วิธีการใช้ Adminpak.msi การติดตั้งเครื่องมือการดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุใน Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 314978 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่องมือการดูแลจากวิสแพ็คจัดการต่อไปนี้:
 • Microsoft Windows 2000 ชุดดูแลระบบ (Adminpak.msi) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000
 • Microsoft Windows Server 2003 จัดการชุดเครื่องมือ (Adminpak.msi) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP และ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003

  หมายเหตุ:คุณสามารถติดตั้ง Windows Server 2003 จัดการชุดเครื่องมือได้เฉพาะบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP และคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003
แฟ้ม Windows 2000 Adminpak.msi ไม่พร้อมใช้งานบน Windows 2000 Professional CD-ROM แต่คุณสามารถติดตั้งจากซีดีรอมที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
 • windows 2000 Server
 • windows 2000 Server การขั้นสูง
 • windows 2000 Datacenter
บทความนี้อ้างอิงถึงซีดีรอมนี้เป็นซีดีรอม Windows 2000

การจัดการจากระยะไกลใช้ Windows 2000 และคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows server 2003 คุณสามารถติดตั้ง และรันเครื่องมือการดูแลจากแฟ้ม Windows 2000 Adminpak.msi บนคอมพิวเตอร์ที่ต่อไปนี้:
 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ windows 2000 Professional
 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ windows 2000 Server สมาชิก
 • ตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ windows 2000
แฟ้ม Windows Adminpak.msi 2003 ของเซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมใช้งานบน Windows XP Professional CD-ROM แต่คุณสามารถติดตั้งจากซีดีรอมที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
 • windows Server 2003, Edition มาตรฐาน
 • windows Server 2003, Datacenter Edition
 • windows Server 2003, Edition ไซต์องค์กร
บทความนี้อ้างอิงถึงซีดีรอมนี้เป็น Windows Server 2003 CD-ROM

การจัดการจากระยะไกลใช้ Windows 2000 และคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows server 2003 คุณสามารถติดตั้ง และรันเครื่องมือการดูแลจากแฟ้ม Adminpak.msi 2003 Server Windows บนคอมพิวเตอร์ที่ต่อไปนี้:
 • windows XP Professional ใช้สมาชิกคอมพิวเตอร์
 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Server 2003 สมาชิกของ windows
 • windows ตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Server 2003
ในกรณีที่ไม่ค่อยพบ เครื่องมือการดูแล Windows 2000 มีข้อจำกัดเมื่อคุณใช้เพื่อดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 จากระยะไกล ในกรณีที่ไม่ค่อยพบ เครื่องมือการดูแล Windows Server 2003 มีข้อจำกัดเมื่อคุณใช้เพื่อดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 จากระยะไกลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดเหล่านี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
304718วิธีการใช้ชุดเครื่องมือการดูแลระบบการจัดการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003, Windows XP หรือ Windows 2000 จากระยะไกล

ใช้การติดตั้งเครื่องมือการดูแลระบบของเซิร์ฟเวอร์เฉพาะที่มีอยู่ใน Adminpak.msi MSIEXEC

โดยค่าเริ่มต้น เมื่อคุณติดตั้งชุดการดูแลระบบ เครื่องมือที่มีอยู่ทั้งหมดในชุดการดูแลระบบมีการติดตั้ง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่งของ Windows Installer เพื่อติดตั้งเครื่องมือการดูแลระบบของเซิร์ฟเวอร์ที่ระบุ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้จากพรอมต์คำสั่ง:
msiexec /i adminpak.msi ADDLOCAL =AdminToolAbbreviation/qb
หมายเหตุ:AdminToolAbbreviationชื่อ abbreviated ของเครื่องมือการจัดการของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการติดตั้ง และที่มีอยู่ในแฟ้มของ Windows 2000 Adminpak.msi หรือแฟ้ม Adminpak.msi 2003 Server ของ Windows

หมายเหตุ:คุณต้องคัดลอกแฟ้ม Adminpak.msi ไปยังตำแหน่งบนฮาร์ดดิสก์ที่รวมอยู่ในเส้นทางของ Windows หรือคุณต้องใส่เส้นทางของแฟ้ม Adminpak.msi ในบรรทัดคำสั่ง

ตัวอย่างเช่น การใช้สแน็ปอิน WINS เพื่อติดตั้งเครื่องมือการดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์แต่ละเฉพาะ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. แทรก Windows 2000 Server หรือ Windows 2000 Advanced Server แผ่นซีดีลงในไดรฟ์ซีดี
 2. ใน Windows Explorer เปิดโฟลเดอร์ I386 ในซี ดีการเซิร์ฟเวอร์ของ Windows 2000 หรือ ในซี Windows 2000 Advanced Server ดี
 3. คัดลอกแฟ้ม Adminpak.msi ไปยังโฟลเดอร์ %SystemRoot%\System32 บนฮาร์ดดิสก์
 4. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง แล้วกด ENTER::
  msiexec /i adminpak.msi ADDLOCAL = FeWINSConsole /qb
  เมื่อต้องการค้นหาสแนปอิน WINS คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมแล้ว คลิกเครื่องมือการดูแลระบบ.

ตัวย่อสำหรับเครื่องมือการดูแล Windows 2000

คุณสามารถใช้วิธีการที่อธิบายไว้ในบทความนี้เพื่อติดตั้งเครื่องมือแต่ละ หรือเติม Windows 2000 ดูแลต่าง ๆ จากแฟ้ม Windows 2000 Adminpak.msi บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 โดยแทนตัวย่อที่เหมาะสมของเครื่องมือการจัดการของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการติดตั้ง The following list contains more information about the abbreviations of the individual server administration tools.

หมายเหตุ:When you use the abbreviated names of the server administration tools in the method that is described in this article, the abbreviated names are case sensitive. You must type the abbreviated name exactly the way it appears in the following table when you are using the Windows Installer command-line switches.
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
AbbreviationServer administration tool
FeCERTConsoleCertification Authority
FeClusterConsoleCluster Administrator
FeCMAKConsoleConnection Manager Administration Kit
FeDHCPConsoledhcp
FeDFSConsoleDistributed File System
FeDNSConsoledns
FeIASConsoleบริการการรับรองความถูกต้องของอินเทอร์เน็ต
FeIISConsoleโปรแกรมจัดการบริการอินเทอร์เน็ต
FeACSConsoleQoS Admission Control
FeRSConsoleRemote Storage
FeRRASConsoleการเข้าถึงสายงานการผลิต และระยะไกล
FeTAPIConsoleโทรศัพท์
FeTSClientConsoleTerminal Services Client
FeTSMgrConsoleTerminal Services Tools
FeWINSConsoleชนะ
FeADToolsActive Directory Tools
หมายเหตุ:Active Directory Tools include the following three snap-ins:
 • โดเมน active Directory และ Trusts ที่ใช้งานอยู่
 • ไดเรกทอรีของไซต์ที่ใช้งานอยู่และบริการ
 • ผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์
Terminal Services Tools include the following two snap-ins:
 • Terminal Services Licensing
 • Terminal Services Manager
You cannot install the Terminal Services snap-in individually.

Abbreviations for the Windows Server 2003 administration tools

To install individual or additional Windows Server 2003 administration tools from the Windows Server 2003 Adminpak.msi file on Windows XP Professional or Windows Server 2003 computers, use the method that is described in this article. Substitute the appropriate abbreviation of the server administration tool that you want to install in the command line. The following list contains more information about the abbreviations of the individual server administration tools.

หมายเหตุ:When you use the abbreviated names of the server administration tools in the method that is described in this article, the abbreviated names are case sensitive. You must type the abbreviated name exactly the way it appears in the following table when you are using the Windows Installer command-line switches.

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
AbbreviationServer administration tool and description
FeADMgmtConsoleActive Directory Management: Manages the Active Directory
FeADToolsActive Directory: Use the Active Directory Tools to manage & administer directory service.
FeAZRolesAZRoles: Use Authorization Manager for Role-based administration and computer configuration.
FeCERTConsoleCertification Authority: Manages the Certification Authority service. The Certification Authority service issues certificates for public key security programs.
FeCMAKConsoleConnection Manager Administration Kit: Use the Connection Manager Administration Kit to build Connection Manager Service Profiles.
FeClusterConsoleCluster Administrator: Manages the Cluster service. The Cluster service improves the availability of server applications.
FeDFSConsoleระบบแฟ้มที่แจกจ่าย: ใช้ใช้ที่มีอยู่ไฟล์ร่วมกันเพื่อสร้าง namespace ที่ลอจิคัลเดียว
FeDHCPConsoledhcp: จัดการบริการแบบไดนามิก Host Configuration Protocol (DHCP) บริการ DHCP จัดสรรที่อยู่ IP ที่คอมพิวเตอร์เครือข่ายแบบไดนามิก
FeDNSConsoledns: จัดการบริการระบบชื่อโดเมน (DNS) บริการ DNS แปลชื่อคอมพิวเตอร์ DNS ไปยังที่อยู่ IP
FeIASConsoleบริการของการรับรองความถูกต้องของอินเทอร์เน็ต: ใช้โพรโทคอลในการพิสูจน์ตัวจริงของระยะไกลเรียกเลขหมายใน User Service (RADIUS) เพื่อทำการตรวจสอบระยะไกล
FeIISAdminScriptsสคริปต์การดูแลระบบ iis: จัดการบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)
FeIPMgmtConsoleการจัดการที่อยู่ ip: ที่อยู่ IP จัดการ
FeNetLoadBalance'ตัวจัดการเครือข่าย Load Balancing ': จัดการบริการ Network Load Balancing
FePKMgmtConsoleจัดการคีย์สาธารณะ: การจัดการคีย์สาธารณะ
FeRISAdminบริการติดตั้งระยะไกล: ใช้ระยะไกลการติดตั้งบริการสนับสนุนการตามคำขอ อิมเมลแบบ ติดตั้งระบบปฏิบัติการที่ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายจากเซิร์ฟเวอร์ RIS กับคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์
FeRSConsoleที่เก็บระยะไกล: จัดการที่เก็บระยะไกล ที่เก็บระยะไกลโดยอัตโนมัติย้ายข้อมูลจากแฟ้มที่เข้าถึง infrequently magnetic เทปหรือดิสก์ magneto optical
FeTAPIConsoleโทรศัพท์: คุณสามารถกำหนดค่า และจัดการบริการ Telephony
FeTSMgrConsoleโปรแกรมจัดการบริการเทอร์มินัล: 'ตัวจัดการใช้เทอร์มินัลบริการ'เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับเทอร์มินอลเซิร์ฟเวอร์ในโดเมนที่เชื่อถือได้ที่รวมทั้งหมดเซสชัน ผู้ใช้ และกระบวนการสำหรับเซิร์ฟเวอร์แต่ละเทอร์มินัล คุณยังสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อทำการกระทำต่าง ๆ เพื่อจัดการกับเซิร์ฟเวอร์
FeUDDIUDDI: ใช้ UDDI บริการเพื่อช่วยให้นักพัฒนาขององค์กรการเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ค้นหา ใช้ร่วมกัน และเว็บเซอร์วิสโดยตรงผ่านเครื่องมือการพัฒนาของพวกเขาและโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจที่นำมาใช้ใหม่
FeWINSConsolewins: จัดการบริการชื่ออินเทอร์เน็ตของ Windows (WINS) wins แปลชื่อคอมพิวเตอร์ NetBIOS ไปยังที่อยู่ IP

เครื่องมือที่ปรากฏ ในแฟ้มของ Windows 2000 Adminpak.msi แต่ไม่ได้อยู่ ในแฟ้ม Adminpak.msi 2003 Server ของ Windows

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ตัวย่อเครื่องมือการดูแลระบบของเซิร์ฟเวอร์
FeIISConsoleโปรแกรมจัดการบริการอินเทอร์เน็ต
FeACSConsoleควบคุม Admission qos
FeRRASConsoleการเข้าถึงสายงานการผลิต และระยะไกล
FeTSClientConsoleไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล

การแก้ไขปัญหา

เมื่อคุณพยายามที่จะใช้สวิตช์บรรทัดคำสั่งของ Windows Installer เพื่อติดตั้งเครื่องมือการดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาดภายใน 2711
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากคุณพิมพ์บรรทัดคำสั่งไม่ถูกต้อง เมื่อคุณใช้วิธีการที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณต้องพิมพ์ชื่อของเครื่องมือการดูแลระบบของเซิร์ฟเวอร์ abbreviated แน่นอนปรากฏในตารางก่อนหน้าในบทความนี้ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือการดูแลระบบใน Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
216999วิธีการติดตั้งเครื่องมือการดูแลระบบของเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลใน Windows 2000
269483โปรแกรมปรับปรุงของ windows 2000 จัดการเครื่องมือชุด (Adminpak.msi)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 314978 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB314978 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:314978

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com