เนื้อหาที่ไม่ถูกต้องจะแสดงขึ้นใน Windows Explorer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314939 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณดูเนื้อหาของซีดีรอมใน Windows Explorer คุณสามารถดูชื่อของซีดีรอมในบานหน้าต่างด้านซ้าย และโฟลเดอร์ที่จะแสดงในบานหน้าต่างด้านขวา อย่างไรก็ตาม หลังจากที่คุณลบซีดีรอม และใส่ซีดีรอมที่แตกต่างกัน บานหน้าต่างด้านขวาอาจยังคงแสดงโฟลเดอร์จากซีดีรอมแรกแม้ว่าบานหน้าต่างด้านซ้ายแสดงชื่อของซีดีรอมใหม่ได้อย่างถูกต้อง

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้หากคุณใช้มุมมองของโฟลเดอร์ใน Windows Explorer มุมมองอาจไม่สามารถอัตโนมัติฟื้นฟูในมุมมองของโฟลเดอร์ใน Windows Explorer

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดของ Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
  • ฟื้นฟู Windows Explorer ด้วยตนเอง โดยการกดแป้น F5 หรือ โดยการคลิกฟื้นฟูในการมุมมองเมนูใน Windows Explorer
  • อย่าใช้มุมมองของโฟลเดอร์ใน Windows Explorer

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 1

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314939 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbshell kbui kbwinxpsp1fix kbmt KB314939 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314939

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com