JAK: Instalowanie i konfigurowanie łączników SMTP w programie Exchange 2000 Server

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 314961 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL314961
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano „krok po kroku”, jak zainstalować i skonfigurować łączniki protokołu Simple Mail Transport Protocol (SMTP). Przy użyciu łączników SMTP można szyfrować ruch wiadomości przesyłanych przez łącze i można wymagać surowszego uwierzytelniania niż w przypadku łączników grup routingu.

Podczas instalowania łącznika SMTP trzeba określić lokalne serwery czołowe, których będzie używał łącznik, a także zasięg łącznika, technikę rozsyłania wiadomości i przestrzeń adresową.

Instalowanie łączników SMTP

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Microsoft Exchange, a następnie kliknij polecenie System Manager.
 2. Jeśli są włączone grupy administracyjne, rozwiń grupę administracyjną, z którą chcesz pracować.
 3. Jeśli jest dostępny, rozwiń węzeł Routing Groups, a następnie rozwiń grupę routingu, której chcesz użyć jako inicjatora połączenia.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł Connectors, wskaż polecenie New, a następnie kliknij polecenie SMTP Connectors.
 5. W oknie dialogowym Properties kliknij kartę General.
 6. W polu Name wpisz opisową nazwę łącznika.
 7. Wybierz jedną z następujących opcji routingu:
  • Aby do routingu używać inteligentnego hosta, kliknij opcję Forward all mail through this connector to the following smart hosts, a następnie wpisz w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN) lub adres IP serwera, przez który chcesz rozsyłać wiadomości. Jeśli użyjesz adresu IP, ujmij go w nawias.
  • Aby do routingu używać rekordów DNS MX, kliknij opcję Use DNS to route to each address space on this connector. Kolejność rekordów MX określa, które serwery są używane.
 8. Określ przynajmniej jeden serwer czołowy:
  1. Kliknij przycisk Add.
  2. W oknie dialogowym Add Bridgehead kliknij serwer wirtualny SMTP, którego chcesz używać, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. Musisz określić zasięg łącznika. Kliknij kartę Address Space, a następnie kliknij jedną z następujących opcji:
  • Jeśli łączysz dwie organizacje programu Exchange:
   1. Ustaw zasięg łącznika jako Entire Organization.
   2. Kliknij przycisk Add.
   3. W oknie dialogowym Add Address Space kliknij typ adresu SMTP, a następnie kliknij przycisk OK.
   4. Wprowadź domenę e-mail i koszt. Koszty łącznika są wartościami z zakresu od 1 do 100, przy czym najniższy koszt ma najwyższy priorytet przy routingu.
  • Jeśli łączysz dwie grupy routingu:
   1. Ustaw zasięg łącznika jako Routing Group.
   2. Kliknij przycisk Add.
   3. W oknie dialogowym Add Address Space kliknij typ adresu SMTP, a następnie kliknij przycisk OK.
   4. Wprowadź domenę e-mail i koszt. Koszty łącznika są wartościami z zakresu od 1 do 100, przy czym najniższy koszt ma najwyższy priorytet przy routingu.
   5. Kliknij kartę Connected Routing Groups, a następnie kliknij przycisk Add.
   6. Zaznacz grupę routingu, z którą chcesz ustanowić połączenie.
  Dla typu adresu SMTP jako domenę e-mail możesz wprowadzić gwiazdkę (*), aby łącznik rozsyłał wiadomości dla wszystkich domen należących do danej grupy routingu.

 10. Dla typu adresu SMTP jako domenę e-mail możesz wprowadzić gwiazdkę (*), aby łącznik rozsyłał wiadomości dla wszystkich domen należących do danej grupy routingu. Jeśli chcesz zezwolić serwerowi lokalnemu na przekazywanie wiadomości do domen w innej organizacji lub grupie routingu, kliknij opcję Allow messages to be relayed to these domains.
 11. Dla typu adresu SMTP jako domenę e-mail możesz wprowadzić gwiazdkę (*), aby łącznik rozsyłał wiadomości dla wszystkich domen należących do danej grupy routingu. Kliknij przycisk OK.
 12. Dla typu adresu SMTP jako domenę e-mail możesz wprowadzić gwiazdkę (*), aby łącznik rozsyłał wiadomości dla wszystkich domen należących do danej grupy routingu. Później można ustawić opcje dostarczania, zabezpieczenia wychodzące, ograniczenia dostarczania, ograniczenia zawartości i sterowniki zaawansowane.

Właściwości

Numer ID artykułu: 314961 - Ostatnia weryfikacja: 22 kwietnia 2002 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster KB314961

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com