünü
                          yeniden yükler.

                          a - Tüm dosyaları yeniden
                          yüklenmeye zorlar.

                          u - Kullanıcıya özgü
                          gerekli tüm
                          kayıt defteri girdilerini 
                          yeniden yazar.

                          m - Bilgisayara özgü
                          gerekli tüm
                          kayıt defteri girdilerini
                          yeniden yazar.

                          s - Varolan tüm kısa-
                          yolların üzerine yazar.

                          v - Kaynak dosyadan
                          çalışır ve yerel
                          paketi yeniden 
                          önbelleğe alır.

  /a   Package                 Yönetimsel
                          yükleme seçeneği.
                          Ürünü ağ üzerine
                          yükler.

  /x   Package|ProductCode           Ürünü kaldırır.

  /j   [u|m]Package               Ürünü tanıtır.
      veya [u|m]Package /t Transform Li    Komut satırında
      or[u|m]Package /g LanguageID       kullanılan özellik
                          değerleri yoksayılır.

                          u - Ürünü geçerli
                          kullanıcıya
                          tanıtır.
 
                          m - Ürünü tüm
                          kullanıcılara tanıtır. 

                          g - Dil kimliği.

                          t - Tanıtılan pakete
                          bir dönüşüm listesi
                          uygular.

  /l   [i|w|e|a|r|u|c|m|p|v|+|!]Logfile     Günlük dosya yolunu
                          belirtir ve 
                          günlüğe kaydedilecek 
                          bayrakları gösterir.

                          i - Durum iletileri.

                          w - Önemli olmayan uyarılar.

                          e - Tüm hata iletileri.

                          a - Eylemleri başlatma.

                          r - Eyleme özgü
                          kayıtlar

                          u - Kullanıcı istekleri.

                          c - İlk Kullanıcı
                          Arabirimi (UI) 
                          parametreleri

                          m - Yetersiz bellek.
 
                          p - Terminal
                          özellikleri.

                          v - Ayrıntılı çıkış.

                          + - Varolan dosyaya
                          eklemeler.
      
                          ! - Günlük dosyasındaki
                          her satırı temizler.

                          "*" - Joker karakter.
                          Tüm bilgileri günlüğe
                          kaydeder, ancak v 
                          seçeneğinin kullanımını
                          içermez. v seçeneği
                          için, "/l*v." yazın

  /p   Patch/Package              Düzeltme uygular. Yüklü 
                          Administrator yansıma-
                          sına düzeltme uygulamak
                          için aşağıdaki
                          seçenekleri yazın:

                          /p [PatchPackage]
                          /a [Package]

  /q   n|b|r|f                 UI düzeyini ayarlar.

                          q , qn - UI yok.

                          qb - Temel düzey UI.

                          qr - İndirgenmiş UI. 
                          Yüklemenin sonunda
                          kalıcı iletişim
                          kutusu görüntülenir.

                          qf - Tam UI. 
                          Yüklemenin sonunda
                          kalıcı iletişim
                          kutusu görüntülenir.

                          qn+ - UI yok. Ancak, 
                          yüklemenin sonunda
                          kalıcı iletişim
                          kutusu görüntülenir.

                          qb+ - Temel düzey UI. 
                          Yüklemenin sonunda
                          kalıcı iletişim kutusu
                          görüntülenir. Yüklemeyi 
                          iptal ederseniz,
                          kalıcı iletişim kutusu
                          görüntülenmez.

                          qb- - Temel UI. Kalıcı
                          iletişim kutusu yok. 
                          "/qb+-" anahtarı
                          desteklenen bir UI 
                          düzeyi değildir.

  /y   module                  Komut satırına yazılan
                          modüllerin (örneğin,
                          "msiexec /y
                          my_file.dll") kaydını
                          yapan sistem Uygulama
                          Programlama Arabirimi
                          (API) DllRegister-
                          Server'ı çağırır.
                           
                           

                          Bu seçenek yalnızca
                          .msi dosyasının
                          kayıt defteri
                          tablolarını kullanarak
                          eklenemeyen kayıt
                          defteri için kullanılır.

  /z   module                  Komut satırına yazılan
                          modüllerin (örneğin,
                          "msiexec /z 
                          my_file.dll") kaydını
                          silmek için sistem
                          API'si DllUnRegister-
                          Server'ı çağırır.

                          Bu seçenek yalnızca
                          .msi dosyasının
                          kayıt defteri
                          tabloları kullanılarak
                          kaldırılamayan kayıt
                          defteri bilgileri
                          için kullanılır.
Daha fazla bilgi ve örnek için, Windows Installer Yardımı'nda Komut Satırı Seçenekleri başlığına bakın veya aşağıdaki Microsoft Web sitesini ziyaret edin:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa367988.aspx

Özellikler

Makale numarası: 314881 - Last Review: 18 Ocak 2007 Perşembe - Gözden geçirme: 1.3
Bu makaledeki bilginin uygulandigi durum:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbenv kbinfo KB314881

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com