JAK: Używanie zasad grupy do zdalnego instalowania oprogramowania w systemie Windows 2000

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 314934 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL314934
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano „krok po kroku”, jak użyć zasad grupy do automatycznej dystrybucji programów na komputerach klienckich lub wśród użytkowników.

Zasad grupy można używać do dystrybucji programów komputerowych, stosując następujące metody.

Przypisanie oprogramowania

Program można przypisać użytkownikom lub komputerom. Jeśli przypiszesz program użytkownikowi, program zostanie zainstalowany podczas logowania użytkownika do komputera. Gdy dany użytkownik po raz pierwszy uruchomi program, instalacja zostanie sfinalizowana.

Jeśli przypiszesz program komputerowi, program zostanie zainstalowany podczas uruchamiania komputera i będzie dostępny dla wszystkich użytkowników, którzy zalogują się do danego komputera. Gdy jeden z użytkowników po raz pierwszy uruchomi program, instalacja zostanie sfinalizowana.

Opublikowanie oprogramowania

Program można opublikować dla użytkowników. Podczas logowania użytkownika do komputera opublikowany program zostaje wyświetlony w oknie dialogowym Dodawanie/Usuwanie programów i można go zainstalować z tego okna.

UWAGA: Zautomatyzowana instalacja programów oparta na zasadach grupy systemu Microsoft Windows 2000 wymaga, aby na komputerach klienckich był używany system Windows 2000 lub nowszy.

Tworzenie punktu dystrybucji

Aby opublikować lub przypisać program komputerowy, musisz utworzyć punkt dystrybucji na serwerze publikacji:
 1. Zaloguj się na komputerze serwera jako administrator.
 2. Utwórz udostępniony folder sieciowy dla pakietu Instalatora oprogramowania Microsoft (MSI), który chcesz rozpowszechnić.
 3. Ustaw uprawnienia dla tego udziału, tak aby zezwolić na dostęp do pakietu dystrybucyjnego.
 4. Skopiuj lub zainstaluj pakiet MSI w punkcie dystrybucji. Na przykład, aby rozpowszechnić pakiet Microsoft Office XP, w celu skopiowania plików do punktu dystrybucji uruchom instalację administracyjną (setup.exe /a).

Tworzenie obiektu zasad grupy

Aby utworzyć obiekt zasad grupy (GPO), który posłuży do dystrybucji pakietu oprogramowania:
 1. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem swoją domenę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Zasady grupy, a następnie kliknij przycisk Nowa.
 4. Wpisz nazwę dla nowej zasady (na przykład Dystrybucja pakietu Office XP), a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 5. Kliknij przycisk Właściwości, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.
 6. Wyczyść pole wyboru Stosowanie zasad grupy dla grup zabezpieczeń, do których nie chcesz stosować tej zasady. Zaznacz pole wyboru Stosowanie zasad grupy dla grup, do których chcesz ją zastosować. Gdy skończysz, kliknij przycisk OK.

Przypisywanie pakietu

Aby przypisać program komputerom z systemem Windows 2000 lub Windows XP Professional albo użytkownikom, którzy logują się do jednej z tych stacji roboczych:
 1. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem swoją domenę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Zasady grupy, zaznacz żądany obiekt zasad grupy, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 4. W folderze Konfiguracja komputera rozwiń węzeł Ustawienia oprogramowania.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Instalacja oprogramowania, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Pakiet.
 6. W oknie dialogowym Otwieranie wpisz pełną ścieżkę UNC (Universal Naming Convention) do folderu udostępnionego zawierającego żądany pakiet MSI, na przykład \\serwer plików\udział\nazwa pliku.msi.

  WAŻNE: Nie wyszukuj tej lokalizacji. Musisz użyć ścieżki UNC do folderu udostępnionego.
 7. Kliknij przycisk Otwórz.
 8. Kliknij opcję Przypisany, a następnie kliknij przycisk OK. Pakiet zostaje wyświetlony w prawym okienku okna Zasady grupy.
 9. Zamknij przystawkę Zasady grupy, kliknij przycisk OK, a następnie zamknij przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Zarządzany pakiet oprogramowania zostanie automatycznie zainstalowany po uruchomieniu komputera klienckiego.

Publikowanie pakietu

Aby opublikować pakiet dla użytkowników komputera i udostępnić go do instalacji za pomocą narzędzia Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania:
 1. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem swoją domenę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Zasady grupy, zaznacz żądany obiekt zasad grupy, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 4. W folderze Konfiguracja użytkownika rozwiń węzeł Ustawienia oprogramowania.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Instalacja oprogramowania, wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Pakiet.
 6. W oknie dialogowym Otwieranie wpisz pełną ścieżkę UNC (Universal Naming Convention) do folderu udostępnionego zawierającego żądany pakiet MSI, na przykład \\serwer plików\udział\nazwa pliku.msi.

  WAŻNE: Nie wyszukuj tej lokalizacji. Musisz użyć ścieżki UNC do folderu udostępnionego.
 7. Kliknij przycisk Otwórz.
 8. Kliknij opcję Opublikowany, a następnie kliknij przycisk OK. Pakiet zostaje wyświetlony w prawym okienku okna Zasady grupy.
 9. Zamknij przystawkę Zasady grupy, kliknij przycisk OK, a następnie zamknij przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 10. Testowanie pakietu:
  1. Zaloguj się do stacji roboczej z systemem Windows 2000 Professional lub Windows XP Professional, używając konta, dla którego opublikowano pakiet.
  2. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania. W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  3. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy (albo kliknij przycisk Dodaj lub usuń programy), a następnie kliknij przycisk Dodaj nowe programy.
  4. W oknie dialogowym Dodawanie programów z sieci lokalnej kliknij opublikowany program, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Program zostaje zainstalowany.
  5. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Ponowne rozmieszczanie pakietu

Zdarza się, że celowe może być ponowne rozmieszczenie pakietu oprogramowania — jeśli na przykład jest on uaktualniany lub modyfikowany. Aby ponownie rozmieścić pakiet:
 1. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem swoją domenę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Zasady grupy, kliknij obiekt zasad grupy, który był użyty do rozmieszczenia pakietu, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 4. Rozwiń kontener Ustawienia oprogramowania, zawierający element Instalacja oprogramowania, który był użyty do rozmieszczenia pakietu.
 5. Kliknij kontener Instalacja oprogramowania zawierający pakiet.
 6. W prawym okienku okna Zasady grupy kliknij dany program prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie Wszystkie zadania, a następnie kliknij polecenie Rozmieść ponownie aplikację. Pojawia się następujący komunikat:
  Ponowne rozmieszczenie tej aplikacji spowoduje powtórne jej zainstalowanie wszędzie tam, gdzie jest ona już zainstalowana. Czy chcesz kontynuować?
 7. Kliknij przycisk Tak.
 8. Zamknij przystawkę Zasady grupy, kliknij przycisk OK, a następnie zamknij przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

Usuwanie pakietu

Aby usunąć opublikowany lub przypisany pakiet:
 1. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 2. W drzewie konsoli kliknij prawym przyciskiem swoją domenę, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Kliknij kartę Zasady grupy, kliknij obiekt zasad grupy, który był użyty do rozmieszczenia pakietu, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
 4. Rozwiń kontener Ustawienia oprogramowania zawierający element Instalacja oprogramowania, który był użyty do rozmieszczenia pakietu.
 5. Kliknij kontener Instalacja oprogramowania zawierający pakiet.
 6. W prawym okienku okna Zasady grupy kliknij dany program prawym przyciskiem myszy, wskaż polecenie Wszystkie zadania, a następnie kliknij polecenie Usuń.
 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję Natychmiast odinstaluj oprogramowanie od użytkowników i z komputerów, a następnie kliknij przycisk OK.
  • Kliknij opcję Zezwalaj użytkownikom na kontynuowanie używania oprogramowania, ale uniemożliwiaj nowe instalacje, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Zamknij przystawkę Zasady grupy, kliknij przycisk OK, a następnie zamknij przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

Rozwiązywanie problemów

Opublikowane pakiety są wyświetlane na komputerze klienckim po użyciu zasad grupy do ich usunięcia

Ta sytuacja może wystąpić, jeśli użytkownik odinstalował program, ale jeszcze nie próbował go użyć. Gdy użytkownik po raz pierwszy uruchomi opublikowany program, instalacja jest finalizowana. Wtedy zasady grupy usuwają program.
Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak używać zasad grupy do rozmieszczania oprogramowania, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
304953 JAK: Rozmieszczanie pakietu Office XP przez sieć
302430 Informacje dotyczące sposobu wdrożenia oprogramowania w określonej grupie za pomocą zasad grupyWłaściwości

Numer ID artykułu: 314934 - Ostatnia weryfikacja: 9 kwietnia 2003 - Weryfikacja: 2.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbtool kbenv kbsetup KB314934

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com